ObFZ Bratislava – vidiek

Výkonný výbor  a odborné komisie ObFZ Bratislava–vidiek 

Predseda ObFZMiroslav Baxa 0903219736     baxa.miroslav001@gmail.com
Sekretár ObFZ   – Pavel Príkopa  0903718455    pavel.prikopa@futbalsfz.sk


Miroslav Baxa                        0903 219 736            baxa.miroslav001@gmail.com

Jaroslav Ferenčák                 0907 130 824             tj.jakubov@gmail.com

Jozef Matušovský                  0915 425 429             matusovsky.j@seznam.cz

Tibor Peller                             0907 751 739              peller66@gmai.com

Dušan Petráš                          0918 708 217              dusan.petras@cofely-prs.sk

Milan Vorčák                          0905 442 486           mvorcak@promiprojekt.sk

Predsedovia odborných komisií:

Predseda RK         Kamil Kyselica       0911 583 696     kkyselica@gmail.com

Predseda DK         Róbert Dadykin     0905 454 250     robert.dadykin@gmail.com

Predseda ŠTK        Marián Vašš           0908 122 798    marian.vass@gmail.com

Predseda KRaD    Jozef Hlavenka       0908 764 944   jozefhlavenka@gmail.com

Predseda KM        Ivan Konečný          0914 173 242       konecny58@centrum.sk

Predseda TMK     Patrik Szabo             0918 794 821     patrikszabo10@gmail.com

Predseda OK        Anton Herhonek     0903 266 816     aherhonek@atlas.sk

Zloženie odborných komisií ObFZ Bratislava – vidiek :

Komisia ŠTK

Marián Vašš – predseda
Dušan Olša – podpredseda
Tomáš Straka – člen
Tomáš Maretta – člen
Ľudovít Šindelár – sekretár komisie

Komisia DK

Róbert Dadykin – predseda
Jozef Keller – člen
Jozef Slezák – člen
Ľubica Kleinová – člen

Komisia KRaD
Jozef Hlavenka –  predseda
Martin Hajnala – podpredseda
Pavol Piatka – člen
Marián Vašš – člen
Marián Jankovič – člen
Rudolf Lazar – člen

Komisia mládeže
I
van Konečný – predseda
Martin Hajnala – podpredseda
Cyril Pažitný – člen
Tomáš Tengeri – člen

Komisia TMK
Patrik Szabo – predseda
Róbert Rajt – člen
Patrik Volf – člen

Revízna komisia

Kamil Kyselica – predseda
Štefan Lukačovič – člen

Odvolacia komisia
Anton Herhonek – predseda
Vladimír Randa – člen
Miloš Sládeček – člen


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV