ÚRADNÁ SPRÁVA Č.43 ZO DŇA 10.05.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.340: Lukáš Valjent  1325692 (TJ Rovinka, SD3R), vylúčený po stretnutí za HNS k rozhodcovi ( hrubá urážka ), podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 6.05.2019.

U.č.341: Samuel Hunčár  1299283 (TJ Rovinka, SD3R), vylúčený po stretnutí za HNS k rozhodcovi ( hrubá urážka a vyhrážanie ), podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu  na 5 týždňov, podľa čl.48/2b DP, od 6.05.2019.

U.č.342: Patrik Fraňo  1370952 (PŠC Pezinok, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti neopatrným podrazením mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 9.05.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.343: Martin Turner  1304897  (TJ Rovinka, SD3R) , od 6.05.2019.

U.č.344: Peter Kogler  1234780 (MFK Rusovce, S3BA). Po vylúčení sa správal HNS k rozhodcovi ( hrubá urážka ), podľa čl. 48/1c. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 6.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.345: Tomáš Hrutka  1216556 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), od 6.05.2019.

U.č.346: Miroslav Ščepka  1192686 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 6.05.2019.

U.č.347: Stanislav Škuta  1220221 (FC Rohožník, S3BA), od 6.05.2019.

U.č.348: Rastislav Úradníček  1157167 (SDM Domino BA, S4BA), od 5.05.2019.

U.č.349: Marek Živický  1298075 (ŠK Vrakuňa, S4BA), od 5.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.350: András Šándor 1296058 (ŠK Tomášov, S3BA), od 6.05.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.351: Mário Malina 1370825 ( TJ Záhoran Jakubov, S3BA).  Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.352: Tomáš Sandtner 1305784 ( ŠK Šenkvice, MD3R).  Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) od 13.05.2019 a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.353: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie k HNS diváka na tribúne Dušana Ťapušku – pohoršujúce a urážlivé výroky na delegované osoby počas celého stretnutia 23. kola, S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – MFK Rusovce. DK podľa čl. 58/2 ukladá klubu DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/3 a zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu Dušana Ťapušku na tribúnu štadióna FK Slovan Most pri Bratislave, počas súťažných stretnutí do 31.12.2019, podľa čl.43/g. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Finále Pohára BFZ: PŠC Pezinok – TJ Rovinka 5.6. o 18:00 na ihr. PŠC

MŠK Senec (MD3R) odohrá doma vyžrebované stretnutia na ihrisku v Igrame.

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

25.kolo TJ Rovinka – ŠK Slovan Bratislava „B“15.5. o 17:30

SD3R:

25.kolo FC Zohor – MŠK Senec 1.6. o 15:00

MD3R:

2.kolo (NČ) FC Slovan Častá – ŠK Šenkvice 15.5. o 17:00 na ihr. Šenkvíc

SZRL+MZRL:

21.kolo PFA ŠTK Šamorín – ŠK Sv.Jur 15.5. o 17:00 (len MZRL)

21.kolo ŠK Žolík Malacky – ŠK Vrakuňa 24.5.o 15:00 / 16:30

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                        

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

  a/ súťaž PMB1 – zmena termínu stretnutia

     18.kolo: FKP Dúbravka – NMŠK 1922, ST 29.5. o 17.00 hod.

b/ súťaž PMC1 – zmena hracieho času

18.kolo: FKM Dúbravka – NMŠK 1922, SO 1.6. o 14.00 hod. ( súbežne s PMA1 )

c/ súťaž PMA1 – zmena termínu stretnutia

19.kolo: Šamorín – PŠC Pezinok, ST 5.6. o 17.30 hod.

d/ termíny dohrávok stretnutí ( nepriaznivé počasie )

PMA1 – 14.kolo: Lafranconi – Vrakuňa, ŠT 16.5. o 16.30 hod.

PMA1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 17.00 hod.

PMA1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 18.45 hod.

PMA1 – 14.kolo: PŠC Pezinok – Ivanka, PO 13.5. o 18.00 hod.

PMB1 – 14.kolo: PŠC Pezinok – Ivanka, PO 13.5. o 16.45 hod.

PMB1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 17.00 hod.

PMB1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 17.30 hod.

PMC1 – 14.kolo: PŠC Pezinok – Ivanka, ST 15.5. o 17.00 hod.

PMC1 – 14.kolo: Lafranconi – Vrakuňa, ŠT 16.5. o 17.30 hod.

PMC1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 18.00 hod.

PMC1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 17.30 hod.

PRMA – 18.kolo: Vysoká – Studienka, NE 12.5. o 10.00 hod.

PRMA – 18.kolo: Pl.Mikuláš – Jabloňové, UT 14.5. o 18.00 hod.

PRMA – 18.kolo: V.Leváre – Pl.Štvrtok, ST 15.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Vištuk – Sl.Grob, ST 15.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Dubová – Vinosady, ŠT 16.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Grinava – Šenkvice, ŠT 23.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Limbach – Jablonec, ST 29.5. o 17.00 hod.

PRSC – 13.kolo: N.Dedinka – Danubia, ST 15.5. o 17.30 hod.

PRSC – 13.kolo: Kráľová – Ch.Grob, ST 15.5. o 17.30 hod.

e/ súťaž PMD U8 – organizácia turnaja T6

Sk. A: T6 – FC Petržalka, SO 11.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.B: T6 – NMŠK 1922, SO 11.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.C: T6 – FKM Stupava, NE 12.5. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.D: T6 – FC Rohožník, SO 11.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.E: T6 – Záhoran Kostolište, SO 11.5. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F: T6 – Slovan Viničné, NE 12.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.G: T6 – OŠK Chorvátsky Grob, NE 12.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk. H: T6 – TJ Rovinka, SO 18.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.I: T6 – ŠKO Miloslavov, SO 11.5. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Žiadame organizátorov turnajov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali výsledkový servis ( celkové výsledky, polčasové výsledky, strelcov golov ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

f/ školská súťaž Mc Donald´s CUP 2018/2019

   KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava organizuje krajské kolo 21. ročníka McDonald´s CUP 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 14.5. 2019 /utorok/ na štadióne ŠCP Dúbravka. V krajskom kole, v ktorom štartujú žiaci a žiačky narodení od 1.9.2008 a mladší, sa stretnú družstvá ZŠ, ktoré postúpili z okresných kôl bratislavského kraja. Krajského kola sa zúčastnia tieto ZŠ:

BA I – Deutsche Schule, Palisády 51,

BA II – SŠ Vincenta de Paul, Bachova 4,

BA III – ZŠ J.A.Komenského,Hubeného  25,

BA IV – SŠ Tilgnerova 14,

BA V – ZŠ Pankúchova 4,

Malacky – ZŠ Jakubov 276,

Pezinok – ZŠ Fándlyho 11, Pezinok,

Senec – ZŠ Mlynská 50, Senec.

Začiatok je od 09,00 hod. a finále: 13,20 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 4.6.2019 o 16.30 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom. Pozvaní rozhodcovia: P. Budáč, P. Cvengroš, D. Dujava, M. Martiška, D. Olša, M. Brody, Ľ. Čižmár, L. Lomňančík a J. Triskal.

Pozýva na zasadnutie dňa 17.5. o 17.30 I. Harajbiča a A. Darleu.

Ospravedlnenia: Čižmár 8.-26.5. (akceptuje); Bogdáň 18.-19.5.; Polakovič 15.-19.5.; Dujava 8.-10.5. (akceptuje a berie na vedomie aj jeho podrobné vyjadrenie k sťažnosti TJ Rovinka); Triskal 9.5. (akceptuje); Vnuk 16.-20.5.; Brody st. 25.5.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Medzinárodný turnaj „Trophy of Belgrade 2019“ v dňoch 10-12.5.2019

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (12): Ivan HORVÁT, Jaroslav ŠALKOVIČ, Dominik LENDEL, Milan REHUŠ, Tomáš MARUŠIN, Alex HIPP, Maximilián MARKO, Michal SVOBODA, Andy MASARYK, Nino MARCELLI, Zoran IVANICS, Marek BOŽÍK

FC Petržalka (4) : Matúš VLNA, Matúš BOTH, Marek GULA, Július JELÍNEK

SDM Domino Bratislava (2) : Martin POLNIŠ, Ivan KOSTOLNÝ

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (2): Tomáš BALKO, Michal KMEŤ

FKM Karlova Ves Bratislava (1): Michelangelo RINALDI

FK Inter Bratislava (1): Matej BLAHUŠIAK

SDM Domino (1): Matúš KAROVIČ

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v piatok 10.05.2019 o 08:30 hod. na parkovisku pri ZOO Bratislava– Mlynská Dolina 1/A, Bratislava. Ukončenie zrazu bude v nedeľu 12.5.2019. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na celodenný zraz 14.5.2019 v Pezinku (TJ+PZ)

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): Samuel SMIEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Tomáš ZAJAC, Martin ŠULÍK, Dávid JENČO, Samuel SIVÁK

FC Petržalka (5) : Martin HRONSKÝ, Dávid LIPKA, Patrik KAJABA, Daniel MANAS, Matúš MRAVEC

SDM Domino Bratislava (4) : Jakub SLÁVIK, Dominik ŽELIPSKÝ, Martin MURGAŠ, Kevin DOAN ANH

FKM Karlova Ves (2): Timotej SMREČANSKÝ, Luce FLANNERY

Náhradníci:

SDM Domino Bratislava (2): Tomáš MIKLOVIČ, Tomáš SMOLEC

FC Petržalka (1) : Filip VAVRO

FK Inter Bratislava (2): Michal MEŠKO, Simon PETRÁNYI

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 14.05.2019 o 09:00 hod. na štadióne PŠC Pezinok– Komenského 30, Pezinok. Ukončenie zrazu bude cca. o 14:00 na mieste konania.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A.Illés – 0907 558 134.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum

Akcia

Kategória

Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.05.2019 KK McDonald´s Cup – chlapci + dievčatá nar. od 1.9.2008 a ml) SCP Dúbravka ZŠ 1. stupňa
14.05.2019 KZ BFZ U13 – TJ + PZ (Pezinok) BFZ U13, PPT U13
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U14
21.05.2019 KK Školský pohár SLSP – chlapci nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2.stupňa
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
22.5.2019 KK Školský pohár SLSP – dievčatá nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2. stupňa
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI