Predsedom ObFZ Bratislava-vidiek sa stal Miroslav Baxa

Na Konferencii Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek (v ďalšom texte len „ObFZ Ba-vidiek“) konanej dňa 17. 1. 2014 bol za predsedu ObFZ Ba-vidiek zvolený p. Miroslav Baxa. Od prítomných 53 delegátov dostal 50 hlasov.

Do Výkonného výboru ObFZ Ba-vidiek boli zvolení – za okres Senec: pp. Tibor Peller (49 hlasov), Viktor Riegel (45 hlasov), za okres Malacky: Jaroslav Ferenčák (35 hlasov), Jozef Hlavenka (43 hlasov), za okres Pezinok: Dušan Petráš (41 hlasov) a zvolený predseda Komisie rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek Juraj Pinček (30 hlasov), ktorý dostal o sedem hlasov viac ako druhý kandidát Lukáš Tománek.

Predsedom Revíznej komisie ObFZ Ba-vidiek bol opäť zvolený p. Kamil Kyselica (49 hlasov).

Za predsedu Odvolacej komisie ObFZ Ba-vidiek delegáti zvolili p. Mariána Dobrovského (36 hlasov).

     Prítomní delegáti futbalových klubov zvolili za zástupcov ObFZ Bratislava-vidiek na Konferenciu SFZ pp. Jána Farbulu Dušana Pašku a prijali za čestných členov ObFZ Bratislava-vidiek pp. Ladislava Bernera a Mikuláša Bojka.

Ako hostia sa na Konferencii ObFZ Ba-vidiek zúčastnili predseda BFZ p. Juraj Jánošík, ktorý zastupoval aj SFZ, sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová, bývalý sekretár ObFZ Ba-vidiek p. Mikuláš Bojko a člen VV ObFZ Bratislava-mesto p. Pavol Páchnik.

      Program konferencie bol naplnený v plnom rozsahu (bol schválený návrh nových Stanov ObFZ Bratislava-vidiek) a celá konferencia mala kultúrny spoločenský priebeh.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI