Členovia BFZ v komisiách SFZ

Zoznam členov BFZ  v komisiách SFZ:

Komisia štadiónov a ihrísk:        

Miloš Kopča

Milan Vorčák

Komisia delegátov:

Ján Farbula

Legislatívno-právna a etická komisia:

Marek Holbík

Komora SFZ pre riešenie sporov:

Žaneta Surmajová

Komisia rozhodcov

Miroslav Richtárik

Športovo-technická komisia:

Marián Králik

Licenčná komisia:

Juraj Obložinský – predseda
Vladimír Brenčič
Milan Sládkovič
Ján Fašung

Prvostupňový orgán licenčného konania:

Juraj Obložinský – predseda

Odvolacia komisia :
Miroslav Bobák
Ladislav Polka

Disciplinárna komisia:
Róbert Dadykin
Marián Vereš

Revízna komisia:

Kamil Kyselica

Volebná komisia:

Ondrej Trnovský

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI