ÚRADNÁ SPRÁVA Č.36 ZO DŇA 22.03.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Disciplinárna  komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.206: Jakub Kimák 1282385 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou kolíkmi vpred do oblasti holene, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 17.03.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.207: Miodrag Todorovič  1416199 (ŠK Tomašov, S3BA), od 18.03.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:   

U.č.208: Michal Jakubec  1258356 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), od 18.03.2019.

U.č.209: Miroslav Repiský  1177494 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 18.03.2019.

U.č.210: Tomáš Nespešný  1258302 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 18.03.2019.

U.č.211: Marek Zigo  1154685 (FC Karpaty Limbach, S4BA), od 18.03.2019.

U.č.212: Peter Krasňanský  1146431 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 18.03.2019.

U.č.213: Tomáš Matuška  1210234 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), od 17.03.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.214: Ľuboš Baček (vedúci družstva – ŠK Lozorno, FO, S4BA). Vykázaný z lavičky, ako člen RT v stretnutí FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Lozorno, FO, odohrané dňa 17.03.2019 za HNS voči delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami            na 2 stretnutia  a finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/1a,2a a čl. 4 DP, od 18.03.2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.215: Kristián Kakaščík 1313106 – rozhodca. Podanie rozhodcu ohľadom neodohratého stretnutia pre nespôsobillú hraciu plochu berie DK na vedomie.

U.č.216: Marek Krajčír 1159477 (SFC Kalinkovo, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U189 a žiadosť zamieta.

U.č.217: Ivan Doroshenko 1383210 (SDM Domino Bratislava, SZRL). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31. 06. 2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Pohár BFZ 10.4. o 16:30

Senec – PŠC Pezinok, Kalinkovo – Tomášov, Dev.Nová Ves – Rovinka, Bernolákovo – D.Lužná

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3 a 37/1):

TIPOS III.liga:

17.kolo Pezinok – Bernolákovo, Dev.Nová Ves – Rusovce obe 3.4. o 16:30

S4BA:

17.kolo Domino – Čunovo, Lamač – Sv.Jur obe 3.4. o 16:30

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov stretnutí

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne:

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod. (súbežne PMA2, PMB2 )

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2, PMB2 )

b/  súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1 – 11.00,PMB1 – 12.15,  PMC1 – 13.30 hod.)

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15, PMC1 – 13.30 hod.)

c/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava

PMA1 – NE 10.00 hod.PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )                                                                             

d/ súťaž PMC1 – zmena termínu stretnutia

     18.kolo: Kalinkovo – Ivanka, ST 29.5. o 18.15 hod.

14.kolo: Kalinkovo – FC Malacky, SO 4.5. o 10.15 hod.

e/ súťaž PMB1 – zmena termínu stretnutia

14.kolo: Kalinkovo – Malacky, NE 5.5. o 14.00 hod.

f/ súťaž PRMA – zmena termínu stretnutia

18.kolo: Rohožník – Jakubov, SO 4.5. o 10.00 hod.

g/ súťaž PMA1 – zmena hracieho času stretnutia ( kolízia )

18.kolo: PŠC Pezinok – Miloslavov, NE 2.6. o 14.15 hod.

h/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5.,

MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5., FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5. ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 2.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Hegedüs – tréneri oboch družstiev neboli na lavičkách náhradníkov, ale zdôvodnenie uvádza iba u trénera H;

D. Bláha – žiadna poznámka o riešení štartu hráča s možným disciplinárnym opatrením;

I. Harajbič – nedostatočný popis incidentu s nepovolanou osobou v kabíne rozhodcov.

Pozýva na zasadnutie dňa 29.3. o 17.30 I. Harajbiča, V. Martiša, I. Kachniča a R. Líšku.

Ospravedlnenia: Dujava – k dispozícii iba počas víkendov a voľných dní; Budáč 23.-26.3.; Laciňák – počas apríla k dispozícii iba cez víkendy; Martinkovič 30.-31.3. (v nedeľu do 12.00), 14.4.; Volek 30.3.; Perašín 6.4.

 Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-16(nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz dňa 27.3.2019, 17:00 FC Petržalka

Hráči:

FK Inter Bratislava (6) : Daniel DŽAVORONOK, Oliver VAŠŠ, Dominik WIESNER, Matej ZVOLENSKÝ, Filip VAŇO, Šimon REXA

FC Petržalka (5) : Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Dávid MAGYARICS, Richard LICHNER, Andrej ŠIMEK

ŠK Bernolákovo (4) : Dávid ĎUGEL, Marco GÁL, Matej MATULA, Martin DEŽULIAN

SDM Domino Bratislava (3) : Matej KOSTÚR, Anton TUHÝ, Matúš PRUŽINEC

FKM Karlova Ves Bratislava (2) : Filip ZÁVODSKÝ, Damián RÁCZ

Náhradníci :

FC Petržalka (2) : Dominik VÉGH, Marco DANIEL

FK Inter Bratislava (1): Andrej CHRUPKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal PANČÍK, Adrián LYSÁK

Vedúci :  Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v nedeľu 29.03.2019 o 16:30 hod. na štadióne FC Petržalka – M.C. Sklodowskej 1. Ukončenie zrazu bude 29.03.2019 o cca 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenie je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2002)
na kontrolný zraz dňa 27.3.2019, 17:00 FC Petržalka

Hráči:

FK Inter Bratislava (7) : Branislav ŠTEVAŇÁK, Adam ZBUDILA, Adrián PANČÍK, Jakub KOLNÍK, Andrej MAJTÁN, Erik HAVLAS, Dávid HEDERA

FC Petržalka (5) : Filip KRÍŽIK, Marek MRNKA, Martin ZECHEL, Viktor SLIACKY, Ondrej CÍFERSKÝ

SDM Domino Bratislava (5) : Adam NEUMANN, Samuel BUŠA, Jakub OLEJKA, Martin MIKUŠKA, Samuel BLAŽEK

FKM Karlova Ves Bratislava (3) : Filip RÁCZ, Peter ČEKAŇÁK, Michal MATTA

Náhradníci :

FC Petržalka (2) : Dominik MARKOVIČ, Samuel ČAPUTA

FK Inter Bratislava (1): Oliver FANDEL

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal PANČÍK, Viktor PORTH

Vedúci :  Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v nedeľu 29.03.2019 o 16:30 hod. na štadióne FC Petržalka – M.C. Sklodowskej 1. Ukončenie zrazu bude 29.03.2019 o cca 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenie je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia

Kategória

Marec:    
25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka) BFZ U16, BFZ U17
Apríl:
02.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA
03.04.2019 KZ WU13 (FC Petržalka) BFZ WU13
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04.2019 PZ – FKM Karlova Ves U14 (Pasienky) BFZ U13
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI