Úradná správa č. 45 zo dňa 31.5.2013

BFZ

ISSF

Začali sme prvú celoplošnú marketingovú pomoc celej futbalovej rodine v podobe akciových produktov Telekomu pre všetkých.

Podmienky ponuky a informácie o čom to celé je nájdete vo videorozhovore na linke:
Bonusy Telekomu

Od 16.5.2013 (poobede) sa v ISSF udiala zásadná zmena v Základnej registrácii hráča (Prihláška k registrácii hráča). Od tohto momentu sa úplne oddelila papierová forma Základnej registrácie hráča od čisto elektronickej. Funguje to presne ako pri elektronickom prestupe hráča.

Elektronická registrácia funguje nasledovne:
– Klubový ISSF manažér vyplní v ISSF v elektronickej podateľni formulár „Prihláška k registrácii hráča“ kde je NUTNÁ osobná emailová adresa registrovaného.
– Pokiaľ registrovaný nemá osobnú emailovú adresu, musí zaslať papierové tlačivo „Prihláška k registrácii hráča“
– Pokiaľ registrovaný hráč nedovŕšil 18 rokov, zadáva sa emailová adresa ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU !
– následne po odoslaní žiadosti ide na uvedenú emailovú adresu notifikácia a v emaile je aj odkaz (linka) na ktorú treba kliknúť a následne sa otvorí www prehliadač kde je celá žiadosť a registrovaná osoba ju má možnosť Schváliť alebo Zamietnuť.
– Ak ju registrovaná osoba zamietne je to koniec procesu, nič viac sa nedeje.
– Ak ju registrovaná osoba schváli, ide notifikácia klubovému manažérovi (aj matrikárovi) a ten následne dokončí registračný proces.

Pri elektronickej registrácii sa AUTOMATICKY vytvorí osobné konto v ISSF a tým je celý proces registrácie a aktivácie člena SFZ dokončený. Nie je už treba vytvárať konto osobne na ktoromkoľvek zväze.

Sekretariát:

Oznamuje, že termín zasadnutia Rady BFZ je stanovený na 06.06.2013 o 17,00 hod. v sídle BFZ a termín konania Konferencie BFZ je 18.06.2013 o 17,00 hod. v dome Športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Oznamuje všetkým FK, že za výkon rozhodcov a delegátov idú platby len cez vyúčtovanie finančných náležitostí. Akékoľvek iné platby (vyplatené po zápase priamo rozhodcovi alebo delegátovi) sú v rozpore s platnými normami FZ a hláste to ihneď na tel.číslo sekretariátu BFZ 0903/ 718 450.

Menom Bratislavského futbalového zväzu si Vás dovoľujeme osloviť a ponúkame Vám možnosť reklamy do nášho Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014:
formát A5 – farebná strana – 500,-eur
– čiernobiela strana – 170,-eur

Športovo – technická komisia:
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S4A 26.kolo SFC Kalinkovo – FK Slovan Most pri Bratislave dňa 8.6.2013 o 15:00hod.
S4B 26.kolo TJ Baník Pezinok – FK Kostolište dňa 8.6.2013 o 17:00hod.
SD3R 18.kolo LP Domino – FC Petržalka 1898 „B“ dňa 15.6.2013 o 17:00hod.
MZRL 16.kolo Žolík Malacky – FK Rača dňa 12.6.2013 o 17:30hod.
ŠTK oznamuje zmenu ihriska:
25.kolo SZRL+MZRL FA Bratislava-LP Domino dňa 1.6.2013 o 9:00hod.(SZRL) a 11:00hod.(MZRL).Ihrisko ŠK LOZORNO!!!
ŠTK nariaďuje odohrať:
S4A 26.kolo FK BCT Bratislava –ŠK Igram dňa 9.6.2013 o 17:00hod.(RS čl.3).
S4B 26.kolo PŠC Pezinok – ŠK FO Malacky dňa 9.6.2013 o 17:00hod.(ihrisko GFC Grinava)
SZRL+MZRL 26.kolo PŠC Pezinok – FK BCT Bratislava dňa 9.6.2013 o 10:00hod.(SZRL) a 11:30hod.(MZRL).(Ihrisko GFC Grinava).
16.kolo lmz SFZ u13 FC Petržalka 1898-LP Domino 5.6.2013 o 18:00hod.
ŠTK kontumuje:
MD3R 26.kolo ŠK Vrakuňa – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava obojstranná kontumácia podla SP čl.100/b.Družstvám ŠK Vrakuňa a ŠKP Inter Dúbravka bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podla RS čl.3.5 vo výške 30€.
MZRL 24.kolo Slovan Ivanka p.Dunaji – MŠK Iskra Petržalka 3:0kont.podla SP čl.100/b.Družstvu MŠK Iskra Petržalka bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podla RS čl.3.5 vo výške 20€.
Chýbajúce zápisy:
28.kolo SD3R FK Rača-LP Domino (R Tanuška)
24.kolo SD3R FKM K.Ves-ŠK Vrakuňa(R Bródy)
14.kolo lmz SFZ u12+u13 FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava(R Malárik Filip)
ŠTK žiada MŠK Iskra Petržalka (MZRL) o doručenie zápisu o stretnutí MZRL 14.kolo Iskra Petržalka-D.N.Ves do 4.6.2013
ŠTK berie na vedomie žiadosť TJ Rovinka o usporiadanie finále pohára BFZ.
Na zasadnutie sa dostavili predvolaný zástupcovia ŠK Lozorno k podaniu vysvetlenia podozrenia na neoprávnený štart v stretnutí SZRL ŠK Vrakuňa-ŠK Lozorno.
ŠTK odstupuje na DK kapitána družstva v stretnutí ŠK Vrakuňa-ŠK Lozorno Martina Rozboru, vedúceho družstva ŠK Vrakuňa Martina Rozboru st. hráča FK Inter Bratislava Miroslava Kollera reg.číslo 1310458 za pokus o neoprávnený štart v stretnutí SZRL ŠK Vrakuňa-ŠK Lozorno.
ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 5.6.2013 o 17:30 R Orlíkovú Mariannu.
ŠTK sa zaoberala námietkou PŠC Pezinok v stretnutí SZRL OFK D.Lužná-PŠC Pezinok. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK odstupuje na DK družstvo ŠKP Inter Dúbravka (MRB) za opakované porušovanie RS čl.2 (nedostatočný počet usporiadateľov).

Disciplinárna komisia:
U.č. 322
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 26.05.2013
Michalides Erik/ FK BCT Bratislava / poplatok 10.-€
od 27.05.2013
Zvarík Tomáš / FK Rača /
Girman Vladimír / LP Domino Bratislava B /
Benci Ladislav / ŠK Tomašov /
Mrva Michal / ŠK Šenkvice / všetci poplatok 10.-€
U.č. 323
Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 m.s. Nepodmienečne od 26.05.2013
Barbarič Ján / ŠK Lozorno / poplatok 10.-€
od 27.05.2013
Horváth Marek / ŠK Pl. Štvrtok-OFK Vysoká /
Kročka Peter / ŠK Báhoň / obaja poplatok 10.-€
U.č. 324
Frečka Roman / ŠKP Dúbravka / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 26.05.2013 (10.-€)
U.č. 325
Lacko Mário / ŠK Lozorno / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 26.05.2013 (10.-€)
U.č. 326
Lettava Martin / FK Inter Bratislava / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne,podľa 1/5/a od 27.05.2013 (10.-€)
U.č. 327
Moravčík Marek / ŠK Sv. Jur / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne,podľa 1/5/a od 26.05.2013 (10.-€)
U.č. 328
Kyselica Ján / ŠK Sv. Jur / vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/a, od 26.05.2013 (10.-€)
U.č. 329
Meszáros Erik / ŠK Bernolákovo / vylúčený za stiahnutie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/a, od 27.05.2013 (10.-€)
U.č. 330
Strnatko Jozef / LP Domino Bratislava B / vylúčený za držanie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a, od 27.05.2013 (10.-€)
U.č. 331
Budvesel Daniel / ŠKP Inter Dúbravka-SD3R / vylúčený za kopnutie súpera v súboji o loptu – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a, od 26.05.2013 ( 5.-€)
U.č. 332
Pátek Lukáš / ŠKP Inter Dúbravka-SD3R / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a, od 22.05.2013 ( 5.-€)
U.č. 333
DK berie na vedomie písomné vyjadrenie – ospravedlnenie klubu FK Inter Bratislava, k neskoro odovzdanému DVD na sekretariát BFZ .
U.č. 334
DK BFZ za nesplnenie povinnosti voči riadiacemu orgánu – neodovzdanie DVD zo stretnutí 23 kola, odohraného dňa 1.5.2013, aj napriek upozorneniam v úradných správach z KRaD udeľuje klubom ŠKP Dúbravka a ŠK Bernolákovo peňažitú pokutu 30.-€.
U.č. 335
DK za viac násobné nedodržanie čl. 2 RS nedostatočný počet usporiadateľov a neoznačená US v stretnutí 27 kola ŠK Plavecký Štvrtok – Rohožník, udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvtok-OFK Vysoká peňažitú pokutu 80.-€.
U.č. 336
DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci každého mesiaca – uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Reagovala na administratívne nedostatky v zápisoch o stretnutí R. Tanglmayera a A. Krča (ÚS č.44) písomným upozornením.
Pozýva na zasadnutie dňa 31.5. R. Henčeka, M. Moravca a J. Kellera. Ďalej pozýva na 16.30 rozhodcov a delegáta stretnutia S4A Most p/B – Hr. Šúr T. Ralbovského, J. Valka, M. Orlického a J. Vyletela.
Ospravedlnenia: Bohun 1.-2.6.; Mosor 8.-9.6.; Henček 7.-9.6.; Ďurčo M. 8.6., 15.6. (popoludní); Abrman 8.6.; Kudlica 8.-23.6.; Pacalaj 1.6.-1.9.; Martinkovič st. 7.-9.6., 14.-16.6., 21.6., 23.6.; Chladek 1.-16.6.; Minárik 30.5.-1.6.; Brody 2.6.; Ondrušek 28.-30.5.; Mazanec I. 3.-7.6.; Keller 15.-16.6.

Trénersko – metodická komisia:
TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 31.05.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník (21)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,
R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník (15)
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2013 – prihlásený – J. Buček, T. Kallay (2)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

NOMINÁCIA hráčov U13 (nar. po 1.1.2000) výberu BFZ na KZ – 03.06. 2013 v Bratislave.
Hráči: BELÁK Tomáš- Petržalka                                    MAJCHER Patrik – Lamač
MIHOK Marko – Petržalka                                                 KONEČNÝ Ivan – Žolik Malacky
HEGYI Samuel – Petržalka                                               ŠKODA Matej – SFM Senec
ČECH Adam – Petržalka                                                    WIESNER Frederik – SFM Senec
HABODÁSZ Samuel – Petržalka                                      TAKÁCS Dávid – SFM Senec
KOPŠÍK Samuel – Petržalka                                             RUSNÁK Adam – SFM Senec
POCHYLÝ Nicolas – Inter                                                  VARADY Patrik – SFM Senec
VOŠTINÁR Šimon – LP Domino                                      BALÁŽ Samuel – Dunajská Lužná
VITKOVIČ Patrik – D. N. Ves                                             ČAHOJ Michal – Karlová Ves
RUŽIČKA Matej – Ivanka                                                    UHER Enrico – Karlová Ves
BRUNNER Martin – FA Bratislava                                    JELÍNEK Tomáš – Karlová Ves
HOLEC Richard – PŠC Pezinok                                        HRONČEK Martin – ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin – ŠK Slovan                                        ČERŇANSKÝ Bruno – ŠK Slovan
LEGINUS Lukas – ŠK Slovan                                             HORVATH Adam – ŠK Slovan
ZELENÍK Ondrej – ŠK Slovan                                            KORENAČKA Samuel – ŠK Slovan
NAGY Tomáš – ŠK Slovan                                                  NAGY Richard – ŠK Slovan
FEJDA Martin – ŠK Slovan                                                  SADOVSKÝ Adam – ŠK Slovan

TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor; VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej; MASÉR: MICHALOVICH František.

Zraz nominovaných je dňa 3.6.2013 (pondelok) o 12,30hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6 , Bratislava.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky na umelú trávu, aj lisované kopačky na živú trávu ), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi : (Gála Vladimír 0903788080).

Matrika  BFZ :
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu alebo matrika BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.
VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu a hracích časov – prípravka:
FC Petržalka – ŠK Slovan 13. kolo PMA1 hrá sa 9.6. 2013 o 9,00 hod., PMB1 6.6. 2013 o 17,00 hod., PMC 9.6.2013 o 10,00 hod., ihrisko ZŠ Pankúchova.
FA Bratislava – LP Domino 22. kolo PMA1 hrá sa 5.6.2013 o 18,30 hod., PMB1 5.6.2013 o 17,30 hod. Ihrisko FTCM Bieloruská 1.
FK Rača – LP Domino 13. kolo PMC hrá sa 13.6.2013 o 17,30 hod., ihrisko FK Rača.
Jarovce – FK Inter 13. kolo PMB2 hrá sa 6.6. 2013 o 17,00 hod., ihrisko Jarovce.
ZŠ Kalinčiakova – Lok. Dev.N.Ves 22. kolo PMB2 hrá sa 4.6. 2013 o 17,00 hod., ihrisko ZŠ Kalinčiakova. Nahlásenie výsledkov prípravky : Pavel Príkopa 0905474471 – SMS, alebo e-mail: pavel.prikopa@centrum.sk.

Schválené zmeny:
PrPK – 10.kolo. Viničné – Jablonec, utorok 4.6.2013 o 17,00 hod.
PrSC – 13.kolo: Bernolákovo – Kalinkovo A, piatok 7.6.2013 o 17,30 hod.
Upozorňujeme FK, ktoré majú, resp. budú mať v novom súťažnom ročníku družstvá prípraviek, že dňom 30.6.2013 končia platnosť staré žiacke preukazy /ŽP/, je potrebné si začať vybavovať nové plastové karty.
Upozorňujeme FK Rohožník /PrMA /, že za nedostavenie sa na akciu výberu U11 dňa 29.05.2013 nesmú hráči Patrik Kaňka a Marko Nitrišin nastúpiť v majstrovských stretnutiach hraných v dňoch 1.-2.6.2013.
Odstúpenie na DK ObFZ Bratislava vidiek:
za HNS sa diváka, NS sa vedúcej družstva, neoznačenú a nedostatočnú US KM odstupuje na doriešenie DK ObFZ Bratislava vidiek FC Záhorská Ves – stretnutie 18.kola PrMA Záhorská Ves – Lozorno.

Komisia ženského futbalu:

Oznamuje, že kontrolný zraz, ktorý sa mal konať 5.júna 2013 na ihrisku FK BCT Bratislava je zrušený.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz::http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

Rada ObFZ Bratislava-vidiek na svojom zasadnutí 28. mája 2013 v Grinave schválila FK, ktorých štatutárny zástupcovia (oznámiť náhradníka v prípade vážnych dôvodov neúčasti) sa 18. 6. 2013 zúčastnia na Konferencii BFZ – FK hrajúce v II. lige, III. lige, IV. lige A a B a zástupcovia FK z V. líg: Družstevník Malinovo, ŠK Nová Dedinka, ŠK Čataj, Dubová, FC Slovan Častá, ŠK Gajary, Borinka, FK Kuchyňa.

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava- vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa
SD4VB 17.kolo B.Pezinok – Šenkvice 5.6.2013 o 17,30 hod
ŠTK za neustále nešportové správanie sa voči R a AR a vykázanie z lavičky v stretnutí SD4VB 24.kolo Sl. Grob – Igram, odstupuje vedúceho družstva ŠK Igram Kollátha Martina na DK
ŠTK kontumuje stretnutia:
SD4VB 24.kolo Častá – Limbach 3:0k podľa SP 100/e v prospech družstva Častej
SD4VB 24.kolo Kráľová p.S. – Malinovo 3:0k podľa SP 100/b v prospech družstva Kráľovej p.S. Družstvu Malinova bude zahrnutá v zbernej faktúre poriadková pokuta 30,-€ podľa RS čl. 3.5.

Disciplinárna komisia:

U.č.230
Vrablec Ferdinand ( ŠK Malacky ) vylúčený za HNS voči divákom v hľadisku v stretnutí SD4VA na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.5.2013, podľa čl. 1/2a. ( 5 € )
U.č.231
Po odstúpení KM ObFZ BA vidiek DK udeľuje disciplinárne opatrenie – pokutu 20 €
nasledovným FO :
FK Stupava za porušenie RS čl.7 v náväznosti na SP čl.35 t.j. dostavenie sa na stretnutie bez dokladov totožnosti ( RP, resp. PP ) podľa RS čl. 3.5 a RS čl. 14.10 ( rokovací poplatok 5 € )
FK Jabloňové – porušenie SP čl.100/b, nedostavenie sa na stretnutie podľa RS čl. 3.5 a RS čl. 14.10 (rokovací poplatok 5 € )
Slovan Most pri Bratislave – porušenie SP čl.100/b nedostavenie sa na stretnutie podľa RS čl. 3.5 a RS čl. 14.10 ( rokovací poplatok 5 € )
U.č.232
Doplnenie uznesenia č. 218 z ÚS č. 44. DK trestá Karpaty Limbach za neoprávnený štart hráčov dorastu na RP Mateja Fronca a Michala Petroviča v stretnutiach
10.kolo Šenkvice – Limbach
11.kolo Limbach – Častá
12.kolo Budmerice – Limbach
13.kolo Limbach – B.Pezinok
18.kolo Limbach – Modra
19.kolo Limbach – Báhoň
c ) kapitánov družstva v uvedených stretnutiach : Michala Petroviča, Richarda Fornera, Mareka Sobolíka zákazom výkonu funkcie kapitána po dobu 1 mesiaca od 30.5.2013, podľa čl. 1/9/2b. Menovaní si trest odpykajú v súťažnom období (rokovací poplatok 3 x 5 € )
U.č.233
Petrovič Karol ( ŠK Nová Dedinka ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 30.5.2013 podľa čl. 1/5a. ( 10 € )
U.č.234
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 30.5.2013 za 4x napomenutie ŽK :
Peško Tomáš ( TJ Dubová ) ( 10 € )
U.č.235
Štefanka David (FC Družstevník Budmerice ) vylúčený za HNS voči R, zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 20.5.2013, podľa čl. 1/3b. ( 5 € )
U.č.236
Peti Matej ( FC Slovan Modra ) vylúčený za HNS voči R, zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.5.2013, podľa čl. 1/3b. ( 5 € )

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Ospravedlnení R: Rybár 2.6., Olša D. 1.-2.6., Biháry 2.6., Boldižár 1.-2.6., Habo 1.-2.6. do 16.00, Surovský 1.6.

Komisia mládeže:
1. KM oznamuje , že záverečný turnaj víťazov súťaže starších žiakov SZV MA, SZV PK, SZV SC sa uskutoční v sobotu 8.6.2013 na štadione ŠK Nová Dedinka. Turnaja sa zúčastňujú nasledovné FK: FC Rohožník, Slovan Modra, ŠK Nová Dedinka. Zraz účastníkov turnaja je o 8,30 hod. Technicko-organizačné pokyny boli účastníkom zaslané v stredu 29.5. elektronickou poštou.
2. KM a TMK zverejňujú nomináciu hráčov výberu U11 / roč.2002/ na medzinárodný MEGAturnaj Senec 2013 v dňoch piatok – sobota 14.-15.6.2013
Tréner: Marek Dufek / 0903 418487 – hlásiť ospravedlnenia/, vedúci: Ján Farbula
Nominovaní hráči:
Veľké Leváre – Ondrej Hlavenka
OFK Dunajská Lužná: Adam Kerekeš, Filip Hubert
ŠK Láb: Filip Dufek, Kristián Hrebeň
Karpaty Limbach: Adrián Farbula, Alex Lukáč
OŠK Slovenský Grob: Pavol Šimončič
ŠK Plavecký Štvrtok: Dávid Kimlička, Patrik Karman
Slovan Ivanka pri Dunaji: Erik Damián Korčuška, Daniel Preisach
FC Zohor: Samuel Mifkovič
Baník Pezinok: Maximilián Trautlein, Tomáš Oškera
FK Rohožník: Patrik Kaňka
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Zraz nominovaných hráčov je v piatok 14.6.2013 o 8,00 hod. na ihrisku ŠK Čataj. Ospravedlnenie do školy dostanú hráči na turnaji.
3. KM a TMK zverejňujú nomináciu hráčov výberu U12 / roč.2001/ na medzinárodný MEGAturnaj Senec 2013 v dňoch piatok – sobota 14.-15.6.2013
  Tréner: Vojtech Varadin / 0902 080992 / Vedúci: Ivan Konečný / 0914 173242 – hlásiť ospravedlnenia /
    Nominovaní hráči:
Karpaty Limbach: Kristián Peták
Slovan Ivanka pri Dunaji: Lukáš Lovás, Viktor Vondryska
Žolík Malacky: Marko Žváč, Patrik Walter, Richard Biksadský
ŠK Šenkvice: Martin Lacko
OFK Dunajská Lužná: Erik Reindl, Rastislav Jendruš, Matej Dolník
Slovan Modra: Richard Rubin
ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká: Adam Houdek
ŠK Lozorno: Tomáš Hrebeň
ŠK Sv.Jur: Martin Oravec
TJ Rovinka: Marek Gajdoš
PŠC Pezinok: Martin Bilský
ŠK Bernolákovo: Patrik Procházka, Dominik Mezovský
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Zraz nominovaných hráčov je v piatok 14.6.2013 o 7,30 hod. na štadione ŠK Tomašov. Ospravedlnenie do školy dostanú hráči na turnaji
4. Nominácia hráčov výberu U13 / roč.2000/ ma medzinárodný MEGAturnaj Senec 2013 bude zverejnená v US dňa 7.6. V stredu 5.6. má tento výber KZ na štadione PŠC Pezinok. Zraz nominovaných hráčov je o 16,30 hod.
5. Kontumácie stretnutí
KM vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 21.kola SZV MA medzi družstvami Žolík Malacky B – Družstevník Závod 3:0 k v prospech Žolík Malacky s priznaním 3 bodov. Dr.Závod porušil SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie
KM vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 18.kola SZV PK medzi družstvami Družstevník Doľany – OŠK Slovenský Grob 3:0 k v prospech Družstevník Doľany s priznaním 3 bodov. OŠK Slovenský Grob porušil SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie.
6. Odstúpenie FK na DK
Družstevník Závod / starší žiaci SZV MA / – porušenie SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie
OŠK Slovenský Grob / starší žiaci SZV PK/ – porušenie SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie
Návrh trestu: v súlade s RS čl.3.5 – 20 EURO pokuta, v súlade s RS čl.14.10 – poplatok 5 EURO za prerokovanie

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI