ObFZ Bratislava – vidiek

Výkonný výbor  a odobrné komisie ObFZ Bratislava–vidiek 

Predseda ObFZ – Miroslav Baxa
0903 219736; 0911 014593      baxa.miroslav001@gmail.com

Jaroslav Ferenčák                 0907 130824               tj.jakubov@gmail.com

Jozef Hlavenka                      0908 764944              jozefhlavenka@gmail.com

Tibor Peller                             0907 751739               peller66@gmai.com

Dušan Petráš                          0918 708217               dusan.petras@cofely-prs.sk

Milan Vorčák                          0905 442 486            mvorcak@promiprojekt.sk

Predsedovia odborných komisií:

Predseda RK         Kamil Kyselica       0944 352190        kkyselica@gmail.com

Predseda DK         Róbert Dadykin     0905 4542 robert.dadykin@gmail.com

Predseda ŠTK        Marián Vašš            0908 122 798 marian.vass@gmail.com

Predseda KRaD    Jozef Hlavenka        0908 764 944   jozefhlavenka@gmail.com

Predseda KM        Ivan Konečný         0914 17324 ivan.konecny@centrum.sk

Predseda TMK     Ivan Kolembus       0903 70515 kolembusivan@gmail.com

Predseda OK        Anton Herhonek     0903 266 816   aherhonek@atlas.sk

Zloženie odborných komisií ObFZ Bratislava – vidiek

Komisia ŠTK

Marián Vašš – Predseda
Dušan Olša – Podpredseda
Štefan Hílka – člen
Tomáš Stara – člen
Ludovít Šindelár – sekretár komisie

Komisia DK

Róbert Dadykin – predseda
Jozef Keller – člen
Jozef Slezák – člen
David Bláha – externý člen DK, zodpovedný za zverejnenie uznasení v ISSF systéme

Komisia KRaD
Jozef Hlavenka –  predseda
Ľubomír Mydlárik – člen
Pavol Piatka – člen
Anton Hájek – člen
Marián Vašš – člen
Peter Augustovič st.- člen

Komisia mládeže
I
van Konečný – predseda 0914 173 242
Stanislav Baxa – člen

Komisia TMK
Ivan Kolembus – predseda
Róbert Rajt – člen
Vojtech Varadin – člen
Patrik Volf – člen

Revízna komisia

Kamil Kyselica – Predseda                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ondrej Zezula – člen
Juraj Berzedi – člen

Odvolacia komisia
Anton Herhonek – Predseda
Ján Ščury – člen

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV