BFZ postupnými krokmi lepšie podporuje mládežnícky futbal

Kultúrny dom Ružinov bol v utorok 24. septembra dejiskom veľmi zaujímavého pracovného stretnutia  zástupcov FK ObFZ Bratislava-mesto s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, vedením BFZ a vedením ObFZ Bratislava-mesto.

Zasadnutie viedol delegát BFZ Marián Dobrovský, ktorý privítal Jána Kováčika, prezidenta SFZ, Petra Dedíka, zástupcu generálneho sekretára SFZ,  Lukáša Piteka, vedúceho legislatívno-právneho oddelenia SFZ, Martina Chrena, starostu mestskej časti Ružinov, Michala Gašeja, zástupcu starostu mestskej časti Ružinov, Juraja Jánošíka, predsedu BFZ, Ľubomíra Suchého, predsedu ObFZ Bratislava-mesto, Jána Farbulu, vedúceho sekretára BFZ a Jozefa Pavlíka, sekretára ObFZ Bratislava-mesto. Zároveň privítal členov VV BFZ Dušana Pašku, Milana Lônčíka a predsedov odborných komisií BFZ, Ivana Kružliaka, predsedu KRaD, Miroslava Bóca, predsedu DK, Ondreja Trnovského, predsedu EMK a Michala Salenku, predsedu TMK.

Starosta Ružinova Martin Chren vo svojom krátkom príhovore zdôraznil, že Ružinov je mestská časť so štyrmi klubmi – Dominom, Slovanom, Interom a Ružinovom, ktorý na budúci rok oslávi sto rokov založenia klubu. ,,Veľmi intenzívne rokujeme s BFZ o jeho novom sídle na území Ružinova. Takisto spolupracujeme na záchrane ďalších ihrísk. FC Ružinovu totiž hrozí, že sa stane jeden z ďalších klubov, ktorý bude musieť ustúpiť  developérskym projektom. Tomu by sme veľmi radi zabránili a aj z tohto dôvodu som veľmi rád, že na našej pôde môžem privítať predsedu SFZ Jána Kováčika,“ povedal Martin Chren.

Prezident SFZ Ján Kováčik ubezpečil Martina Chrena, že SFZ, ktorý  sídli v tejto mestskej časti sa tu cíti veľmi dobre. ,,V posledných troch rokoch sme investovali do amatérskeho futbalu toľko finančných prostriedkov, koľko sa za predchádzajúcich desať rokov nepodarilo. Prvýkrát od rozdelenia spoločného štátu  išli zaujímavé peniaze do infraštruktúry a tiež do klubov od III. ligy až po najnižšie súťaže. V prvej etape sme  v minulom roku rozdelili 6 miliónov eur zo 430 projektov. Na tento rok sa nám prihlásilo 550 ďalších klubov, takže pokračujeme v tom čo sme si vytýčili, aby sme na Slovensku mali aj v nižších ligách vyhovujúce štadióny,“ vraví J. Kováčik.

Peter Dedík zdôraznil, že SFZ zvýšil finančnú podporu pre kluby amatérskeho futbalu a hlavne pre mládež. V sezóne 2015/2016 bola finančná podpora pre amatérsky futbal na úrovni príspevkov pre jednotlivé regionálne oblastné futbalové zväzy bez infraštruktúry 1 280 000 eur. V minulej sezóne sa tieto čísla  o dosť zdvihli. Kluby z celého Slovenska dostali 5 084 647 eur, z toho BFZ 535 087 eur. Takisto  SFZ zvyšuje príspevky pre futbalové akadémie a ÚTM.  Za posledných päť rokov sa zo štvornásobnili, kluby na území BFZ dostali 260 000 eur. SFZ dlhodobo investuje do infraštruktúry v NTC Senec, kde sa rieši vybudovanie ešte jedného tréningového ihriska a tiež v Dunajskej Lužnej. Ďalším projektom  je vybudovanie nového sídla BFZ, na ktoré SFZ zo svojho rozpočtu schválil 135 000 eur.

Informáciu k Registračnému a prestupovému poriadku SFZ podal Lukáš Pitek.  Jeho zmeny a doplnenia schválil VV SFZ na svojom zasadnutí 18. júna 2019.  Zdôraznil, že pracovná skupina zozbierala a zaoberala sa množstvami podnetov, pripomienok k tomuto kľúčovému problému. Zmeny sa týkajú takých troch okruhov. Najdôležitejšie je, že najmä malé kluby za odchody veľmi mladých hráčov dostanú viac peňazí a ďalšou zmenou je registračné obdobie bez obmedzenia.

Ján Kováčik tiež povedal, že pri každej návšteve v ktoromkoľvek  kúte Slovenska v posledných štyroch rokoch témou číslo jeden bol Registračný a prestupový poriadok amatérskych hráčov. Z tohto dôvodu SFZ pristúpil k jeho veľkej novele, podľa neho v zásadnej rovine je táto téma ukončená. Vo svojom príhovore  otvoril ešte dve aktuality. ,,Od roku 2020 SFZ bude platiť 50 percent nákladov na delegované osoby pre všetky mládežnícke súťaže. V ďalšom období sa vynasnažíme hľadať také finančné prostriedky, aby sme sa dopracovali  k situácii, keď budeme preplácať  celých sto percent týchto nákladov na delegované osoby. Keďže v predchádzajúcich rokoch sme investovali do ihrísk s umelou trávou v Košiciach, Martine, Poprade, našim cieľom v hodnote 500 tisíc eur je vybudovať takéto ihriská aj pre BFZ,“ vraví J. Kováčik.

Juraj Jánošík všetkým prítomným, starostovi Ružinova Martinovi Chrenovi a hlavne funkcionárom klubov poďakoval za veľkú účasť na tomto hodnotnom stretnutí. Bolo ich takmer 95 percent. Zdôraznil, že dotácia pre BFZ v rokoch 2010-2014 bola 28 tisíc eur a v súčasnosti je 60 tisíc eur.  Tieto peniaze sú prerozdelené na každý oblastný zväz podľa počtu mužstiev. ObFZ Bratislava-mesto dostane príspevok 2 500 eur na činnosť zväzu a ObFZ Bratislava-vidiek 5 500 eur. Bez podpory SFZ by sa BFZ ťažko dýchalo, ale jeho predseda zároveň poďakoval BSK za tiež dostatočnú priazeň. Predseda BSK Juraj Droba, nová riaditeľka odboru školstva Janka Zápalová, riaditeľ odboru financií a funkcionár mládežníckeho klubu Záhorská Bystrica Ivan Bošňák zväzu výrazne pomáhajú po všetkých stránkach.  Takisto treba pozorne sledovať webovú stránku BSK, kde sú všetky podrobnosti, ako získať dotácie na rôzne aktivity, ako sú napríklad turnaje.

Vedeniu BFZ tiež veľmi záleží na tom, aby štadión FC Ružinov s bohatou históriou zostal na svojom mieste a nezanikol. A má veľký záujem na vybudovaní nového stánku v Petržalke. ,,Ohľadne neho sa už uskutočnili štyri stretnutia, SFZ, BFZ a BSK majú veľký záujem, aby v najväčšej mestskej časti na Slovensku vyrástol nový štadión. FC Petržalka má iba jedno umelé ihrisko a jeho viaceré mládežnícke mužstvá trénujú po rôznych školách,“ vraví J. Jánošík.

,,ObFZ Bratislava-mesto má 181 mládežníckych družstiev, z toho je 70 akadémií a 110 mimo nich. Združuje jednu akadémiu a štyri ÚTM. Na ŠK Slovan ide takmer 100 tisíc eur a na ďalšie štyri 4×35 tisíc, to je Domino, Inter, Petržalka a Karlova Ves.  A čakateľom je Rača. Minulý rok bola podpora z ministerstva školstva na jedno mládežnícke mužstvo 531,95 eur, tento rok je to  585,70 eur s tým, že tieto peniaze idú do týchto 110 klubov. Keď to teda zhrniem, tak mládežnícke kluby  ObFZ Bratislava-mesto  dostali dokopy 327 040 eur. Porovnanie spred štyroch rokov a to už nehovorím o roku 2010, odkedy som na čele zväzu, je o dosť veľké. Takže si myslím, že postupnými krokmi lepšie podporujeme mládežnícky futbal,“ hovorí ďalej J. Jánošík.

V ďalšom bode svojho príhovoru sa venoval infraštruktúre štadiónov. V prvej a druhej etape BFZ spolu s obidvomi oblasťami dostali 300 tisíc eur, teraz 350 tisíc eur.  Dokopy je to teda 950 tisíc eur, čo je tiež výrazný pokrok oproti minulosti. BFZ sa oprávnene najviac sústreďuje na svoje nové sídlo, lebo nájomná zmluva mu vyprší 30.6. 2020. ,,Je pripravený projekt v mestskej časti  Ružinov na vybudovanie umelého ihriska spolu so sociálnymi zariadeniami a kanceláriami. Poslancami BSK ho schvaľujú, rovnako aj starosta mestskej časti a bude teraz záležať, ako sa nám podarí presvedčiť prezidenta SFZ a členov VV SFZ, aby sme mali nové sídlo. Doteraz máme vyčlenených 130 tisíc eur, ale  na jej výstavbu potrebujeme oveľa viac peňazí,“ dodal ešte J. Jánošík.

Ján Kováčik mal pravdu, keď povedal, že to najlepšie príde na záver. Posledný bod diskusia bola veľmi zaujímavá vo všetkých smeroch a zabrala viac ako polovicu času z dvaapolhodinového rokovania.  Predsedu FK Vajnory Richarda Feketeho zaujímalo, čo urobí SFZ s klubmi s umelou trávou, ktoré podľa nariadenia UEFA by od roku 2021 už nemali byť v prevádzke. ,,Táto správa nie je taká horúca, nejaký takýto návrh padol, ale podľa mojich informácií nie je to finálne rozhodnutie UEFA. Napokon bola proti tomuto rozhodnutiu spísaná aj nejaká petícia, hlavne v Škandinávii a v Holandsku je oveľa viac takýchto umelých trávnikov, ako u nás,“ vraví Peter Dedík. R. Fekete povedal, že pred nejakým časom prebehli rokovania s rakúskou stranou o zastavení odlivu slovenských amatérskych futbalistov k našim západným susedom. Podľa jeho informácií v jednom takom klube 160 kilometrov od Bratislavy vraj hrá 11 Slovákov. ,,S týmto problémom veľa neurobíme, to čo sme mohli urobiť v rámci Registračného a prestupového poriadku sme vykonali, ale viac sa nedá,“ hovorí J. Kováčik. Boris Šimonič z FK Rača povedal na rovinu: ,,Aj keď sa zdá, že veci sú vyriešené, všetci si klameme. Kluby platia hráčov, v Rakúsku tiež, akurát z istých dôvodov nie je všetko vyriešené na profesionálnej úrovni.  Každý hráč III. ligy je minimálne profesionál, lebo je platený.  Nakoniec sa ukázalo, že amatérska zmluva, ktorá mala zastaviť odliv hráčov do Rakúska, nás nijako nechráni,“ dodal B. Šimonič. ,,Rozumiem vám, ale to nie problém SFZ ani BFZ, že hráči prestupujú niekde inde. Vieme ochrániť vnútroštátny transfer, ale s týmto problémom sa potýkajú na južnom Slovensku odkiaľ hráči odchádzajú do Maďarska a zo severného Slovenska do Poľska,“ vysvetľuje L. Pitek.

V diskusii sa daľej rozprávalo  ohľadne  registračného a prestupového poriadku SFZ, takže hostia zo SFZ boli v paľbe otázok. Spomenuli sa tiež zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a podľa predsedu ObFZ Bratislava-mesto Ľubomíra Suchého Zákon o športe dospeje k tomu, že sa bude otvárať. J. Kováčik za veľmi dôležité do budúcnosti považuje, že SFZ sa podarilo do Zákona o športe pre mládežnícke mužstvá presadiť, že športové poukazy budú nárokovateľné. Takisto sa hovorilo o kreditoch, teda o peniazoch, ktoré sú účelovo viazané na nákup výstroja, tréningových pomôcok a rôzneho materiálu. Predseda FK Dúbravka p. Janky vo svojom príspevku spochybnil konanie VV BFZ  o nezaradení družstva seniorov FK Dúbravka do IV.ligy BFZ a požiadal prezidenta SFZ,či by mohlo SFZ prešetriť konanie VV BFZ. Prezident SFZ mu vysvetlil, že ohľadne tohto problému mal niekoľko telefonátov a dodal, SFZ a jeho RFZ sú samostatné orgány, ktoré dbajú na to aby sa normy dodržiavali a nie porušovali alebo udeľovali výnimky.

Toto pracovné stretnutie malo veľký význam, lebo sa otvorene hovorilo o rôznych problémoch, predovšetkým dobrovoľným funkcionárom patrí veľká vďaka za vykonanú prácu vo svojom voľnom čase!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI