ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE

Pre záujemcov, ktorí nevlastnia trénerskú licenciu otvárame v 2. polroku 2017 nové školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa UEFA GRASSROOTS C licencie.

Upozorňujeme trénerov, ktorí majú záujem o nadobudnutie spomínanej kvalifikácie, že musia spĺňať podmienky, ktoré ukladá smernice vzdelávanie trénerov SFZ (TU).

Podmienky zaradenia na školenie :

 • Minimálny vek 18 rokov
 • Zaslanie prihláška na školenie
 • Zaplatenie poplatku vo výške 100,- eur.
 • Dokumenty potrebné na prijatie na školenie :
  • Potvrdenie (fotokópia) o zaplatení poplatku.
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace).
  • Výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

TERMÍN ŠKOLENIA : Október 2017 – Január 2018 (presné dni jednotlivých blokov budeme posielať prihláseným trénerom po 15.09.2017).

Rozsah školenia:

 • 31 hod. teória
 • 22 hod. prax
 • 8 hod. individuálna prax (hospitácia 4 TJ)

Podmienka ukončenia školenia :

 • 90% účasť, t. j. 48 hod.
 • Odovzdanie záverečnej práce
 • Odovzdanie seminárnych prác
 • Záverečná skúška

PRIHLÁŠKU (TU) JE POTREBNÉ ZASLAŤ DO 15.9.2017 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk

Na školenie trénerov bude prijatých max. 25 záujemcov.

V rámci snahy o preškolenie a navýšenie počtu tréneriek (v ženskom futbale) SFZ tento rok podporí ženy, ktoré absolvujú UEFA Grassroots C alebo UEFA B školenie a to tak, že im preplatí spätne časť nákladov za školenie (cca 80 – 90 % ceny školenia). Všetky informácie budeme posielať trénerkam po prihlásení sa.

Upozorňujeme, že akonáhle by sa nenaplnil počet zaradených frekventantov, termín školenia by sa presunul.

Momentálne prihlásení záujemcovia na školenie (zatiaľ neboli zaslané potrebné dokumenty) : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, J. Hroš, P. Bacho, L. Mikita, M. Sallós, M. Kondela, D. Šturdík, V. Frantová.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI