Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ 2017

V príprave rozhodcov na ich pôsobenie v súťažiach majú byť rovnakou mierou zastúpené teória, fyzická príprava aj praktická činnosť. Preverenie úrovne teoretickej prípravy rozhodcov Bratislavského futbalového zväzu bolo cieľom ich zimného doškoľovacieho seminára posledný februárový víkend v Senci. Veľmi dobré zázemie pre to poskytli priestory hotela Senec.

Kľúčovým momentom, na ktorom bol seminár tematicky postavený, boli zmeny v Pravidlách futbalu prijaté v predchádzajúcom roku. Tie sa síce aplikujú už od začiatku aktuálneho súťažného ročníka, ale jednak sa ešte celkom nevžili, jednak sa niektoré zmeny vysvetľujú takpovediac za pochodu. Tomu bolo podriadené aj zameranie prednášky prezentovanej na vysokej úrovni šéfom školského a pravidlového úseku Komisie rozhodcov a delegátov BFZ Pavlom Páchnikom. Podobne aj pri písomných testoch rozhodcovia zistili, že zmeny v pravidlách sa objavili azda v 90 % otázok. Výsledky písomného testu, ústnych skúšok aj videotestu potvrdili, že väčšina rozhodcov venovala teoretickej príprave patričnú pozornosť. Zaznamenali sme však aj prípady zlyhaní a na základe toho si 4 rozhodcovia zopakujú písomný test a rovnaký počet účastníkov absolvuje opätovne videotest. V ústnych skúškach vyhoveli všetci rozhodcovia, hoci sme v niektorých prípadoch stále konštatovali rezervy možno nie ani tak v znalostiach pravidiel, ale skôr v používaní správnej terminológie. Ak si zaslúži niekto s rozhodcov pochvalu, tak Dano Dujava, ktorý mal bezchybný písomný test aj videotest a v ústnych skúškach získal 19 bodov z 20 možných.

Významnými hosťami spoločenskej časti seminára boli predseda Bratislavského futbalového zväzu Juraj Jánošík, ktorý navštevuje tieto rozhodcovské podujatia pravidelne, ďalej predseda Komisie rozhodcov SFZ Marián Ružbarský, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil snahu komisie úzko spolupracovať s regionálnymi komisiami rozhodcov hlavne z hľadiska prípravy mladých rozhodcov a vyzdvihol úroveň rozhodcov reprezentujúcich Bratislavu v domácich súťažiach (Jozef Pavlík, Michal Smolák) a najmä na medzinárodnej scéne (Ivan Kružliak ml.). Vzácnym hosťom seminára bol predseda Komisie rozhodcov Juhomoravského futbalového zväzu Antonín Kordula. Zo 7 zahraničných regionálnych futbalových zväzov, s ktorými BFZ spolupracuje, sú kontakty s južnou Moravou najintenzívnejšie a prejavujú sa aj vo výmene rozhodcovských tímov. Preto bola účasť zástupcu tohto zväzu na seminári potešiteľná a logická. Seminár pozdravili aj člen Komisie rozhodcov SFZ Ľubomír Udvardy a predseda Športovo-technickej komisie BFZ Miroslav Richtárik.

Významná časť programu seminára bola venovaná prezentáciám frekventantov programu Talent – Mentor. Tie boli zamerané na analýzu sekvencií videozáznamov z ich vlastných stretnutí, pričom spoločným menovateľom väčšiny príspevkov bola spolupráca členov tímu, pozitívne aj negatívne príklady jej uplatňovania. Plusom tejto časti bola aktívna účasť a zapájanie sa všetkých účastníkov seminára, čo dokázalo, že starší rozhodcovia sú ochotní podeliť sa so svojimi poznatkami a skúsenosťami s mladšími.

Záverečné zhodnotenie seminára sa nieslo v pracovnom duchu. Predseda Komisie rozhodcov a delegátov Ivan Kružliak st. prezentoval časový plán dodania nových súprav výstroja, načrtol ďalšie úlohy, ktoré rozhodcovia budú musieť zvládnuť a zaželal prítomným (podobne ako deň predtým všetci hostia seminára) úspešnú jarnú časť súťažného ročníka.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI