Členovia BFZ v komisiách SFZ

Zoznam členov BFZ pracujúcich v komisiách SFZ:

Komisia štadiónov a ihrísk:        

Miloš Kopča

Milan Vorčák

Komisia delegátov:

Legislatívno-právna a etická komisia:
Jozef Čorba
Marek Holbík

Komora SFZ pre riešenie sporov:
Miroslav Hlivák – predseda
Žaneta Surmajová – podpredseda

Komisia rozhodcov

Ján Fašung

Športovo-technická komisia:
Ján Šuniar

Licenčná komisia:
Juraj Obložinský – predseda
Vladimír Brenčič
Milan Sládkovič
Ján Fašung
Marián Elefant

Prvostupňový orgán licenčného konania:
Juraj Obložinský – predseda

Odvolacia komisia :
Miroslav Bobák
Ladislav Polka

Disciplinárna komisia:
Róbert Dadykin
Marián Vereš

Revízna komisia:
Eugen Cirák

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV