Aktualizované USMERNENIE k spusteniu súťažného ročníka 2021/2022 vo futbale

Vychádzajúc z opakovaných dopytov a otázok ohľadom spustenia súťaží v rámci nového súťažného ročníka 2021/2022 (2. futbalová liga, amatérske a mládežnícke súťaže) v súvislosti s aktuálnym nastavením COVID semaforu pre šport a právnej úpravy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom organizácie hromadných športových podujatí si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnych podmienkach (stav k dnešnému dňu – 23.7.2021)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.4 ZO DŇA 23.07.2021

Sekretariát Sekretariát dáva do pozornosti aktuálne platné pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré nájdete TU Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie: Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021 https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021 https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021 https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 21.-28.7. 2021 č. 1

Súťaže riadené SFZ Slovnaft Cup – SFZ – predkolo 24.7. 17.30 Modra – PŠC Pezinok  Tománek, Polák, Kožuch; Pavlík R. (zmena termínu) 24.7. 10.30 Domino – Rača Hajnala, Valko za Srnu, Fischer; Jablonický 25.7. 17.30 Viničné – Vrakuňa  Hegedűs, Tanglmayer, Martinkovič; Lazar (zmena termínu) 25.7. 17.30 Veľký Biel – Nová Dedinka Lalo, Hajnala za Dubravca,

Nábor rozhodcov ObFZ Bratislava – mesto

PŠC Pezinok hľadá trénerov

PŠC Pezinok hľadá trénerov k mládežníckym družstvám. Klub s bohatou históriou a vyše 300 člennou mládežníckou základňou rozširuje trénerský kolektív z dôvodu rastúceho záujmu detí o futbal v meste pod Malými Karpatami. V prípade záujmu viac informácií poskytne p. Ernest Mészáros , tel: 0903 822 475

Usmernenie k spusteniu súťaží

Pred začiatkom nového súťažného ročníka 2021/2022 sa nahromadilo množstvo otázok k organizácii súťažných stretnutí. Usmernenie vychádza z dnešného stavu vecí a zo znenia vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR, takže si uvedomujeme, že je, aké je, ale v priebehu budúceho týždňa očakávame novú úpravu, ktorá by mala, ako dúfame, veci zjednodušiť. Podmienky organizácie súťažných stretnutí nižších

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.3 ZO DŇA 16.07.2021

Sekretariát Z dôvodu výroby identifikačných kariet pre členov realizačného tímu žiada  všetkých zástupcov FK III. a IV. ligy BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 o nahlásenie hlavného trénera v kategórii seniorov do termínu 25.07.2021. Upozorňuje všetkých na povinnosť vygenerovať si a uhradiť faktúru za členský príspevok člena SFZ v ISSF systéme. V prípade neuhradeného členského príspevku člena SFZ

Obsadenie R a DS – PR BFZ 21.- 28.7. 2021 č. 1

Seniori – kvalifikačné stretnutie o postup do 4.ligy 21.7. 17.30 NŚK 1922 – TJ Slovan Vištuk  Ďurčo, Ralbovský, Lalo; Lônčik (štadión Nová Dedinka) Slovnaft Cup – SFZ – predkolo 24.7. 10.30 Domino – Rača Hajnala, Srna, Fischer; Jablonický 24.7. 17.30 Viničné – Vrakuňa  Hegedűs, Tanglmayer, Martinkovič; Lazar 25.7. 17.30 Lozorno – Láb Cvengroš, Bogdáň, Šafárik; Hájek

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška, Lônčík, Páchnik, Farbula Online: Suchý Pozvaní: Porvazník,  Štofík, Trnovský Ospravedlnení: Badinský, Trnovský Program zasadnutia: 1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík 2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula 3, Schválenie členov KM BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.2 ZO DŇA 09.07.2021

Sekretariát Upozorňuje všetkých na povinnosť vygenerovať si a uhradiť faktúru za členský príspevok člena SFZ v ISSF systéme. V prípade neuhradeného členského príspevku člena SFZ nebude možné vykonávať úkony v ISSF systéme. Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021 https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf Registračný a prestupový


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV