ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C A UEFA B LICENCIE V BRATISLAVE

Trénersko – metodická komisia BFZ 

oznamuje tréneromže TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (termín september – december 2019) a Školenie trénerov UEFA B licencie (termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

ŠKOLENIE UEFA B licencie :

Spôsob prihlasovania, termíny jednotlivých blokov, výška poplatku, atď nájdete na web stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie :

Termín školenia: 22.09.2019 – 29.11.2019 + záverečné skúšky 6. – 15.12.2019

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Spôsob prihlasovania, termíny jednotlivých blokov, výška poplatku, atď nájdete na web stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI