ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 ZO DŇA 21.04.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S3BA 26.kolo MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Lozorno, FO 14.5.2017 o 17,30 hod.

 • MD3R 17.kolo Lok.DNV – MŠK I.Petržalka 25.4.2017 o 17,00 hod. – neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu

 • MD3R 20.kolo ŠK Tomášov – SDM Domino “B” 4.5.2017 o 17,30 hod. z dôvodu kolízie s S3BA.

 • SZRL+MZRL 21.kolo PŠC Pezinok – FKP Dúbravka 17.5.2017 o 16,30 hod. mladší + 18,00 hod. starší žiaci – neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu

 • SZRL+MZRL 21.kolo OFK D.Lužná – SDM Domino 17.5.2017 o 16,30 hod. mladší + 18,00 hod. starší žiaci – neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu

 • SZRL+MZRL 21.kolo ŠK Šenkvice – ŠK Žolík Ma 17.5.2017 o 16,30 hod. mladší + 18,00 hod. starší žiaci – neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu

 • SZRL+MZRL 24.kolo ŠK Šenkvice – OFK D.Lužná 2.5.2017 o 16,30 hod. mladší + 18,00 hod. starší žiaci – oprava z minulej US

 • SZRL+MZRL 24.kolo Lok. DNV – MŠK Senec 2.5.2017 o 16,00 hod. starší + 17,30 hod. mladší žiaci (obrátené poradie starší+mladší)

 • SZRL+MZRL 25.kolo OFK D.Lužná – ŠK Vrakuňa 4.5.2017 o 15,30 hod. mladší + 17,00 hod starší žiaci

Zamietnuté žiadosti o zmenu termínu:

 • SZRL+MZRL 23.kolo NMŠK 1922 Ba – FC Ružinov Ba, z dôvodu že žiadosť nespĺňa náležitosti podľa RS čl.3.4 ods.2.

Oznamy:

 • Posledné tri kolá (28., 29. a 30.kolo) S3BA a S4BA sú stanovené takto:

  • S3BA v sobotu 27.5. o 17,00 hod., 3.6. a 10.6.2017 o 17,30 hod.

  • S4BA v nedeľu 28.5. o 17,00 hod., 4.6. a 11.6.2017 o 17,30 hod.

  • FK (FO), ktoré nebudú zainteresované o postup alebo zotrvanie v súťaži, môžu v prípade potreby požiadať o preloženie stretnutia. ŠTK žiada všetky kluby, aby si skontrolovali prípadné kolízie v danom termíne s inými súťažami.

 • Berie na vedomie žiadosť PSČ Pezinok o usporiadanie finálového stretnutia Pohára BFZ

Odstupuje na DK:

 • FK Borinka (S4BA), na základe správy delegáta z 21. kola FK Lamač Ba – FK Borinka, nerešpektovanie RS čl.5.6 (farebnosť výstroja)

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.295: Patrik Hruška 1220151 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 17.4.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.296: Ján Marcin 1156073 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 14.4.2017

U.č.297: Július Rýdzi 1312670 (TJ Rovinka, S3BA), od 14.4.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.298: Ladislav Mikita 1351288 (FK Vajnory, S3BA), od 15.4.2017

U.č.299: Martin Štefunko 1231627 (TJ Rovinka, S3BA), od 14.4.2017

U.č.300: Ján Bodics 1110854 (TJ Čunovo, S4BA), od 17.4.2017

U.č.301: Vincent Pípaš 1233460 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), od 17.4.2017

U.č.302: Mário Malina 1370825 (FK Zahoran Jakubov, S4BA), od 15.4.2017

U.č.303: František Pešl 1098112 (FK Borinka, S4BA), od 15.4.2017

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.304: Jakub Hodulík 1229640 (ŠK Báhoň, S3BA), od 15.4.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.305: NMŠK 1922 Bratislava ( SD3R ). DK berie na vedomie stanovisko klubu k U.č. 291 a pokračuje v šetrení veci.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15.3.2017 a prestup hráča s obmedzením skončil dňom 31.3.2017. Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmena termínu stretnutia s poplatkom

PMC – 18.kolo: FKP Dúbravka – ŠK Vrakuňa ST 26.4. o 17.30 hod.

ŠK Vrakuňa bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

b/ zmeny termínov stretnutí – dohody FK

PMA1 – 22.kolo: MŠK Senec – OFK D.Lužná SO 27.5. o 9.00 hod.

PMB1 – 22.kolo: MŠK Senec – OFK D.Lužná SO 27.5. o 10.30 hod.

PMC – 22.kolo: MŠK Senec – OFK D.Lužná SO 27.5. o 12.00 hod.

c/ termín dohrávky stretnutia

PRMA – 14.kolo: Jakubov – Rohožník, UT 9.5. o 18.00 hod.

d/ V období od 11.4. – 3.5.2017 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme obvodné kolá Školský pohár SFZ 2016/2017. Štartujú  žiaci II. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií, narod. od 1.1. 2004 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili s predkola. Víťazné družstvá ZŠ z jednotlivých obvodných kôl postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v kategórii dievčat dňa 16.5. 2017 /utorok/ a v kategórii chlapcov dňa 17. 5. 2017 /streda/ na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava.

e/ V období od 26.4. – 4.5.2017 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme obvodné kolá 19. ročníka McDonald´s CUP 2016/2017. Štartujú  koedukované družstvá chlapcov a dievčat  I. stupňa ZŠ narod. od 1.9. 2006 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazné družstvá ZŠ z jednotlivých obvodných kôl postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 10.5. 2017 /streda/ na štadióne ŠKP Dúbravka.

Komisia rozhodcov a delegátov :

Oznamuje , že záloha za výstroj zn. ATAK musí byť uhradená do termínu 28.4.2017 na číslo účtu BFZ: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012, VS: 244, Správa pre adresáta: Meno, priezvisko – záloha za výstroj

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok rozhodcov 11.5.2017 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom. Súčasne oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017. 

Oznamuje zmenu termínu oficiálneho tréningu rozhodcov – frekventantov programu Talent a ďalších pozvaných rozhodcov: 27.4.2017 o 17.00 na štadióne Mladá garda – UT. Pozvánky boli poslané mailom.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor z regionálnych futbalových zväzov sa uskutoční v dňoch 28.-30.4. na Štrbskom Plese. Pozvánky boli poslané mailom.

Upozorňuje rozhodcov na termín uhradenia zálohy za výstroj do 28.4.2017 podľa pokynov, ktoré im boli poslané mailom.

Nedostatky rozhodcov (8.-16.4.):

Kalmár – pri špecifickom prípade štartu hráča po zmene priezviska by sa žiadalo doplniť údaj o tom, odkedy je zmena platná a či bolo požiadané o vydanie nového RP;

Maretta – nezdôvodnené oneskorené dodanie RP do kabíny rozhodcov

Pozýva na zasadnutie dňa 21.4. Ľ. Polakoviča a T. Marettu.

Ospravedlnenia: Martinkovič 28.4.-1.5.; Maretta 30.4., 5.-8.5.; Parilák 5.-9.5.; Tománek od 20.4.

Trénersko – metodická komisia : 

TMK BFZ:

TMK BFZ organizuje školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus (9).

TMK BFZ oznamuje trénerom, že dňa 08.05.2017 (v pondelok) organizuje Seminár trénerov BFZ 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej UEFA Grassroots C a UEFA B licencie a bude v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 2.5.2017 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.skPodrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Prihlásení : P. Hroudný, P. Gregora, M. Snopek, J. Blecha, P. Populhár, Š. Gubrica, M. Kostolanský, R. Fabšo, A. Benčič, W. Rischer, P. Gaži, J. Kubica, P. Baňovič, J. Reffek, B. Juhas, M. Kuma, B. Sedlák, F. Cvecko, P. Drgoňa, S. Ondruš (20).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

                                                          Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                                   Akcia                                     Kategória

Apríl:

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky                                              U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie                                        U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                               U16 BFZ

10.05.2017 MT – Krajské kolo Mc Donald´s CUP CH+D (NMŠK)     ZŠ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                                  U15 BFZ

12.-14.05.2017 MT – Belehrad                                                  U14 BFZ

13.-14.05.2017 MT – Memorial P. Dubovského                        U16 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                      U12-13 BA mesto

16.5.2017 MT – Krajské kolo Školský pohár SFZ –                    dievčatá ZŠ

16.5.2017 MT – Krajské kolo Školský pohár SFZ –                      chlapci ZŠ

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                        U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ – Družobné stretnutie BFZ – JmKFS (D. Lužná)     U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                                       U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                       U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                                       U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                          U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                                           U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji)    U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava                 U12 a U13 BFZ

Júl:

3.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava                Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava)               U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI