Konferencia BFZ – 18.6.2013

V utorok podvečer 18. júna sa v malej aule bratislavského Domu športu uskutočnila konferencia Bratislavského futbalového zväzu (BFZ). Trvala takmer tri hodiny a napokon neschválila nové stanovy. Medzi hosťami na konferencii sa zúčastnili predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, bývalý dlhoročný predseda BFZ Marián Horský, riaditeľ odboru školstva BSK Roman Csabay a člen výkonného výboru SFZ pre legislatívne a organizačné otázky Peter Sepeši.

Rokovanie viedol Vladimír Medveď, člen VV BFZ a najdôležitejším bodom popri správe predsedu BFZ Juraja Jánošíka (na snímke) o činnosti zväzu od poslednej konferencie 24. februára 2012 bolo prerokovanie a schválenie zmien stanov BFZ.

,,Nemalou úlohou zväzu je približovať sa klubom, jednotlivým samosprávam na úrovni starostov, primátorov, predsedu BSK, riaditeľa odboru športu, školstva, mládeže BSK a spoločnostiam, ktoré nemalou mierou svojimi aktivitami podporujú nás BFZ. Našou prioritou je to, aby trojuholník, tak ako je to v kluboch, vedenie zväzu, kluby a rozhodcovia, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou nášho zväzu, fungoval v symbióze. Aby tomu tak bolo, rozhodol som sa so svojimi kolegami, predsedami oblastných futbalových zväzov a podpredsedami regionálneho futbalového zväzu navštevovať stretnutia samospráv jednotlivých regiónov na úrovni okresov – Senec, Malacky, Pezinok, Bratislava vždy v jesenných mesiacoch. Na týchto stretnutiach riešime otázky rozvoja, napredovanie futbalu v našom regióne a hlavným cieľom, ktorý je zároveň sloganom SFZ – spájať futbal na všetkých úrovniach. Vo veľkej miere podporujeme mládežnícke turnaje, vo Vrakuni Stop fajčeniu, megaturnaj Senec a jeho priatelia, zimné halové turnaje, Bratislava Cup, Victory Cup, Attract Kerobaj Cup, Zimná halová liga mladších a starších žiakov a ďalšie turnaje na úrovni oblastných zväzov. Zväz finančne prispel aj k vybudovaniu nových ihrísk v Pezinku, Podunajských Biskupiciach sumou 500 eur. Veľmi významnou aktivitou , ktorá sa nám podarila, bolo podpísanie zmluvy o spolupráci prvý raz v histórii medzi BFZ a BSK na podporu športu v našom regióne. Nezanedbateľnou aktivitou bolo aj podpísanie zmluvy s Poštovou bankou na úrovni všetkých štyroch regionálnych zväzov. V minulom roku sme takto obdržali dotáciu 25 tisíc eur, žiaľ, nové vedenie banky vypovedalo zmluvu a tento rébus musia riešiť právnici a najvyšší predstavitelia SFZ,“ povedal vo svojom príhovore Juraj Jánošík.

Na konferencii SFZ v septembri 2012 v Banskej Bystrici bola schválená novelizácia stanov SFZ. Súčasné platné stanovy SFZ stanovujú povinnosť konanie konferencií na úrovni regiónov a oblasti do 31.7. 2013. ,,Naše stanovy schválené v roku 2012 , ktoré spracovala legislatívno-právna komisia BFZ mali vysokú úroveň. Uvedené stanovy treba v zmysle schválených stanov SFZ novelizovať, preto aj jedným z hlavných bodov tejto konferencie je hlasovanie za schválenie nových stanov nášho zväzu,“ zdôraznil J. Jánošík.

Nové stanovy BFZ na konferencii delegáti neschválili, mali k nim rôzne výhrady. Takže do 7. júla bude uzávierka pripomienok k stanovám BFZ, ktoré sa e-mailom zašlú 66 delegátom konferencie. Na 8. augusta o 16.00 h bude zvolaná konferencia BFZ a to iba s jediným bodom programu, schválenie stanov BFZ.

Juraj Jánošík ešte povedal, že futbal na Slovensku sa môže rozvíjať len vtedy, keď bude napredovať v jednotlivých mestských častiach, dedinách a mestách. Potom môžeme mať na Slovensku lepší futbal na amatérskej i profesionálnej úrovni.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI