ÚRADNÁ SPRÁVA Č.28 ZO DŇA 19.02.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.02.2021 a nájdete ich na linku nižšie: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_8-2-2021.pdf Sekretariát BFZ oznamuje všetkým zástupcom FK, že prevzatie tlačiarní sa odkladá do dovolania. O nových termínoch prevzatia budú zástupcovia FK informovaní elektronickou poštou, najskôr však až po uvoľnení

Zápisnica č.32 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.32 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Badinský, Štofík, Farbula Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Kružliak, Suchý , Lônčík, Ferik PROGRAM: 1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík 2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula 3, Schválenie zrušenia uznesenia č.1/31 zo zasadnutia

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.27 ZO DŇA 12.02.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 27.01.2021 a nájdete ich na linku nižšie: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf Sekretariát BFZ oznamuje všetkým zástupcom FK, že prevzatie tlačiarní sa odkladá do dovolania. O nových termínoch prevzatia budú zástupcovia FK informovaní elektronickou poštou, najskôr však až po uvoľnení

Predseda BFZ Juraj Jánošík v relácii Aréna na TV Ružinov

Predseda BFZ Juraj Jánošík spoločne s predsedom FC Ružinov Pavlom Kuklom v relácii Aréna na TV Ružinov diskutovali na aktuálnu tému, ktorou je záchrana futbalového štadióna na Sklenárovej ulici, ktorý sa stal majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov. Video z relácie nájdete v linku nižšie:  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.26 ZO DŇA 05.02.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 27.01.2021 a nájdete ich na linku nižšie: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_27-1-2021.pdf Matrika Oznamy: Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo

Zomrel Ondrej Zezula

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 72 rokov nečakane opustil futbalový tréner a funkcionár Tatrana Stupava /terajšia FKM Stupava/ Ondrej Zezula.  S futbalom začal v roku 1963 v doraste Stupavy a hrával pravé krídlo po celú hráčsku kariéru len za Tatran Stupava. Po skončení aktívnej činnosti trénoval vyše 35 rokov v mládežníckych kategóriách

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.25 ZO DŇA 29.01.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 27.01.2021 a nájdete ich na linku nižšie: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_27-1-2021.pdf Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK v pôsobnosti BFZ , ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že SFZ zabezpečil pre všetky FK do bezplatného prenájmu multifunkčné tlačiarne(

Slovenský futbal postihla obrovská strata – zomrel Jozef Vengloš

Slovenský futbal plače. Postihla obrovská ho strata, až to naháňa zimomriavky. Vo veku nedožitých 85 rokov (nar. 18. februára 1936)   zomrel v utorok podvečer  26. januára v kruhu najbližších Jozef Vengloš – najväčšia osobnosť slovenského futbalu a skutočný džentlmen. Človek veľmi rozvážny, seriózny, rozhľadený a pracovitý. Jeho futbalovým nástrojom nikdy nebol tvrdý bič, ale skôr

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.24 ZO DŇA 22.01.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 21.01.2021 a nájdete ich na linku nižšie: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK v pôsobnosti BFZ , ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že SFZ zabezpečil pre všetky FK do bezplatného prenájmu multifunkčné tlačiarne(

FK Vajnory usporiadali seminár s detským psychológom – doplnené o 3.časť

FK Vajnory na prelome rokov usporiadal seminár pre rodičov s odborníkom na detskú psychológiu p. Adamom Truhlářom. Video zo seminára nájdete v linku nižšie. 1.časť 2.časť 3.čast


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV