Zimný doškoľovací seminár delegátov a pozorovateľov rozhodcov BFZ 2017

Písomné testy, videotest, sledovanie časti stretnutia s vypracovaním hodnotenia rozhodnutí rozhodcu, odborné prednášky a ďalšie body tvorili náplň zimného doškoľovacieho seminára delegátov stretnutia a rozhodcovských pozorovateľov zaradených v súťažiach BFZ, ktorý sa počas víkendu 4.-5. marca 2017 konal v Malinove.

Delegáti Malinovo

Delegáti Malinovo 2

Program seminára doplnila oficiálna spoločenská časť za účasti generality Bratislavského futbalového zväzu: oboch podpredsedov Ľubomíra Suchého a Miroslava Baxu (predseda Juraj Jánošík sa pre iné povinnosti trochu oneskoril; o to viac ho prekvapila gratulácia k jeho polookrúhlym narodeninám), ako aj vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu. Takéto podujatie vytvára aj priestor na neformálne rozhovory, výmenu skúseností, vo viacerých prípadoch návrat k bohatej futbalovej, najmä rozhodcovskej minulosti. Napriek prevažne pracovnému charakteru seminára nebola núdza o „prekáračky“, vtipné momenty a dobrú náladu.

Prednáška venovaná rozsiahlym zmenám a doplnkom pravidiel futbalu a pripravená v spolupráci Jána Fašunga a Pavla Páchnika tradične na vysokej úrovni bola hlavným bodom odbornej časti seminára. Vzhľadom na náhle ochorenie P. Páchnika ju prezentoval sekretár Komisie rozhodcov a delegátov BFZ Peter Likavský. Miroslav Bóc sa v zastúpení predsedu Komisie delegátov SFZ venoval vo svojej prednáške viacerým aspektom činnosti delegáta stretnutia. Dobrú úroveň teoretickej prípravy dokázali výsledky oboch testov, ktoré zvládli všetci prítomní frekventanti.

V závere seminára sa jeho účastníci zaoberali pokynmi pre svoju činnosť s dôrazom na zmeny, ku ktorým v nich dochádza. Pripomenul im ich predseda Komisie rozhodcov a delegátov BFZ Ivan Kružliak st. Ten na seminári predstavil aj nového vedúceho úseku delegátov stretnutia a pozorovateľov rozhodcov skúseného bývalého rozhodcu a dlhoročného funkcionára Vladimíra Smoláka. Želáme si, aby popri rozhodcoch mali aj delegáti úspešnú jarnú časť aktuálneho súťažného ročníka.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI