KONTAKTY A ÚRADNÉ HODINY

Juraj JÁNOŠÍK , predseda BFZ
E-mail: juraj.janosik@futbalsfz.sk,
Tel.:  Fax:
Mobil: 0902 937 037

Ján FARBULA , Vedúci sekretár BFZ
E-mail:  jan.farbula@futbalsfz.sk,
Tel.:  02/ 4319 1398
Mobil: 0903 718 450

Bankové spojenie:
Účet BFZ: VÚB Bratislava, číslo účtu: SK6402000000000182937012
IČO Reg. BFZ: 30809959
DIČ: 2021394947

Jozef PAVLÍK, sekretár OBFZ Bratislava – mesto
E-mail: jozef.pavlik@futbalnet.sk,
Tel.:
   Mobil: 0911 014 596, 0905 538 065
Bankové spojenie: PB a.s. Bratislava, číslo účtu: SK4265000000000020126225

Rudolf HUPKA , sekretár OBFZ Bratislava – vidiek
E-mail: rudolf.hupka@futbalsfz.sk,
Tel.:  Mobil: 0948 699 588, 0905 840 408
Bankové spojenie: VUB, Číslo účtu: SK1802000000001652432356

Pavel PRÍKOPA , matrikár BFZ a sekretár BFZ
E-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk,
Tel.:  Mobil: 0903 718 455, 0905 474 471

Michal KOVÁČ , tréner mládeže SFZ za BFZ
E-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk,

Tel.:  Mobil: 0902 937 031
Korešpondenčná adresa :
Bratislavský futbalový zväz, Súmračná 27, 821 02 Bratislava
Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto, Súmračná 27, 821 02 Bratislava
Oblastný futbalový zväz Bratislava – vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava

ÚRADNÉ HODINY BFZ

Pondelok:  13:00 – 16:00

Utorok: Nestránkový deň

Streda: 9:00 – 12:00

Štvrtok:  13:00 – 18:00

Piatok: 9:00 – 12:00