Rozhodcovia od novej sezóny budú jednotne oblečení

V utorok 1. augusta sa v Dome športu uskutočnil tradičný letný seminár rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu. Zúčastnili sa na ňom predseda ObFZ Bratislava-mesto Ľubomír Suchý, vedúci sekretár BFZ Ján Farbula, predseda ŠTK Miroslav Richtárik, predseda DK Miroslav Bóc a predseda komisie rozhodcov a delegátov Ivan Kružliak. Zasadnutie viedol Peter Likavský, delegát- pozorovateľ SFZ. O priebehu seminára sme sa porozprávali s Ivanom Kružliakom.

 Priblížte nám veľmi bohatý program seminára, ktorý trval takmer päť hodín?

– Bol to taký informatívno-spoločenský seminár. Prvou samostatnou kapitolou bolo vyhodnotenie delegátov v jesennej časti minulého ročníka a ich zaradenie do nového súťažného ročníka. Potom sme sa venovali rozhodcom. Novinkou je, že 58 arbitrov si po štyroch rokoch kúpili od firmy ATAK novú výstroj v hodnote 220 eur. Teraz majú k dispozícii tri krátke a dlhé dresy, dvoje trenírky, štucní, joking a tričko. Oblečenie rozhodcov si každý región riadi. Išlo nám o to, aby boli jednotne oblečení a aj takto prispeli k vážnosti III. ligy. Od novej sezóny majú k dispozícii štyri farby, čiernu, modrú, červenú a žltú. V ďalšom programe sme sa venovali zmenám a nariadeniam pre rozhodcov , hlavne čo sa týka vyplňovania zápisov. Tiež sme vyhodnotili súťaže a každý arbiter sa dozvedel, ako sa umiestnil v tabuľkách. Potom sme zaradili rozhodcov do jednotlivých skupín pre III. a IV. ligu. Máme tiež top skupinu, v ktorej je 17 arbitrov. Budú fungovať v obidvoch súťažiach, ako hlavní majú právo rozhodovať III. ligu.

 Ktorým témam ste venovali najviac času?

– Najviac času nám zabrali zmeny a doplnky k pravidlám futbalu. Pavol Páchnik, predseda KRaD a člen VV ObFZ Bratislava-mesto ich prezentoval v skrátenej forme okolo 50 minút. Neprebral všetko, lebo sme na to nemali toľko času. Venoval sa však najdôležitejším zmenám a doplnkom. Je ich strašne veľa, rozhodca bol naučený na určité pravidlá a teraz zrazu prišlo k toľkým zmenám. Dostať toto všetko do hlavy je fakt ťažké. Bol som dlhé roky rozhodca, ale nezávidím im, koľko nového sa musia naučiť. Pritom na to všetko majú málo času. Na webovej stránke BFZ a SFZ sú zavesené nové pravidlá, zmeny sú podčiarknuté buď červenou, alebo čiernou farbou. Rozhodcom nezostáva nič iné, len tieto zmeny drilovať.

 Počas seminára sa k prítomným prihovorili aj ďalší funkcionári…

– K technickej stránke sa vyjadrili predseda ŠTK Miroslav Richtárik a predseda DK Miroslav Bóc. Vedúci sekretár BFZ Ján Farbula hovoril o organizačných záležitostiach, ohľadne vyplácania odmien a dohôd. Predseda ObFZ Bratislava-mesto Ľubomír Suchý rozhodcom poďakoval za to, že po reorganizácii súťaží svojimi dobrými výkonmi tiež prispeli k zvýšeniu úrovni III. a IV. ligy. S jeho názorom plne súhlasím, lebo v minulej sezóne sme nemali žiadny prípad, aby sme riešili zlý výkon rozhodcu, alebo inzultáciu. Aj najdôležitejšie stretnutie v III. lige FC Rohožník – FK Inter Petra Pavlíková zvládla veľmi dobre, hoci sa v ňom vyskytli tri situácie, ktoré boli na dlhšiu diskusiu.

 Určite vás veľmi potešila veľká účasť prítomných rozhodcov a delegátov?

– Je to pravda, dokonca som mal strach, že príde k situácii, že sa do malej auly ani nezmestíme. Na seminári sa zúčastnilo 60 rozhodcov a 22 delegátov, chýbali iba šiesti, čo je skvelé číslo. Pravda, výborná účasť je spôsobená aj tým, že rozhodcovia a delegáti vedia už v niekoľkomesačnom predstihu kedy sa uskutoční letný seminár. Takže zariadia si veci tak, aby sa ho zúčastnili. Už sme sa takmer dostali na úroveň SFZ, kde si ani jeden rozhodca nedovolí na seminár neprísť. Takisto som rád, že sme získali pre IV. ligu deväť nových rozhodcov, piati sú z oblasti mesta a štyria z oblasti vidiek. Takisto si treba uvedomiť, že začíname súťaže so 60 rozhodcami a končíme obyčajne z 50, lebo niek torí skončia z rôznych dôvodov. Rozhodcov nie je nikdy dosť, neraz hovorím, že je to už vyhynutý druh. Bez nich sa nedá hrať žiadna súťaž.

oAké je vaše najväčšie želanie pred novým ročníkom?

– Na novú sezónu sa teším, o našich rozhodcov sa nebojím, lebo máme veľa skúsených. Veľmi nám pomohlo zavedenie skupiny top 17 arbitrov. Rozhodcovia musia byť neustále v jednom ohni, preto viacerým komisiám na Slovensku vyčítam, že veľa z nich vedú zápasy v každom treťom či vo štvrtom kole. To je málo, oni musia byť jednoducho v laufe a nie rozhodovať dajme tomu raz mesiac. Teší ma, že nádejný 21-ročný Filip Malárik urobil veľký výkonnostný pokrok a v súčasnosti ho považujem za najväčšieho adepta na postup do celoslovenských súťaží. Marián Ruc je tiež veľmi šikovný a skúsený rozhodca, potrebuje už iba doladiť niektoré veci. Takže na záver si želám, aby popri rozhodcoch mali aj delegáti úspešný nový ročník 2017/2018.

Na záver seminára Ľubomír Suchý, Ján Farbula a Ivan Kružliak odovzdali všetkým prítomným dekréty a popriali im úspešnú novú sezónu 2017/2018. Tento akt sa vykonal na niekoľko etáp, prví prišli na radu rozhodcovia a potom delegáti.

Dekréty si prevzali

Rozhodcovia III. liga: Bláha Dávid, Bohun Mário, Dujava Daniel, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška< /strong> Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Piatka Pavol, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Ruc Marián, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Vašš Marián.

Rozhodcovia IV. liga: Brody Milan ml., Budáč Peter, Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hegedüs Peter, Harajbič Igor, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kalmár Marek, Kašper František, Kica Rastislav, Klúčik Dušan, Kočický Igor, Kožuch Daniel, Kramár Maroš, Krčová Mária, Lalo Miloš, Lomňančík Lukáš, Sabela Lukáš, Samko Karol, Srna Tomáš, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Triskal James, Valko Juraj, Vasilenko Štefan, Volek Michal.

Delegáti BFZ III. liga: Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander< /span>, Truchlý Miroslav.

Delegáti BFZ IV. liga: Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Chladek Gabriel, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Slezák Jozef.


Milan Valko, komunikačný manažér PR BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI