Zápisnica č. 35 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Zápisnica č. 35 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Prítomní: Jánošík, Baxa, Paška, Kovačič, Páchnik, Farbula Prítomní formou online pripojenia: Suchý,Ferik, Lônčík, Trnovský Ospravedlnený: Badinský PROGRAM 1, Otvorenie , schválenie návrhu programu 2, Kontrola plnenia uznesení 3, Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2021 4,

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 19. APRÍLA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021) k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.36 ZO DŇA 16.04.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ oznamuje, že od pondelka 19.04.2021 je v zmysle schválenia vlády SR umožnené vykonávanie športu na športoviskách v exteriéri pre max. 6 osôb. Podmienkou je negatívny test. Sekretariát BFZ na základe množiacich sa otázok k informáciám, zverejnených na sociálnych sieťach ohľadne reštartu amatérskych súťaží  oznamuje všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ, že k dnešnému dňu nedisponuje relevantnou informáciou

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.35 ZO DŇA 09.04.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ na základe množiacich sa otázok k informáciám, zverejnených na sociálnych sieťach ohľadne reštartu amatérskych súťaží  oznamuje všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ, že k dnešnému dňu nedisponuje relevantnou informáciou od kompetentných orgánov o možnom reštarte amatérskych súťaží. V prípade, že táto informácia nám bude oznámená, budeme futbalovú verejnosť bezodkladne informovať. Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.34 ZO DŇA 02.04.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ na základe množiacich sa otázok k informáciám, zverejnených na sociálnych sieťach ohľadne reštartu amatérskych súťaží  oznamuje všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ, že k dnešnému dňu nedisponuje relevantnou informáciou od kompetentných orgánov o možnom reštarte amatérskych súťaží. V prípade, že táto informácia nám bude oznámená, budeme futbalovú verejnosť bezodkladne informovať. Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie

Veľkonočný pozdrav BFZ

Bratislavský futbalový zväz praje všetkým činovníkom vo futbalovom hnutí pokojné, veselé  veľkonočné sviatky.  

Opustil nás prvý predseda BFZ Marián Horský

Pred blížiacimi sa sviatkami jari nás zasiahla nečakaná smutná správa. Vo veku nedožitých 77 rokov nás opustil prvý predseda Bratislavského futbalového zväzu Marián Horský. S futbalom začínal ako žiak v Červenej hviezde Bratislava pod vedením pána Hložeka. Jeho vrcholom hráčskej kariéry bolo seniorské družstvo vtedajšej Lokomotívy Pezinok, kde pôsobil počas vysokoškolského štúdia. Po štúdiu pôsobil

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.33 ZO DŇA 26.03.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.03.2021 a nájdete ich TU Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera CFK Pezinok – Cajla Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904 ISSF manager: Peter Mosoriak

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.32 ZO DŇA 19.03.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.03.2021 a nájdete ich TU Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera CFK Pezinok – Cajla Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904 ISSF manager: Peter Mosoriak

Opustil nás PaedDr. Viliam Luknár

V noci z 11. na 12.3 prišla daľšia smutná správa. Vo veku nedožitých 83 rokov nás opustil po dlhej a ťažkej chorobe PaedDr. Viliam Luknár, ktorý dlhé roky pracoval na úseku vzdelávania trénerov. Za svoj prínos pre Slovenský futbal mu bol udelený zlatý odznak SFZ a tiež  cena Fair Play  MUDr. Ivana Chodáka. Vedenie Bratislavského


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV