Členovia BFZ v komisiách SFZ

Zoznam členov BFZ pracujúcich v komisiách SFZ:

Komisia pre štadióny a ihriská:        

Miloš Kopča

Milan Vorčák

 

Komisia delegátov:
František Košičár – predseda

Legislatívno-právna a etická komisia:
Jozef Malich – predseda
Jozef Čorba
Marek Holbík

Komora SFZ pre riešenie sporov:
Miroslav Hlivák – predseda
Žaneta Surmajová – podpredseda

Komisia rozhodcov:
Ľubomír Udvardy

Športovo-technická komisia:
Ján Šuniar

Licenčná komisia:
Juraj Obložinský – predseda
Vladimír Brenčič
Milan Sládkovič
Ján Fašung
Marián Elefant

Prvostupňový orgán licenčného konania:
Juraj Obložinský – predseda

Odvolacia komisia :
Miroslav Bobák
Ladislav Polka

Disciplinárna komisia:
Róbert Dadykin
Marián Vereš

Revízna komisia:
Eugen Cirák