Adresár rozhodcov a delegátov SFZ / BFZ – nomin. listiny pre súťažný ročník 2015 / 2016

Nominačná listina rozhodcov BFZ v súťažiach SFZ – ročník 2015/16

Rozhodcovia

Priezvisko a meno Mail Mobil
01. CVENGROŠ Peter cvengi7@gmail.com 0944697 954
02. KRUŽLIAK Ivan ivankruzliak@gmail.com 0904 864 024
03. PAVLÍK Jozef jozefpavlik8@gmail.com 0905538 065
04. PIATKA Pavol hyndor@gmail.com 0904914 860
05. SMOLÁK Michal michalsmolak@orangemail.sk 0905 235 351
06. SOMOLÁNI Adam adamsomolani@gmail.com 0911 274 983
07. ŠPAČEK Marek marek.spacek@hotmail.com 0911 227 207
08. ŠUNIAR Pavol pavolsuniar@gmail.com 0905 746 234
09. TRENČANSKÝ Tomáš trenky15@azet.sk 0915 150 930
10. VAŠŠ Marián marian.vass@gmail.com 0908122 798

 

Asistenti rozhodcov

Priezvisko a meno Mail Mobil
01. BEDNÁR Peter bednar@markiza.sk 0907 404 365
02. BORSÁNYI Martin borsim@azet.sk 0903 766 707
03. BÓLLO Peter peter.bollo@jci.com 0918 872 703
04. JANKOVIČ Marián marian.jankovic@minv.sk 0905 281 468
05. MÓKOŠ Tomáš tomas.mokos@gmail.com 0905 437 050
06. POZOR Ján lippi138@gmail.com 0903 134 232
07. ROSZBECK Mário roszbeckmario@gmail.com 0903 960 979
08. SOMOLÁNI Tomáš tomassomolani@zoznam.sk 0905 222 314
09. TOMÁNEK Lukáš bari103bg@azet.sk 0915 234 843
10. VICIAN Martin martin.vician@centrum.sk 0903 234 696

 

Nominačná listina delegátov BFZ v súťažiach SFZ – ročník 2015/16

Pozorovatelia rozhodcov

Priezvisko a meno Mail Mobil
01. FAŠUNG Ján jan.fasung@futbalsfz.sk 0902 937 009
02. KOPČA Miloš mikostav@stonline.sk 0903 245 060
03. KRCHŇÁK Dušan krchnakd@gmail.com 0902 937 042
04. LIKAVSKÝ Peter peter.likavsky@gmail.com 0905 264 581
05. MARKO Jozef jmarko@netax.sk 0905 602 394
06. MEDVEĎ Vladimír vladimir.medved@futbalsfz.sk 0904 804 812
07. SUCHÝ Ľubomír lubomir.suchy@skgeodesy.sk 0903 761 434
08. UDVARDY Ľubomír lubomir.udvardy@futbalsfz.sk 0905 498 868
09. ZÁBRANSKÝ Jaroslav jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk 0902 937 033

 

Delegáti stretnutia

Priezvisko a meno Mail Mobil
01. BÓC Miroslav miro.boc@gmail.com 0904 897 302
02. CHOCHOLOUŠ Jozef chocholous@chnch.sk 0908 717 100
03. KOŠIČÁR František Kosicar.frantisek@gmail.com 0904 545 797
04. LÍŠKA Rudolf rudofox@gmail.com 0905 654 030
05. LÔNČÍK Milan milanloncik@gmail.com 0904 847 740
06. TOMÁŠOVÁ Renáta renata.tomasova@zoznam.sk 0903 270 376

 

Nominačná listina rozhodcov BFZ – súťažný ročník 2015/16

III. Liga Bratislava

Priezvisko a meno Mail Mobil
01. Bláha David davidblaha3@gmail.com 0908 021 970
02. BOHUN Mário bohun@centrum.sk 0905 310 882
03. BRODY Milan 7brody@gmail.com 0949 378 322
04. ČIŽMÁR Ľubomír lubomir.cizmar1976@gmail.com 0907719 098
05. DOBROVSKÝ Marián dobrovsky.m@gmail.com 0918 663 482
06. DUJAVA Daniel danielldujava@gmail.com 0911 098 707
07. ĎURČO Martin martin.durco@gmail.com 0908 185 511
08. GAŽI Peter peto@prohockeyshop.sk 0911 123 348
09. HAJNALA Martin matkokubko-1@azet.sk 0915 693 824
10. HENČEK Róbert robert.hencek@gmail.com 0908 719 329
11. HUDY Radovan rado.hudy@gmail.com 0904762 525
12. CHROMÝ Andrej andrej.chromy@gmail.com 0908 697 698
13. JEŽÍK Peter pichlacik@gmail.com 0903 391 587
14. LACKOVIČ Mário m.mariolackovic@gmail.com 0918 334 860
15. LAUER Lukáš lukas.lauer5@gmail.com 0911 290 190
16. MALÁRIK Filip fmalarik@gmail.com 0915151 487
17. MARTINKOVIČ Peter peter.martinkovic7@gmail.com 0903 378 788
18. MARTIŠ Viktor viktor.martis@sam-metalchem.sk 0918 630 534
19. MARTIŠKA Michal michalmartiska21@gmail.com 0911508 086
20. ORLICKÝ Martin m.orlicky@centrum.sk 0904401 065
21. PARILÁK Boris parilak.boris@gmail.com 0903062 507
22. PAVLÍKOVÁ Petra petra_chuda@hotmail.com 0948106 290
23. POLAKOVIČ Ľuboslav luboslav.polakovic@minv.sk 0911 733 747
24. POLOMSKÝ Stanislav stanopolo@gmail.com 0903545 496
25. RUC Marián rucinger@yahoo.com 0949728 040
26. SMOLÍKOVÁ Katarína ksmolikova@gmail.com 0915 734 196
27. SRNA Tomáš srna.tomas@gmail.com 0911 306 082
28. STRAKA Tomáš tomasstraka1987@gmail.com 0948 929 087
29. TANGLMAYER Rastislav romanatanglmayer@hotmail.com 0905 247 721
30. ZÁLESŇÁK Boris boris.zalesnak@gmail.com 0905 285 558

IV. Liga Bratislava

Priezvisko a meno Mail Mobil
01. ABRMAN Martin m.abrman@gmail.com 0902 288 545
02. AUGUSTOVIČ Peter peter.augustovic@gmail.com 0948 066 288
03. BREJCHA Milan milanbrejcha@centrum.sk 0915 843 779
04. ČERNÝ Pavol cerny.pavol@gmail.com 0915 107 520
05. DÁVID Dušan dusan.david1@gmail.com 0904 937 479
06. FISCHER Marian marianfischer219@gmail.com 0911 343 500
07. FRANEK Matej franekmatej@centrum.sk 0915 528 104
08. GOSIOROVSKÝ Andrej andrej.gosi@gmail.com 0907 100 053
09. HÁDEK Rastislav rastislav.hadek@gmail.com 0903 946 917
10. HRAZDIRA Miroslav miroslav.hrazdira@azet.sk 0905 615 522
11 CHÁLKA Igor i.chalka4@gmail.com 0903 724 994
12. CHOREŇ Matej mates.choren@gmail.com 0902 625 725
13. KACHNIČ Ivan ivan.kachnic@centrum.sk 0905 590 800
14. KARDELIS Milan milan.kardelis@gmail.com 0904 365 065
15. KOČICKÝ Igor igorkocicky@gmail.com 0908 971 869
16. KOŠTRNA Lukáš kostrna.lukas@gmail.com 0904 909 999
17. KRIŽKO Milan milan.krizko@gmail.com 0902 836 826
18. KŘIVAN Martin martin-78@azet.sk 0911 268 843
19. LACIŇÁK Jozef jozo666@centrum.sk 0915 514 293
20. MARETTA Tomáš tmaretta@gmail.com 0948 066 513
21. MARTINKOVIČ Peter st. ofo14@azet.sk 0905 705 860
22. MATEJOVÁ Gabriela gabriela.matejova@gmail.com 0944 384 912
23. OLŠA Dušan dusanolsa9@gmail.com 0910 180 277
24. POLAKOVIČ Andrej andypolakovic@gmail.com 0911 135 238
25. RALBOVKÝ Tomáš ralbovsky.tomino@gmail.com 0915 246 188
26. SOMOŠI Ján jan.somosi@gmail.com 0907 966 426
27. STRAPEK Jakub strapek.jakub@gmail.com 0908 029 295
28. SZAKÁLL Peter petulo78@post.sk 0905 593 403
29. VALKO Juraj juraj.valko22@gmail.com 0908 955 787

Nominačná listina delegátov BFZ – súťažný ročník 2015/16

III. Liga Bratislava

Priezvisko a meno Mail Mobil
01. BEŇO Karol beno.karol@gmail.com 0903 432 547
02. BRODY Milan lubica.brodyova@stuba.sk 0949 276 190
03. DARLEA Adrián darlea.adrian@zsr.sk 0903 272 572
04. HÁJEK Anton tono.hajek@centrum.sk 0905 742 563
05. CHLÁDEK Gabriel gabrielchladek@gmail.com 0905 559 716
06. JABLONICKÝ Miroslav mijablonicky@gmail.com 0905 544 149
07. KELLER Jozef j.keller@auxilius.sk 0905 273 932
08. ĽUPTÁK Štefan s.luptak@centrum.sk 0908 733 349
09. ONDRUŠEK Vladimír vond25@gmail.com 0905 973 126
10. PÁCHNIK Pavol pachnik@gmail.com 0905 101 898
11. PRÍKOPA Pavel pavel.prikopa@centrum.sk 0905 474 471
12. RICHTÁRIK Miroslav miroslav.richtarik@gmail.com 0911 451 142
13. SOMOLÁNI Kamil kamilsomolani@gmail.com 0903 723 828
14. TRUCHLÝ Miroslav maxotruchly@gmail.com 0902 129 702

IV. Liga Bratislava

Priezvisko a meno Mail Mobil
01. BANIČ Alojz abanic@azet.sk 0904 146 979
02. Dadykin Róbert robert.dadykin@gmail.com 0905 454 250
03. ELEFANT Marián elefant.marian@gmail.com 0905 232 638
04. FARBULA Ján jan.farbula@gmail.com 0905 526 761
05. LAZAR Rudolf rudo.lazar@gmail.com 0911 260 205
06. MARCZELL Alexander marczell.alexander@zoznam.sk 0905 648 047
07. MINÁRIK Pavol minarikp4458@azet.sk 0904 801 123
08. MYDLÁRIK Ľubomír lu1@atlas.sk 0905 392 006
09. PINČEK Juraj juraj.pincek@centrum.sk 0905 787 199
10. SLEZÁK Jozef denisa.slezakova@nou.sk 0908 434 636
11. ŠUNIAR Ján janosuniar@gmail.com 0902 178 260