ÚRADNÁ SPRÁVA Č.26 ZO DŇA 14.01.2022

Sekretariát Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU. Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov najviac 100 osôb, režim OTP: teda možná účasť aj

Opustil nás bývalý delegát BFZ Juraj Vaško

Vedenie Bratislavského futbalového zväzu vyslovuje hlbokú úprimnú sústrasť smútiacej rodine.

Vyhlásenie volebnej komisie BFZ k voľbám do orgánov BFZ

Volebná komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 22.12.2021  pripravila v zmysle stanov BFZ podmienky pre návrhy kandidátov na volené funkcie do orgánov BFZ.  Volebná Komisia  BFZ vyhlasuje riadne voľby do orgánov BFZ na deň 29.01.2022, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, na Seberíniho ulici č. 9, v budove Hotela Bratislava počas rokovania volebnej konferencie BFZ, konanej v

PREDVIANOČNÝ ROZHOVOR S PREDSEDOM BFZ JURAJOM JÁNOŠÍKOM

Určite ste rád, že na rozdiel od vlaňajška sa podarilo odohrať jesennú časť tohto súťažného ročníka, hoci pred jej začiatkom ste museli riešiť nepríjemnosť, keď sa ŠK Báhoň odhlásil z III. ligy.  Sezóna 2019/2020, ktorá nebola dohratá a jej jarná časť sa zrušila – bola ozaj náročná. Výkonný výbor BFZ musel prijímať rozhodnutia doslova za pochodu

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.12.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.12.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams Prítomní: Jánošík, , Paška,  Páchnik, Badinský, Štofík Farbula, Ospravedlnený: Kovačič Prítomný ONLINE: Suchý, Baxa, Ferik, Trnovský Program zasadnutia: 1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík 2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula 3,

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.25 ZO DŇA 17.12.2021

Sekretariát Oznamuje FK, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 16.12.2021 novú vyhlášku č. 307/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť od piatoku 17.12.2021.  Touto vyhláškou je povolená tréningová činnosť v športových kluboch, výlučne iba v režime OP. Tréningy v režime OP sú povolené od piatka 17.12.2021 bez

Volebná konferencia BFZ – Program konferencie

Výkonný výbor BFZ na svojom zasadnutí dňa 13.12.2021 schválil návrh programu volebnej konferencie BFZ. 1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ 2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice 3, Príhovory hostí 4, Odovzdávanie ocenení 5, Správa mandátovej komisie BFZ 6, Schválenie programu konferencie BFZ

Posledná rozlúčka s Františkom Košičárom bude 20.12.2021 o 12:00 hod. na cintoríne v Dúbravke

Opustil nás František Košičár

Staré Slovenské príslovie hovorí, že smrť nechodí po horách ale po ľudoch. Dnešné sobotné predpoludnie nás zasiahla smutná správa o úmrtí bývalého dlhoročného delegáta v súťažiach BFZ a súčastného predsedu komisie delegátov SFZ Františka Košičára. Jeho aktivity v delegátskej oblasti sa spájajú s rokom 1996, kedy sa stal členom komisie delegátov BFZ. Bol človek priamy,

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.24 ZO DŇA 10.12.2021

Sekretariát Oznamuje FK, že v zmysle vyhlášky k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021 sú zakázané akékoľvek športové podujatia v amatérskom športe, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach. Športovo – technická komisia emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: email ŠTK: stk@futbalbfz.sk Oznamuje: BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV