Výkonný výbor BFZ

Juraj JÁNOŠÍK, predseda

Ľubomír SUCHÝ, podpredseda
Miroslav BAXA, podpredseda
Pavol PÁCHNIK – podpredseda KRaD BFZ, poverený vedením od 8.3.2011
Milan LÔNČÍK, člen VV ( vzdal sa funkcie k 23.9.2021)
Branko KOVAČIČ, člen VV
Dušan  PAŠKA, člen VV
Jaroslav FERIK, člen VV

Dušan BADINSKÝ, predseda RK

VV BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV