Členovia BFZ v komisiách SFZ

Zoznam členov BFZ pracujúcich v komisiách SFZ:

Komisia pre štadióny a ihriská:        

Miloš Kopča

Milan Vorčák

 

Komisia delegátov:
František Košičár – predseda

Legislatívno-právna a etická komisia:
Jozef Malich – predseda
Jozef Čorba
Marek Holbík

Komora SFZ pre riešenie sporov:
Miroslav Hlivák – predseda
Žaneta Surmajová – podpredseda

Komisia rozhodcov:
Ľubomír Udvardy

Športovo-technická komisia:
Ján Šuniar

Licenčná komisia:
Juraj Obložinský – predseda
Vladimír Brenčič
Milan Sládkovič
Ján Fašung
Marián Elefant

Prvostupňový orgán licenčného konania:
Juraj Obložinský – predseda

Odvolacia komisia :
Miroslav Bobák
Ladislav Polka

Disciplinárna komisia:
Róbert Dadykin
Marián Vereš

Revízna komisia:
Eugen Cirák

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • JAMP
  JAKO
  VINO LEVICE
  DEMISPORT
  CUTTING RANC HOSTOVA
  NASE MUZSTVO
  TOP 4
  FUTBAL SERVIS
  SLOVNAFT
  ROYAL BUS TRAVEL
  MATEP
  ARTHRO DOC
 • EAV
  ZFP
  MPH
  BREAD WAY