ObFZ Bratislava – vidiek

Výkonný výbor ObFZ Bratislava–vidiek zvolený na Konferencii ObFZ 17. 1. 2014:

Predseda ObFZ – Miroslav Baxa
0903 219736; 0911 014593      baxa.miroslav001@gmail.com

Jaroslav Ferenčák                 0907 130824                    tj.jakubov@gmail.com

Jozef Hlavenka                       0908 764944                    jozefhlavenka@gmail.com

Tibor Peller                              0907 751739                    peller66@gmai.com

Dušan Petráš                           0918 708217               dusan.petras@cofely-prs.sk

Juraj Pinček                              0905 787199                   pincek.j@centrum.sk

Milan Rášo                               0907 163 400                  raso.milan@centrum.sk

Predsedovia odborných komisií:

Predseda RK         Kamil Kyselica       0944 352190        kkyselica@gmail.com

Predseda DK         Róbert Dadykin     0905 4542 robert.dadykin@gmail.com

Predseda ŠTK        Marián Vašš            0908 122 798 marian.vass@gmail.com

Predseda KRaD    Juraj Pinček           0905 787 199   pincek.j@centrum.sk

Predseda KM        Ivan Konečný         0914 17324 ivan.konecny@centrum.sk

Predseda TMK     Ivan Kolembus       0903 70515 kolembusivan@gmail.com

Predseda OK        Marián Dobrovský     0918 663482 dobrovsky.m@gmail.com

Zloženie odborných komisií ObFZ Bratislava – vidiek

Komisia ŠTK

Marián Vašš – Predseda
Dušan Olša – Podpredseda
Štefan Hílka – člen, referent S5V
Peter Augustovič ml. – člen, referent S6V
František Šmidovič- člen, referent SD4V
Ludovít Šindelár – sekretár komisie

Komisia DK

Róbert Dadykin – predseda
Jozef Keller – člen
Jozef Slezák – člen
David Bláha – externý člen DK, zodpovedný za zverejnenie uznasení v ISSF systéme

Komisia KRaD
Juraj Pinček  predseda
Ľubomír Mydlárik – člen
Pavol Piatka – člen
Anton Hájek – člen
Marián Vašš – člen
Peter Augustovič st.- člen

Komisia mládeže
I
van Konečný – predseda 0914 173 242
Stanislav Baxa – člen

Komisia TMK
Ivan Kolembus – predseda
Róbert Rajt – člen
Vojtech Varadin – člen
Patrik Volf – člen

Revízna komisia

Kamil Kyselica – Predseda                                                                                    Ondrej Zezula – člen
Juraj Berzedi – člen

Odvolacia komisia
Marián Dobrovský – predseda
Anton Herhonek – člen
Ján Ščury – člen