ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 ZO DŇA 02.02.2018

logo bfz v zelenom

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že na volebnej konferencii BFZ , konanej dňa 11.01.2018 v hoteli Bratislava boli zvolení a potvrdení do funkcií nasledovní funkcionári BFZ

Volené funkcie

Predseda BFZ – Juraj Jánošík

Člen VV BFZ, predseda KRaD BFZ – Ivan Kružliak st.

Predseda DK BFZ – Miroslav Bóc

Predseda RK BFZ – Dušan Badinský

Predseda OK BFZ – Marek Špaček

Potvrdenie do funkcie v zmysle návrhu ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Ing. Ľubomír Suchý

Podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Miroslav Baxa

2 členovia VV BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Milan Lônčík, Branko Kovačič

2 členovia VV BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Jaroslav Ferik, Dušan Paška

Člen odvolacej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Mgr. Viktor Bugár

Člen odvolacej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Anton Herhonek

Člen revíznej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Mgr. Radovan Pavlík

Člen revíznej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Kamil Kyselica

Delegát a náhradníci na konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava – mesto

Delegát: Milan Lônčík

Náhradníci: Michal Vlček, Branko Kovačič

Delegát a náhradníci na konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava – vidiek

Delegát : Kamil Kyselica

Náhradník : Dušan Paška

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predajú vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje R a D v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že potvrdenia o príjme za rok 2017 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ po dohode s vedúcim sekretárom.

Sekretariát BFZ oznamuje R a D BFZ,ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že dohody o pracovnej činnosti si môžu uzatvoriť na sekretariáte BFZ po telefonickom dohovore s vedúcim sekretárom najneskôr do 23.2.2018.

Športovo – technická komisia

 • Oznamy
 • OV ZT seniorov BFZ oznamuje zmenu dejiska stretnutí A skupiny. Stretnutia sa odohrajú na UT ŠK Slovan Bratislava Pasienky namiesto pôvodne naplánovaného ihriska UT ŠK Slovan Bratislava akadémia na Telocvičnej ulici.
 • 1.kolo ZT dorastu začína 4.2.2018

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ skončilo dňom 31.1. 2018. Termín žiadosti o prestup zo zahraničia bolo možné podať len do 31.1.2018.

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/  možno podávať do 31. marca 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

Zimná halová liga starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”.  Vekové kategórie – starší žiaci: ročník 2003 a mladší, mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.

Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny jednotlivých kôl sa konali:

st. žiaci – 3.12., 10.12., 17.12. 2017, 14.1., 21.1., 28.1. a 4.2.2018 – 7 kôl /nedeľa/,

ml. žiaci – 25.11., 9.12., 16.12. 2017, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.2018 – 7 kôl /sobota/

Finálová časť ZHL BFZ sa koná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke www.futbalbfz.sk a na bfz.futbalnet.sk. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF /ml. žiaci – nadstavbová časť – 7. kolo, st. žiaci – 7. kolo/.

Program posledného 7. kola mladších žiakov – 3.2. 2018 (/sobota/ – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača

08,30 h o 23. miesto

TJ Čunovo FK v Sološnici

09,15 h o 21. miesto

MŠK Kráľová p/Senci OFK Dunajská Lužná

10,00 h o 19. miesto

ŠK Svätý Jur MFK Rusovce

10,45 h o 17. miesto

MŠK Iskra Petržalka FKP Dúbravka „A“

11,30 h o 13. miesto

TJ Malinovo FK Vajnory

12,15 h o 15. miesto

MFK Záhorská Bystrica NMŠK 1922 „B“

13,00 h o 11. miesto

FK Lamač MŠK Senec

13,45 h o 9.  miesto

FK Rača NMŠK 1922 „A“

14,30 h o 5.  miesto

ŠK Šenkvice FK Slovan Ivanka p/D.

15,15 h o 5.  miesto

PFA ŠTK Šamorín FC Slovan Modra

16,00 h zápas č. 1

FK Blatné MFK Záhorská Bystrica

16,45 h zápas č. 2

ŠK Vrakuňa ŠK Žolík Malacky

 

Program posledného 7. kola starších  žiakov – 4.2. 2018 /nedeľa/    hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava

09,00 h

SFC Kalinkovo Lokomotíva Dev. N. Ves

10,00 h

MŠK Iskra Petržalka ŠK Šenkvice

11,00 h

FKP Dúbravka „B“ TJ Jarovce

12,00 h

ŠK Nová Dedinka FK Rača

13,00 h

FK Lamač FKP Dúbravka „A“

14,00 h

MFK Rusovce ŠK Vrakuňa

15,00 h

FK Slovan Ivanka p/D. FK Slovan Most p/BA

16,00 h

OFK Dunajská Lužná ŠK Žolík Malacky

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania zimných seminárov rozhodcov a delegátov BFZ: 24.-25.2. – rozhodcovia, 3.-4.3. – delegáti. Oba semináre sa uskutočnia v Senci. Pozvánky, program a ďalšie informácie dostanú zúčastnení mailom.

Ospravedlnenia: Martinkovič 9.-11.2., 16.-18.2.; Štofik 15.-18.2.; Krčová 15.-18.2.; Farkaš M. do 5.3.; Ľupták 11.-16.3.; Farkaš R. 10.-11.2.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár na tému Inovatívne trendy rozcvičenia nešpecifickou formou a rozvoj silových schopností vo futbale“, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 03.02.2018 (sobota) v rozsahu 5 hodín.

Prihlásení : R. Varadin, M. Porvazník, V. Měšťan, F. Gyenes, P. Cerovský, E. Baláž, M. Tóth, P. Huk, P. Kotvas, M. Petriľák, J. Mrva, D. Richnavský, M. Koršepa, Š. Valent, J. Ferenčák, N. Nagy, F. Haňady, T. Kállay, J. Kovaľ, O. Bednár, M. Olejka, M. Terlanda, P. Zboniak, M. Kočiš, P. Volf, R. Kováč, J. Prokop, P. Wolák, D. Čiernay, M. Terlanda, P. Buza, J. Labis, P. Gaži, M. Gubov, R. Štrba, J. Marko, D. Barkol, T. Švarda, O. Surmák, O. Harton, T. Horváth, R. Peterec, D. Federl, D. Gašparovič, Š. Dana, D. Herda, P. Pagáč, P. Kozák, F. Janovský, M. Ješko, M. Adámek, P. Szabo, I. Pravda, J. Murár, P. Máťuš, E. Mészáros, P. Bohuš, A. Hýll, D. Peceň, M. Krička, M. Kmotorka, W. Rischer, M. Poliak, S. Kocak, I. Klas, R. Kohút, A. Matúš, J. Nagy, A. Lakatos, J. Danko, V. Hrček, O. Surmak, T. Švec, R. Vajda, P. Slimák, M. Horváth, S. Fišan, M. Szabó, R. Fabšo, V. Opálek, J. Schmidt, M. Riško, D. Bartanus, M. Ulehla, P. Plavník, Ľ. Požgay, Š. Gubrica, J. Daniel, V. Porth, J. Královič, D. Ščibrány (91).

TMK BFZ oznamuje, že v jarnej časti (začiatok marec – apríl) organizuje pre trénerov futbalu školenie UEFA Grassroots C licencie (7-8 dní – v štyroch blokoch). Záujemcovia už môžu posielať prihlášky (na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podmienkou otvorenia je min. 20 prihlásených záujemcov.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur)

Prihlásení : P. Solanka, A. Görföl, M. Kvaňovský, M. Caňo, V. Ujcák, L. Roziak, D. Maluniak, B. Hujbert, A. Čecho, T. Demovič, M. Valček, M. Ducký, R. Jajcay, A. Kulčár, J. Hronec, D. Reif, J. Novota, M. Melicher, P. Mokrý, M. Celnar, P. Jankovič, D. Boris, M. Dugovič (23).

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018

Dátum

Akcia

Kategória

Február:

02.-03.02.2018

Finále HSM SFZ – dievčatá (Púchov)

kluby

03.02.2018

ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo)

U13 kluby

04.02.2018

ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo)

U15 kluby

10.02.2018

Finále ZHL BFZ – MŽ U13 a SŽ U15 (Dom športu)

kluby BFZ

Apríl:

11.04.2018

MT BFZ – UT Petržalka

Akádémia + ÚTM + výber OblFZ vidiek a mesto U12 + výber dievčat BFZ U13

28.04-02.05.2018

RT – U14 Senec a okolie

BFZ U14

Jún:

05.-06.06.2018

Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad

školy

13.-14.06.2018

McDonalds Cup, finále NTC Poprad

školy

25.-30.6.2018

Letný športový tábor (chlapci) – Stupava

BFZ U12, U13

August:

11.-15.08.2018

RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice

BFZ U15

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • JAMP
  JAKO
  VINO LEVICE
  DEMISPORT
  CUTTING RANC HOSTOVA
  NASE MUZSTVO
  TOP 4
  FUTBAL SERVIS
  SLOVNAFT
  ROYAL BUS TRAVEL
  MATEP
  ARTHRO DOC
 • EAV
  ZFP
  MPH
  BREAD WAY