Odborné komisie BFZ

Tlačový hovorca BFZ – Radovan Pavlík
Manažér komunikácie PR BFZ – Milan Valko

Revízna komisia
Dušan BADINSKÝ  – predseda RK
Radovan Pavlík – člen
Kamil Kyselica – člen

Športovo – technická komisia

Miroslav RICHTÁRIK – Predseda ŠTK ( mobil 0911/ 451 142),               email: stk@futbalbfz.sk
Igor Kočický – referent S3BA
Vladimír Ondrušek – referent S4BA
Marianna Orlíková – referent SZRL a MZRL

Zasadnutia ŠTK BFZ pre súť.ročník 2016/2017 budú každý štvrtok od 17,00 hod.

Disciplinárna komisia
Miroslav BÓC – predseda DK, referent S3BA (mobil: 0905/ 718 375)
Adrián Darlea – podpredseda DK (0903/ 272 572)
Anton Herhonek – referent SD3R, MD3R (mobil 0903/ 266 816)
Lukáš Tománek – referent S4BA (mobil 0915/ 234 843)
Peter Chudina – zapisovateľ, referent SZRL,MZRL ( 0903/ 469 276)

Zasadnutia DK BFZ pre súť.ročník 2016/2017 budú každý štvrtok od 16,00 hod.

Trénersko – metodická komisia
Michal SALENKA – predseda TMK
Michal Kováč – podpredseda + vedúci reprezentačného úseku (mobil: 0902/ 937 031)

Rudolf Novák – reprezentačný úsek
Dušan Jacko – vedúci úseku analýzy súťaží
Ivan Kolembus – úsek analýzy súťaží
Vladimír Gála – reprezentačný úsek, úsek analýzy súťaží
Martin Hasprún – vzdelávací úsek
Milan Gabura – úsek analýzy súťaží
Vojtech Varadin – úsek analýzy súťaží, vzdelávací úsek
Alexandra Števaňáková – úsek analýzy súťaží
Peter Kopúň – vzdelávací úsek, futsal
Branislav Petrovič – úsek pre ženský futbal
Justín Javorek – čestný člen

Legislatívno – právna komisia
Ján CIRÁK – predseda
Milan Roman
Miroslav Hlivák

Žaneta  Surmajová

Ekonomická komisia

Ondrej TRNOVSKÝ – predseda
Dušan Chvíľa – člen
Mikuláš Tarči – člen

Komisia rozhodcov a delegátov
Ivan KRUŽLIAK st. – predseda KRaD
Pavol Páchnik – podpredseda KRaD  školský a pravidlový úsek
Jozef Keller – podpredseda KRaD – technický úsek
Peter Likavský – sekretár KRaD
Ivan Kružliak ml. – úsek Talent – Mentor
Michal Smolák – súťažný úsek (seniori)
Juraj Pinček – súťažný úsek (mládež)
Jozef Pavlík – obsadzovací úsek
Peter Bóllo – organizačný úsek

Komisia mládeže
Alexander TELEKY – predseda KM BFZ (mobil: 0944/ 089 500)
Pavel Príkopa – podpredseda
Dušan Noga – člen
Martin Hrmo – člen
Ivan Konečný – člen
Richard Savčinský – člen
Dušan Černay – člen

Komisia ženského futbalu
Martin ORLICKÝ – predseda KŽF
Roman Jasovský – podpredseda
Ivana Balážiková – člen
Martina Horváthová – člen

Odvolacia komisia
Kamil SOMOLÁNI – predseda OK
Marek Špaček – člen
Marián Dobrovský – člen

Komisia pre marketing a partnerov

Dušan CHVÍĽA – predseda
Vladimír Hronček – člen
Alojz Bernát – člen
Martin Murgač – člen
Michal Cabala – člen
Matúš Martinka – člen
Vladimír Randa – člen
Martin Malanik – člen