Usmernenie k zasielaniu faktúr na SFZ za transfer hráčov

Vážení zástupcovia FK, dávame vám do pozornosti usmernenie k zasielaniu faktúr na SFZ  za transfery hráčov.

Rozhodnutím Ekonomického oddelenie SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ zasielať aj elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu fakturacia@futbalsfz.sk

Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (hlavne číslo platobného predpisu vygenerovaného v ISSF), bdú Vám vrátené.

Návod ku generovaniu Platobných predpisov je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI