ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 45 ZO DŇA 02.06.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila ôsmy ročník grantového programu Futbal to je hra! Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 9.5.2017 o.i schválil:

 • Finále pohára BFZ sa uskutoční dňa 7.6.2017 o 18:00 hod. Na štadióne PŠC Pezinok

 • Odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu:

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

 • Śtartovný vklad do súťaží III.liga a IV. liga Bratislava pre súťažný ročník 2017/2018

III. liga Bratislava – 650€

IV.liga Bratislava – 450€

 • Termín na podanie prihlášok do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme od 13.6 – 30.6.2017.

 • Termín úhrady štartovného vkladu do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 vkladom na účet BFZ: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 do 30.6.2017.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S4BA 30.kolo FC Petržalka akadémia – TJ Čunovo 11.6.2017 o 10,30 hod.

 • MD3R 25.kolo TOP Pusté Úľany – FK Rača Ba v pôvodnom termíne 3.6.2017, ale o 16,00 hod.

Oznamy:

 • Pohár SFZ 2017/2018: FK (FO) sa už môžu prihlásiť do Slovnaft cupu výlučne prostredníctvom ISSF systému do 30.6.2017 do 24,00 hod. Prvé kolo sa uskutoční 22.7.2017.

 • Termín podania prihlášok do súťaží reg.BFZ je 13.-30.6.2017, výlučne prostredníctvom ISSF systému.

  • Začiatok súťaží S3BA a S4BA je stanovený na 5.-6.8.2017

  • Začiatok súťaže SD3R je stanovený na 19.-20.8.2017

  • Začiatok súťaže SZRL, MZRL je stanovený na 19.-20.8.2017

 • Finále Pohára BFZ 2016/2017:

  • ŠK Báhoň – TJ Rovinka 7.6.2017 o 18,00 hod. na ihrisku PŠC Pezinok

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.385: Oleksandr Popovych 1384760 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), vylúčený za HNS, držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 28.5.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.386: Juraj Krasňanský 1222541 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 28.5.2017

U.č.387: Mário Malina 1370825 (TJ Zahoran Jakubov, S4BA), od 29.5.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.388: Kristián Šimon 1261484 (MŠK Králová pri Senci, S3BA), od 28.5.2017

U.č.389: Ladislav Tóth 1216571 (ŠK Tomašov, S3BA), od 28.5.2017

U.č.390: Matej Havrila 1208722 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), od 28.5.2017

U.č.391: František Griga 1174011 (TJ Slovan Viničné, S4BA), od 29.5.2017

U.č.392: Jaroslav Tomiš 1157105 (ŠK Závod, S4BA), od 29.5.2017

U.č.393: Róbert Trnka 1298237 (FK Inter Bratislava, SD3R), od 29.5.2017

U.č.394: Matúš Fiala 1274580 (ŠK TOP Pusté Uľany, MD3R), od 28.5.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.395: FA Bratislava. Dostavil sa p. Ľuboš Havránek – manager mládeže, nedostavil sa zástupca klubu p. Matúš Kostráb – služobná zahraničná cesta. Podal svoj pohľad k neplneniu záväzkov voči riadiacemu orgánu. DK na základe zistených okolností zastavuje konanie, nakoľko ďalšie konanie by bolo neúčelné a vec odstupuje na LPK BFZ.

U.č.396: FK Borinka (S4BA). Po zaslaní písomného stanoviska klubu o dohode klubov ohľadne výstroja a doplnení správy delegáta stretnutia, podnet ŠTK vzala na vedomie bez prijatia ďalších opatrení.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom

PMB1 – 22.kolo: FK Inter – FC Petržalka, ŠT 8.6. o 15.30 hod.

FC Petržalka akadémia bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4/

b/ predohrávky stretnutí – dohoda FK

PMB2 – 22.kolo: FC Malacky – MŠK Iskra, ST 7.6. o 18.30 hod.

c/ dohrávky stretnutí – účasť FK na MEGAturnaji v Senci

PMA1 – 24.kolo: FKP Dúbravka – D.Lužná, UT 13.6. o 18.00 hod.

PMB1 – 24.kolo: FKP Dúbravka – D.Lužná, UT 13.6. o 18.00 hod.

PMC – 24.kolo: FKP Dúbravka – D.Lužná, UT 13.6. o 17.00 hod.

PMA1 – 24.kolo: Senec – FC Petržalka, UT 13.6. o 17.00 hod.

PMB1 – 24.kolo: Senec – FC Petržalka, UT 13.6. o 18.00 hod.

PMC – 24.kolo: Senec – FC Petržalka, UT 13.6. o 19.00 hod.

d/ úprava hracieho času

PMA2 – 22. kolo Hargašova Z. Bystrica – Ivanka p.Dunaji NE 11.6. o 14,00 hod.

PMB2 – 22. kolo Hargašova Z. Bystrica – Ivanka p.Dunaji NE 11.6. o 15,15 hod.

PRPK – 30.kolo: Cajla – Budmerice SO 17.6. o 10.30 hod.

e/ V dňoch 5. – 6. júna 2017 sa uskutoční 6. ročník celoslovenského finále Školského pohára SFZ 2016/2017 na štadióne NTC Poprad. Bratislavský kraj bude reprezentovať v kategórii dievčat ZŠ  Za kasárňou Bratislava a v kategórii chlapcov ZŠ Tajovského Senec /víťazi krajského kola/. V dňoch 12. – 13. júna 2017 sa uskutoční 19. ročník celoslovenského finále McDonald´s CUP 2016/2017 na štadióne NTC Poprad. Bratislavský kraj bude reprezentovať ZŠ Mlynská 50, Senec /víťaz  krajského kola/. 

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky v náhradnom termíne úspešne vykonali D. Dujava, P. Budáč, M. Kalmár a Ľ.Čižmár.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Nedostatky rozhodcov:

Štofik – došlo k zraneniu hráča, ktoré je uvedené iba v zázname rozhodcu (nie v príslušnej rubrike);

Lalo – vedúci družstva musí byť v stretnutí mládeže uvedený, prípadne musí byť uvedené, ako bola riešená jeho neprítomnosť na stretnutí.

Ospravedlnenia: Hudy 11.6.; Bohun 10.6.; Szakáll 10.6.; Marczell 10.6.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch; poplatok cca 160,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch; poplatok cca 290,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár (11).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena cca 160,- eur)

Predbežný termín školenia : december 2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický (3).

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 07.06.2017 v Poprade organizuje Seminár trénerov ženského futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov ženského futbalu a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 03.06.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Nitre, v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.06.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.trenerportal.sk.

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s TMK SsFZ  organizuj Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. júna 2017. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke: www.ssfz.sk.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2005 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 05.06.2017 v Bratislave.

Hráči:

Karovič Matúš Domino BA                       Učeň Martin FKP Dúbravka

Detvan Damián Domino BA                     Čajági Radovan FKP Dúbravka

Benčič Matúš Domino BA                         Strapek Jakub FKP Dúbravka

Tokoš Max Domino BA                             Knapp Matúš FK Rača

Balážik Jerguš NMŠK BA                       Mikúš Michal FK Rača

Fratrič Peter NMŠK BA                         Kaniansky Lukáš Lokomotíva DNV  

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Ján Hullman

 

Asistent trénera: Peter Baláž

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 5.06.2017 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK 1922 BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hullmanovi na 0907 594 669.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2004 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 05.06.2017 v Bratislave.

Hráči:

Peter Gabura FK Rača                         Filip Didek MFK Z. Bystrica

Viktor Drozd FK Rača                         Janko Hlpka MŠK Iskra Petržalka

Dominik Gaál FK Rača                       Adam Titka MŠK Iskra Petržalka

Juraj Štibrány FK Rača                     Samuel Tóth MŠK Iskra Petržalka

Filip Murgáš MŠK Rusovce              Branislav Hlásnik MŠK Iskra Petržalka

Alan Kubaský MFK Z. Bystrica       Anton Malík ŠK Vrakúňa

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Mikuláš Marci

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 5.06.2017 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK 1922 BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Marcimu na m. 0918 37 37 37.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ Bratislava vidiek U12 (nar. od 1.1.2005) na kontrolný zraz , ktorý sa uskutoční v pondelok 05.06.2017 o 17:00 na FŠ FKM Stupava

Hráči:

MELIORIS Nicolas FK Slovan Ivanka              PAVLÍK Kristián FC Rohožník

KADNÁR Richard FK Slovan Ivanka               HOFFER Tobias FC Rohožník

SVOBODA Michal FK Slovan Ivanka              POLAKOVIČ Lukáš ŠK Šenkvice

KRAVARČÍK Tobias PŠC Pezinok                   BARINY Matúš ŠK Šenkvice

NOVÁK Nicolas TJ Záhoran Jakubov               BILČÍK Marcel ŠK Šenkvice

SLANINKA Timotej TJ Záhoran Jakubov       HOLLÝ Tomáš ŠK Závod

Náhradníci:

SZITÁS Nicolas ŠK Závod                                 ĎURČÁK Niko FK Studienka

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Šimon BUJNA

Asistent: Jaroslav KADNÁR

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných hráčov je 5.6.2017 o 16:30 hod. na štadióne FKM Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: Š.Bujna – 0915 435282 alebo na tel. č.: J.Kadnár – 0904 301984.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ Bratislava vidiek U13 (nar. od 1.1.2004) na kontrolný zraz , ktorý sa uskutoční v pondelok 05.06.2017 o 17:00 na FŠ FKM Stupava

Hráči:

SRNÁNEK Tomáš PŠC Pezinok                RÁBEK David TJ Záhoran Jakubov

KORMANOVIČ Jakub PŠC Pezinok      MACÍK David TJ Záhoran Jakubov

ČULEN Jakub FC Rohožník                    ŠTVRTECKÝ Zlatko FK Jablonové

BLANÁRIK Michal FC Rohožník           HRDLOVIČ Matúš TJ Dubová

ANGERMAYER Zdenko FC Rohožník  KIČIN Martin FC Slovan Častá

JURKOVIČ Adam TJ Veľké Leváre      ADAMEC David TJ Slovan Viničné

Náhradníci:

REDENKOVIČ Alex TJ Záhoran Jakubov TERLANDA Matej PŠC Pezinok

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Lucia ŠUPKOVÁ

Asistent: Zuzana BENCOVÁ

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných hráčov je 5.6.2017 o 16:30 hod. na štadióne FKM Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: L. Šupková – 0043/699 11215229 alebo na tel. č.: Z.Bencová – 0905 981939.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                                       Akcia                                                      Kategória

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                      U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                                     U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

13.06.2017 TZ/TC – NMŠK                                                     WU13 BFZ

19.-24.06.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava         U12 a U13 BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                        Akcia                                                                 Kategória

Júl:

03.-08.07.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava)                    U17 BFZ

August:

19.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice)                          U15 BFZ

September:

05.-06.09.2017 MT – Turnaj programu podpory talentov SFZ (Púchov) U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica                                   senior – amatér BFZ

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie                                                      U14 BFZ

Október:

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová)            U12 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI