Odborné komisie BFZ

Revízna komisia  BFZ predseda: Dušan Badinský

Badinský Dušan

Radovan Pavlík – člen

Kamil Kyselica – člen

Športovo – technická komisia BFZ  predseda Dušan Štofík

( 0918 / 560 753 ) , email: stk@futbalbfz.sk

Igor Kočický – Referent S3BA

Marián Králik – Referent S4BA

Dušan Štofík – Referent SD3BA , MD3BA

Marianna Orlíková – Referent SZRL, MZRL

Zasadnutia ŠTK BFZ pre súť.ročník 2020/2021 budú každý štvrtok od 17,00 hod.

Disciplinárna  komisia BFZ predseda Miroslav Bóc ( 0905 / 718 375)

Bóc Miroslav

Adrián Darlea – podpredseda DK BFZ

Lukáš Tománek – člen

Peter Rybár – člen

Roman Farkaš – člen

Zasadnutia DK BFZ pre súť.ročník 2020/2021 budú každý štvrtok od 16,00 hod.

Trénersko – metodická komisia BFZ predseda: Michal Salenka

Salenka Michal

Eduard Vilčinský .- podpredseda TMK BFZ

Michal Kováč – člen

Alexandra Števaňáková – člen

Dušan Jacko – člen

Walter Rischer – člen

Patrik Szabo – člen

Justín Javorek – čestný člen TMK BFZ

Legislatívno – právna komisia BFZ 

Žaneta Surmajová – člen

JUDr. Ladislav Jakubec – člen

Ekonomicko – marketingová komisia BFZ predseda Ondrej Trnovský

Trnovský Ondrej

Mikuláš Tarči – člen

Ján Kováč – člen

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ – Rozhodnutím VV BFZ zo dňa 08.03.2021 poverený vedením: Pavol Páchnik

Jozef Keller – Podpredseda KRaD BFZ – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Vladimír Smolák – člen KRaD BFZ, Úsek delegátov

Michal Smolák – člen KRaD BFZ ,Súťažný úsek

Peter Bóllo – člen KRaD BFZ ,Organizačný úsek

Ján Pozor – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek, kondičný tréner

Juraj Pinček – člen KRaD BFZ ,Technický úsek

Komisia mládeže BFZ predseda: Marek Porvazník

Eduard Vilčinský – podpredseda

Adam Somoláni – člen

Pavel Príkopa – člen

Ľubomír Čamek – člen

Róbert Polakovič – člen

Komisia ženského futbalu BFZ predseda: Ivana Balážiková

Alexandra Števaňáková – členka

Gabriela Matejová – členka

Monika Korenčiová – členka

Odvolacia komisia BFZ  predseda: JUDr. Marek Špaček

Špaček Marek

Mgr. Viktor Bugár – člen

Anton Herhonek – člen

Matričná komisia BFZ   predseda: Boris Šimonič

Branislav Straka – člen

Pavel Príkopa – člen

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV