TMK BFZ pripravuje školenie trénerov UEFA B licencie

TMK BFZ oznamuje všetkým záujemcom, že v 2 polroku 2017 organizujeme Školenie trénerov UEFA B licencie.

Upozorňujeme trénerov, ktorí majú záujem o zvyšovanie kvalifikácie, že musia spĺňať podmienky, ktoré ukladá smernice vzdelávanie trénerov SFZ (TU).

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“ podľa smernice SFZ:

 • Platná UEFA GRASSROOTS C licencia
 • Prihláška na školenie
 • Evidencia v ISSF systéme ako tréner
 • Dokumenty potrebné na prijatie na školenie :
  • Potvrdenie (fotokópia) o zaplatení I. splátky. (spláca sa vo dvoch splátkach, I. splátka 150.- na začiatku pred školením, II. splátka pred záverečnou skúškou po upresnení všetkých nákladov na školenie).
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace).
  • Minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“.
  • Kópiu trénerského diplomu a trénerskej licencie „UEFA Grassroots C “
  • Profesný (futbalový, resp. trénerský) životopis.
  • Výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).
  • V prípade vrcholových hráčov čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry).

TERMÍN ŠKOLENIA : September – December 2017 (presné dni jednotlivých blokov budeme posielať prihláseným trénerom po 31.08.2017). Predpokladané náklady na školenie cca 290.- €

Rozsah školenia:

 • 60 hod. teória
 • 42 hod. prax
 • 18 hod. individuálna prax (hospitácia 3 TJ, vedenie Denníka trénera).

Podmienka ukončenia školenia a získania:

 • 90% účasť, t. j. 92 hod.,
 • odovzdanie záverečnej práce,
 • odovzdanie seminárnych prác,
 • vedenie denníka trénera v rozsahu 4 týždňov,
 • záverečná skúška.

PRIHLÁŠKU (TU) JE POTREBNÉ ZASLAŤ DO 31.8.2017 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk

Na školenie bude prijatých max. 25 záujemcov.

Momentálne prihlásení záujemcovia na školenie (zatiaľ neboli zaslané potrebné dokumenty) :

 1. M. Uhrin
 2. A. Kurilla
 3. P. Johancsik
 4. M. Kostolanský
 5. M. Jánoš
 6. I. Balážiková
 7. Š. Bujna
 8. P. Tóth
 9. P. Gallus
 10. I. Gutléber
 11. J. Kadnár
 12. S. Karas
 13. F. Huňady
 14. D. Sakar
 15. R. Nosko
 16. M. Pipíška
 17. M. Pokorný
 18. R. Škrobák
 19. B. Szalay
 20. C. Gábriš
 21. L. Horváth
 22. J. Fukatsch
 23. C. Janoško

PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI