Na seminári rozhodcov a delegátov zlatým klincom bola prednáška Pavla Páchnika

V pondelok 30. augusta sa v Dome športu uskutočnil tradičný letný seminár rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu. Zúčastnili sa na ňom  predseda BFZ Juraj Jánošík, predseda ObFZ Bratislava-mesto Ľubomír Suchý, vedúci sekretár BFZ Ján Farbula, predseda komisie rozhodcov a delegátov Ivan Kružliak, predseda DK Miroslav Bóc a predseda ŠTK Miroslav Richtárik. Všetci vystúpili v diskusii s témami, ktoré zaujímali rozhodcov, delegátov a zaželali im  veľa úspechov v novom ročníku najvyšších regionálnych súťaží, ktoré sa začnú na budúci víkend. Zasadnutie viedol Peter Likavský, delegát- pozorovateľ SFZ. Priebeh seminára nám priblížil v našom rozhovore Ivan Kružliak.

Seminár R 30072018 Seminár R 30072018 1 Seminár R 30072018 2 Seminár R 30072018 3

Čo bolo hlavnou náplňou tohto seminára?

– Program seminára, ktorý trval takmer šesť hodín, pozostával z dvanástich bodov.  Jeho náplňou bolo schvaľovanie nominačných listín  rozhodcov na novú sezónu a privítanie nových členov v našom zbore, aby vedeli, čo sa od nich očakáva. Piati sú z ObFZ Bratislava-mesto a jeden z ObFZ Bratislava-vidiek, všetci postúpili do IV. ligy. Takisto sme sa zamerali na doplnky a zmeny pravidiel, ktoré sa uplatňujú od 1. júla. A tiež na videozáznamy zo stretnutí z minulého ročníka, na ktorých sme poukázali na pozitíva, ale  hlavne  na nedostatky a chyby, aby ich v budúcnosti bolo čo najmenej. Všetko toto prebiehalo v takom priateľskom tóne, bez nejakého stresu. V III. lige máme 10 top rozhodcov, vytvorili sme aj medzi skupinu šiestich rozhodcov, ktorí postúpili do IV. ligy, ale budú viesť aj stretnutia III. ligy. Nemáme špecializáciu rozhodca a asistent, ako v slovenských súťažiach. Myslíme si, že rozhodca potrebuje určitý priestor, aby sa ukázal čo v ňom je, či sa viac hodí na funkciu hlavného, alebo asistenta. Zlatým klincom programu seminára bola prednáška Pavla Páchnika, predsedu KRaD a člena VV ObFZ Bratislava-mesto k zmenám a doplnkom pravidiel. Podľa môjho názoru v tejto činnosti je najlepším odborníkom. Kto od neho nepochopí zmeny a doplnky pravidiel, tak potom bude mať od začiatku veľké problémy, aby svoju úlohu dobre zvládol.

Určite vás znova potešila veľká účasť rozhodcov a delegátov na tomto seminári?

– Veľmi ma potešila. Ešte pred takými tromi-štyrmi rokmi aj tridsať percent rozhodcov na seminári kvôli dovolenkám a iným záležitostiam chýbali. Dobré je zrejme to, že rozhodcovia a delegáti vedia už dopredu niekoľko mesiacov, kedy sa uskutoční letný seminár. Vždy  ho usporiadame niekoľko dní pred začiatkom nového ročníka III. a IV. ligy. Z delegátov chýbali iba traja a ďalší dvaja, Anton Hájek a Vladimír Ondrušek skončili svoju činnosť. S prvým menovaným  sa rozlúčime na zimnom seminári, druhý dostal od nás plaketu.

Aká je situácia s rozhodcami v BFZ, máte ich toľko, aby mohli kvalitne vykonávať svoju činnosť?

– Už som viackrát povedal, že rozhodcovia sú pomaly vyhynutý druh. Je ich stále málo, našťastie ObFZ Bratislava-mesto pod vedením predsedu KRaD Pavla Páchnika vychováva dobrých rozhodcov, je to taký predvoj do regionálnych súťaží. Každý rok pribudnú piati-šiesti a postupne ich posúvame na vyššiu úroveň. Na vidieku je s rozhodcami oveľa horšia situácia. Počas mojej funkcie prišlo asi 30 rozhodcov z mesta do regionálnych súťaží a z vidieka to bolo azda iba sedem. To je veľký nepomer. Vo vidieckych súťažiach nie sú ani veľké talenty, skôr sa tam uplatňujú rozhodcovia, na ktorých nie sú už kladené také veľké nároky po fyzickej stránke.

Takže BFZ by sa zišli ďalší dobrí rozhodcovia?

– Jednoznačne. Aj touto cestou apelujem na mladých chlapcov, ktorí sa z rôznych dôvodov neuplatnia ako futbalisti, aby skúsili funkciu rozhodcu a prihlásili sa do vstupného kurzu. V súčinnosti so SFZ existuje projekt Šanca, v ktorom je šesť vybraných rozhodcov. Dvaja hlavní a štyria asistenti, chodia na zápasy I. dorasteneckej ligy, alebo ako náhradní rozhodcovia na II. ligu. Ďalej máme projekt Talent – Mentor, kde je osem rozhodcov. Každý jeden rozhodca, ktorý sa ukazuje ako talent, je vybraný a má svojho mentora. Väčšinou je to člen komisie rozhodcov, alebo delegát. S chlapcom má skôr kamarátky vzťah, konzultujú každé stretnutie a radí mu, aby jeho výkonnosť rástla oveľa rýchlejšie, ako u ostatných chlapcov.

Vaša komisia po konzultácii s VV BFZ navrhla, aby sa zvýšili finančné odmeny pre rozhodcov a delegátov…

– Naposledy pred štyrmi rokmi sa menili úpravy paušálov pre rozhodcov a delegátov. Myslím si, že je už najvyšší čas to zmeniť. V III. a IV. lige by sa mali navýšiť odmeny pre rozhodcov o 20-25 percent, v žiackych súťažiach, ktoré sú pre mňa úplne podhodnotené, o 40 percent. Všetky tieto návrhy podliehajú schváleniu VV BFZ na jeho najbližšom zasadnutí.

Ako hodnotíte spoluprácu medzi BFZ s Juhomoravským krajským futbalovým zväzom  (JmKFS) na úrovni vašich komisií?

– Už tretí rok pokračuje reciprocita medzi obidvomi zväzmi na úrovni rozhodcov a delegátov. Vyberieme si tri stretnutia v jesennej a tri v jarnej časti, kde obsadíme stretnutia majstrovstiev kraja na Morave našimi rozhodcami aj s delegátom. A naši priatelia z  Juhomoravského futbalového zväzu prídu zasa k nám rozhodovať vybrané stretnutia III. ligy.  Túto spoluprácu hodnotím veľmi kladne, spoznávame nové štýly rozhodovania, máme dobré vzťahy s predsedom komisie rozhodcov JmKFS Antonínom Kordulom. Vymieňame si skúsenosti aj tým, že chodíme na semináre usporiadané našimi zväzmi.

Aké je vaše najväčšie želanie pred novým ročníkom?

– Pred nami je nová sezóna, verím, že už viac sa nestane také niečo ako v minulom ročníku v Lozorne, kde došlo k inzultácii rozhodcu. Chcel by som sa raz dožiť takého problému, že budem musieť rozmýšľať nad tým,  koho zaradiť na listinu rozhodcov. Takže na záver si želám, aby rozhodcovia a delegáti mali vydarený ročník 2018/2019.

Na záver seminára Juraj Jánošík a Ivan Kružliak odovzdali všetkým prítomným dekréty a popriali im úspešnú novú sezónu.

Dekréty si prevzali

Rozhodcovia III. liga: Bláha David, Bohun Mário, Budáč Peter, Cvengroš Peter, Dujava Daniel, Harajbič Igor, Hegedüs Peter, Henček Róbert,  Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lalo Miloš, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Matejová Gabriela, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Srna Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Volek Michal. Ospravedlnení boli: Martiška Michal, Olša Dušan a Straka Tomáš.

Rozhodcovia IV. liga:  Bogdáň Erik, Brody Milan, Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marian, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hajnala Martin, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kakaščik Kristián, Kašper František, Klúčik Dušan, Kožuch Daniel, Krčová Mária, Lomňančík Lukáš, Orlíková Marianna, Piatka Pavol, Polák Marko, Sabela Lukáš, Szakáll Peter, Valko Juraj, Vanek Andrej, Vašš Marián. Ospravedlnení boli: Samko Karol a Vasilenko Štefan.

Delegáti BFZ: Banič Alojz, Brody Milan, Darlea Adrian, Farkaš Roman, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Liška Rudolf, Ľupták Štefan, Marczell Alexander,   Páchnik Pavol, Pavlík Radovan, Perašín Michal, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Slezák Jozef, Šuniar Pavol, Trúchly Miroslav, Vnuk Patrik. Ospravedlnení boli: Beňo Karol, Mydlárik Ľubomír a Udvardy Ľubomír.

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI