Úradná správa č. 47 zo dňa 14.6.2013

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že termín konania Konferencie BFZ je 18.06.2013 o 17,00 hod. v dome Športu na Junáckej ul. v Bratislave. Zároveň žiada FK, ktoré ešte neodovzdali Návratku a bola im doručená, aby tak spravili najneskôr do nedele ( 16.06.2013) do večera.

Menom Bratislavského futbalového zväzu si Vás dovoľujeme osloviť a ponúkame Vám možnosť reklamy  do nášho Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014:
formát A5 – farebná strana – 500,-eur
– čiernobiela strana – 170,-eur

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
16.kolo SZRL+MZRL Slovan Ivanka p.Dunaji-OFK D.Lužná dňa 18.6.2013 o 16:30hod.(MZRL) a 18:00hod.(SZRL)
ŠTK kontumuje:
SD3R 30.kolo FC Petržalka „B“ – PŠC Pezinok 3:0 kont .podľa SP čl.100/b.PŠC Pezinok bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podla RS čl.3.5 vo výške 50€.
lmz SFZ u12 21.kolo LP Domino – ŠKP Inter Dúbravka 3:0kont.podla SP čl.100/b.ŠKP Inter Dúbravka bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 20€.
ŠTK oznamuje, že finále pohára BFZ sa uskutoční dňa 19.6.2013 na ihrisku TJ Rovinka nasledovne:
Dorast – FKM Karlova Ves – FC Petržalka „B“ o 15:30hod.
Seniori – TJ Rovinka – SFC Kalinkovo o 18:00hod.
Chýbajúce zápisy:
SD3R FKM K.Ves – ŠK Vrakuňa (R Brody)
SD3R ŠK Svätý Jur – FKM K.Ves (R Berner)
SD3R LP Domino – OFK D.Lužná (R Křiván)

lmz SFZ u12 12.kolo FC Petržalka – ŠKP Inter Dúbravka (R Rataj).
lmz SFZ u12 12.kolo FKM K.Ves – FC Ružinov (R Rataj).
lmz SFZ u12 14.kolo FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava (R Malárik F.).
lmz SFZ u12 19.kolo ŠKP Inter Dúbravka – FC Petržalka (R Matejová).
lmz SFZ u13 14.kolo FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava (R Malárik F.).
lmz SFZ u13 12.kolo FKM K.Ves – FC Ružinov (R Rataj)
Všetkých menovaných R odstupujeme na KRaD.
ŠTK opätovne žiada klub FA Bratislava o doručenie zápisu o stretnutí 17.kola MZRL FA Bratislava – MŠK Iskra Petržalka na sekretariát BFZ do 17.6.2013.

Disciplinárna komisia:

U.č.  351 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 06.06.2013
Jakubec Roman / FC Ružinov /
Poncer Dávid / ŠK Lozorno /
od 09.06.2013
Terkovič Robert / FK Slovan Most p. Bratislave /
od 10.06.2013
Csaba Gábriš/ MŠK Králová pri Senci /
Mravec Martin / ŠK Bernolákovo /
Mikulášek Vladimír a Krajčovič Jozef / ŠK Igram /
                Horváth Štefan / ŠK Vrakuňa /
Svitok Tomáš / LP Domino Bratislava /
Kozák Mário / TJ Veľké Leváre /                                  všetci poplatok 10.-€

U.č.  352  Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 m.s. Nepodmienečne od 06.06.2013
Horváth Daniel / ŠK Lozorno /
Marek Martin / ŠKP Inter Dúbravka /
od 10.06.2013
Lovecký Tomáš / BCT Bratislava /                               všetci poplatok 10.-€

U.č.  353  Krpelan Michal / TJ Rovinka / vylúčený za neúmyselné udretie súpera  v neprer. hre – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a  od 06.06.2013   (10.-€)

U.č.  354  Pomichal Lukáš / / MŠK Králová pri Senci / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a  od 10.06.2013   (10.-€)

U.č.  355  Bán Martin / / ŠK Lozorno / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a  od 10.06.2013   (10.-€)

U.č.  356  Hodulík Martin / FK Stupava / vylúčený za HNS voči rozhodcom –  4 s.s. nepodmienečne, podľa 1/3/b  od 10.06.2013   (10.-€)

U.č.  357  Kovasich Michal / / TJ Čunovo / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a  od 10.06.2013   (10.-€)

U.č.  358  Hanúsek Matej / / Lokomotíva D.N.Ves / vylúčený za prudké vrazenie do súpera- 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a  od 10.06.2013   (10.-€)

U.č.  359  Rybecký Sven / ŠKP Inter Dúbravka / vylúčený za HNS voči rozhodcom – 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/3/b  od 07.06.2013   ( 5.-€)

U.č.  360  Viskup Martin / / FC Ružinov / vylúčený za sotenie do súpera v prer. hre – 2 týždne nepodmienečne, podľa 1/6/a  od 12.06. do 25.6.2013   ( 5.-€)

U.č.  361  Horký Sebastian / / FK Inter BA / vylúčený za sotenie do súpera v prer. hre – 2 týždne nepodmienečne, podľa 1/6/a  od 12.06. do 25.6.2013   ( 5.-€)

U.č.  362  Bystrický Juraj / FK Inter BA / vylúčený za kopnutie súpera v prer. hre – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/b  od 12.06.2013   ( 5.-€)

U.č.  363  DK začína disciplinárne konanie voči hráčovi Danielovi Horváthovi – ŠK Lozorno za HNS  / bezohľadné hodenie lopty do rozhodcu /, po stretnutí 18.kola Karpaty Limbach – ŠK Lozorno. DK zastavuje činnosť nepodmienečne Danielovi Horváthovi dňom 13.6.2013 do vyriešenia prípadu a žiada menovaného a klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k uvedeným skutočnostiam, ktoré sa odohrali po stretnutí v termíne do 19.6.2013. Žiadame zaslať vyjadrenie k vhodeniu lopty do rozhodcu  aj usporiadajúci klub Karpaty Limbach, menovite HU stretnutia p. Alexandra Hagaru a členov doprovodu rozhodcov pp. Ježíka a Pitoňáka v termíne do 19.6. 2013.

U.č.  364  Zajíc Marek / ŠK Plavecký Štvtok-OFK Vysoká / žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK na základe článku 31/1 DP  na základe žiadosti menovaného odpúšťa 1 s.s.  Zajíc Marek má uvoľnenú činnosť od 13.6.2013.   (Poplatok 10.-€)

U.č.  365  Vrábel Peter / FC Družstevník Budmerice / žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK na základe článku 31/1 DP  na základe žiadosti menovaného odpúšťa 1 s.s.  Vrábel Peter má uvoľnenú činnosť od 13.6.2013.  (Poplatok 10.-€)

U.č.  366  DK BFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie športového klubu Vrakuňa vo veci pokusu neoprávneného štartu hráča Miroslava Kolera, kde priznali chybu a ospravedlňujú sa. DK udeľuje klubu Vrakuňa Bratislava peňažitú pokutu 20.-€  + rokovací poplatok 10.-€. Spolu 30.-€.

U.č.  367  Meszaros Ján / TJ Hrubý Šúr / vylúčený za HNS, opľutie rozhodcu – 5 s.s. nepodmienečne, podľa 1/3/c  od 30.05.2013   (10.-€)

U.č.  368  Farkaš Jozef / TJ Hrubý Šúr / za HNS voči delegovaným osobám, 4 mesiace nepodmienečne, podľa 1/3/b  od 30.05 do 29.9.2013   (10.-€)

U.č.  369  DK BFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie klubu TJ Hrubý Šúr.  Za HNS hráčov a divákov po stretnutí voči delegovaným osobám po stretnutí 16.kola FK Slovan Most – TJ Hrubý Šúr udeľuje  DK  klubu TJ Hrubý Šúr  peňažitú pokutu 100.-€ + rokovací poplatok 10.-€. Spolu 110.-€.

U.č.  370  Hirtl Jakub/ŠKP Inter Dúbravka / za HNS voči delegovaným osobám po stretnutí, 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/3/b  od 06.06 .2013   (10.-€)

U.č.  371  Valovič Ján / ŠKP Inter Dúbravka – tréner / za vykázanie z ľavičky pre HNS voči rozhodcom počas súťažného stretnutia,  DK udeľuje peňažitú pokutu 20.-€ + rokovací poplatok 10.-€. Spolu 30.-€.

U.č.  372  DK BFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie ŠK Tomašov vo veci neoprávneného štartu po 4 ŽK hráča Pavola Majdáka. Kluby  pri prestupoch si musia odovzdať všetky  informácie o hráčoch, čo sa v prípade prestupu hráča Majdáka nestalo. Každý klub je povinný viesť si vlastnú evidenciu ŽK a k tomu slúži aj informačný systém slovenského futbalu, kde je presná evidencia ŽK. DK po dôkladnom zvážení neoprávneného štartu sa rozhodla, že  nezačne disciplinárne konanie voči trénerovi a kapitánovi družstva. Vedúcemu družstva p. Ľudovítovi Bogárovi udeľuje pokarhanie za umožnenie štartu hráča po 4 ŽK. Hráč Pavol Majdák po odstátí trestu 1 s. s. nepodmienečne má uvoľnenú činnosť. Za prerokovanie zaplatí klub ŠK Tomašov rokovací poplatok 10.-€

U.č.  373  DK BFZ berie na vedomie ústne vyjadrenie zástupcu klubu Slovan Ivanka pri Dunaji p. Pašku za neoprávnený štart hráča Šimona Bujnu, kde priznali chybu a ospravedlňujú sa. Hráč Šimon Bujna po odstáti  trestu 1 s. s. nepodmienečne má uvoľnenú činnosť. DK udeľuje klubu Slovan Ivanka pri Dunaji  peňažitú pokutu  20.-€  + rokovací poplatok 10.-€. Spolu 30.-€.

U.č.  374  DK BFZ na podnet VV BFZ začína disciplinárne konanie  voči klubu FA Slov-matic Bratislava za nedostavenie sa na stretnutie v Lozorne bez ospravedlnenia a neoznámenia uvedenej skutočnosti riadiacemu orgánu. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.6.2013 o 16,30 štatutárneho zástupcu klubu.

U.č.  375  DK upozorňuje kluby, že za zastavenie činnosti za 4 prípadne 8 ŽK a za ne uložené disciplinárne opatrenia v súťažiach sa na konci súťažného ročníka anulujú.

DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci každého mesiaca – uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zaoberala sa žiadosťou ŠK Pl. Štvrtok týkajúcu sa posúdenia rozhodovania v stretnutí 29. kola MRB Pl. Štvrtok – Jablonec. Odpovie na ňu písomne.

Pozýva na zasadnutie dňa 18.6. (utorok) o 16.30 T. Straku.

Ospravedlnenia: Orlický 15.-16.6.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

–   Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest.  Predpokladaný termín : september – december 2013.

Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013

Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje kluby a trénerov, že k 14.6.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :

Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč,E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník, M. Hudec, J. Polák  (23)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera,  S. Angelovič (5)
Termín školenia : september/december 2013

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia  leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník  (15)

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciupredpokladaný termín uskutočnenia – leto 2013 – prihlásený – J. Buček, T. Kallay (2)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu alebo matrika BFZ.

Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.

VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

Neodkladný termín prihlášok do súťaží ročníka 2013/2014 je 28. júna 2013 do 14.00 hod. Prihláška musí obsahovať paličkovým písmom uvedené dve mená štatutárnych zástupcov a ich vlastnoručné podpisy, pečiatku FK a doklad o zaplatení štartovného poplatku vo výške 230 € na účet ObFZ Bratislava-vidiek: VÚB Bratislava, č.ú. 1652432356/0200.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

Rada ObFZ Bratislava-vidiek na svojom zasadnutí 28. mája 2013 v Grinave schválila FK, ktorých štatutárny zástupcovia (oznámiť náhradníka v prípade vážnych dôvodov neúčasti) sa 18. 6. 2013 zúčastnia na Konferencii BFZ – FK hrajúce v II. lige, III. lige, IV. lige A a B a zástupcovia FK z V. líg: Družstevník Malinovo, ŠK Nová Dedinka, ŠK Čataj, Dubová, FC Slovan Častá, ŠK Gajary, Borinka, FK Kuchyňa.

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Disciplinárna komisia:

U.č.246
Kolník Jakub ( ŠK Svätý Jur „ B “ ) vylúčený za násilné vrazenie do súpera v prerušenej hre, zastavená pretekárska činnosť na 1 mesiac nepodmienečne od 13.06.2013, podľa čl. 1/6a.           ( 10 € )

U.č.247
Bagoňa Jozef ( FK Družstevník Blatné ) vylúčený za násilné vrazenie do súpera v prerušenej hre, zastavená pretekárska činnosť na 1 mesiac nepodmienečne od 13.06.2013, podľa čl. 1/6a.         ( 10 € )

U.č.248
Hrnčár Peter ( FC Slovan Častá ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 13.6.2013 podľa čl. 1/5a.  ( 5 € )

U.č.249
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.06.2013 za 4x napomenutie ŽK :
Kramár Richard ( ŠK Lozorno )  ( 5 € )

U.č.250
Hýll Andrej ( FK Studienka ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 13.6.2013 podľa čl. 1/5a. ( 10 € )

U.č.251
Hrdina Lukáš ( ŠK Gajary ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 13.6.2013 podľa čl. 1/5a. ( 10 € )

U.č.252
Adamec Peter ( FC Slovan Častá ) vylúčený za HNS voči R, zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 20.5.2013, podľa čl. 1/3b. ( 5 € )

U.č.253
Peško Ľuboš ( FC Slovan Modra ) vylúčený za HNS voči R, zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 6.6.2013, podľa čl. 1/3b. ( 10 € )

U.č.254
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 13.06.2013 za 4x napomenutie ŽK :
Jankura Jakub ( TJ Malinovo )
Brigant Jozef ( FK Družstevník Blatné )

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Ospravedlnení: Huska 15.-16.6., Habo 15.-16.6., Zborovan 16.6., Hošo 15.6., Olša D. 16.6., Rybár 16.6.

Komisia mládeže:

1.KM zverejňuje výsledky záverečného turnaja starších žiakov – víťazov okresov Malacky, Senec, Pezinok
ŠK Nová Dedinka – Slovan Modra 3:1, FC Rohožník – ŠK Nová Dedinka 0:1, Slovan Modra – FC Rohožník 1:1 na PK 3:2
Právo postupu do 2.ligy / SZRL, MZRL / si vybojovalo družstvo ŠK Nová Dedinka.
2.KM ďakuje ŠK Nová Dedinka za veľmi dobrú spoluorganizáciu finálového turnaja starších žiakov v sobotu 8.6.2013
3. KM zverejňuje víťazov súťaží starších a mladších žiakov v súťažnom ročníku 2012/2013
SZV MA: FC Rohožník
SZV PK: Slovan Modra
SZV SC: ŠK Nová Dedinka
MZV: ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká pri Morave „B“
Víťazom srdečne gratulujeme
4. KM upozorňuje FK, že od 1.7.2013 musia mať všetci hráči – žiaci nové plastové karty, staré ŽP / žiacke preukazy / končia dňom 30.6.2013.
5. Termínová listina pre ročník 2013/2014 bude zverejnená až po obdržaní záväzných prihlášok.

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI