Stanovisko predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka a predsedu ŠTK BFZ p. Miroslava Richtárika k prípadu FK Dúbravka.

V období pred začiatkom súťažného ročníka 2019/2020 rezonovalo vo futbalovom hnutí Bratislavského regiónu najmä zaradenie družstva FK Dúbravka ako víťaza V. ligy ObFZ Bratislava – mesto do IV. ligy BFZ a následne nerešpektovanie menovaného klubu k nahláseniu štadióna pre domáce majstrovské stretnutia v IV. lige BFZ, nakoľko domovský stánok FK Dúbravka nespĺňa podmienky v zmysle schválenej infraštruktúry štadiónov pre III. a IV. ligu BFZ. K tomuto problému sme oslovili predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka a predsedu ŠTK BFZ p. Miroslava Richtárika, ktorý nám poskytli svoje vyjadrenie.

,,FK Dúbravka sa prihlásil do IV. ligy BFZ prostredníctvom elektronickej prihlášky do súťaže cez ISSF systém s tým, že keď sa schvaľovala prihláška, tak pri FK Dúbravka bolo napísané, že štadión nespĺňa náležitosti. Po zaevidovaní všetkých prihlášok ŠTK BFZ, ktorej som predsedom bol VV BFZ predložený návrh na zaradenie družstiev do súťaží, kde nechýbalo ani družstvo seniorov FK Dúbravka. VV BFZ predložený návrh schválil, ale na základe podanej informácie, že sme dňa 3. 7. 2019 spoločne s vedúcim sekretárom BFZ p. Farbulom vykonali kontrolu štadióna FK Dúbravka, kde sme po premeraní rozmerov hracej plochy zistili, že táto nespĺňa rozmery v zmysle prijatej infraštruktúry štadiónov III. a IV. ligy, VV BFZ hlasoval o schválení štadióna FK Dúbravka pre odohratie majstrovských stretnutí v súťaži IV. liga BFZ, čo ale schválené nebolo. Do termínu 25. júla 2019 mal FK Dúbravka  nahlásiť štadión, na ktorom bude hrávať. To však klub neurobil a keďže nenastúpil na prvé tri súťažné stretnutia, všetky mu budú kontumované v zmysle platného súťažného poriadku SFZ a tiež rozpisu súťaží BFZ na ročník 2019/2020,“ vraví predseda ŠTK Miroslav Richtárik.

M.Richtárik celú záležitosť podrobne vysvetlil s tým, že na Slovensku sa s ihriskami nerobia výnimky. ,,Máme niekoľko prípadov z minulosti aj v súťažiach SFZ, kde napr. už dnes neexistujúce VSS Košice nemohli hrať doma, nakoniec predložili zmluvu s MŠK Žilina. Lokomotíva Košice namiesto v Čermeli hrala v Družstevnej pri Hornáde, FC Košice, ktoré nemá svoje ihrisko hráva v Čermeli, Slavoj Trebišov zasa nedisponoval tribúnou pre 600 divákov, preto, pokiaľ nedobudoval stanovený počet, nemohol hrať na svojom štadióne. Takže výnimka na ihrisko neexistuje. Je iba taká, keď niekto prerába kabínu alebo sociálne zariadenie, tak to sa dá.“

Jedenásteho novembra 2015 bola schválená infraštruktúra štadiónov, ktorú navrhla ŠTK a schválil ju VV BFZ. A 8. 8. 2016   sa ešte upravila. ,,V tom roku som prešiel všetky kluby 3. ligy a oboznámil som ich s novými normami a to isté som urobil v roku 2016, keď som navštívil všetky kluby IV. ligy. Na základe výsledkov som zistil, že Rovinka, Rusovce a Limbach mali iba 60 metrovú šírku a tiež ďalším klubom chýbali či už stožiar na dôstojné vyvesenie vlajky BFZ, alebo bol problém so striedačkami. Aj preto VV BFZ 8. 8. 2016 upravil a rozhodol, že šírka ihriska sa zmení zo 64 metrov na 60 metrov. Dĺžka zostala 100 metrov, k čomu vtedy nemal pripomienky ani jeden s členov VV BFZ, aby sa aj dĺžka upravila a znížila“ hovorí ďalej M. Richtárik.

Keď FK Dúbravka v roku 2017 dokončil rekonštrukciu štadióna, tak som v spoločnosti predsedu BFZ a vedúceho sekretára BFZ navštívil zmodernizovaný štadión. ,,Už vtedy som upozornil na nevhodné lavičky pre náhradníkov, na nejaké drobnosti a hlavne na to, že ihrisko má iba 97 metrov a v prípade postupu do vyššej súťaže nebude možné na tomto ihrisku hrať. Na to však predseda FK Miroslav Janky povedal, že tu sa hrala kedysi  II. SNL a vtedy problém nebol. Podľa mňa nebol preto, že vtedy nebola prijatá žiadna norma o infraštruktúre štadiónov a takýchto bolo v tej dobe viac nielen v Bratislavskom regióne ale aj na celom Slovensku. Smutné však je, že FK Dúbravka už pred rekonštrukciou vedela, že je prijatá infraštruktúra štadiónov pre III. a IV. ligu BFZ  ale tomuto problému nevenovali prakticky žiadnu pozornosť. A teraz keď prišlo na lámanie chleba, všade vidia chybu, len nie u seba,“ pripomína M. Richtárik.

A dodal ešte jednu zaujímavosť: „Z celého Slovenska mi volajú kluby, aké majú mať ihriská v prípade postupu do vyšších súťaží. Informujú sa dopredu a aby som nechodil ďaleko, dobrým príkladom je SDM Domino. Keď prerábalo ihrisko, tak som im poradil, čo majú robiť. Vtedy ho mali s rozmermi 100×68 metrov, teraz má 105×68 a majú šťastie, lebo také rozmery vyžadujú slovenské žiacke súťaže, ktoré hrajú. Pred časom sa zdalo, že Most, Báhoň a Rača nebudú hrať III. ligu, ale vysúkali si rukávy a postavili si tribúny,“ dodal ešte M. Richtárik.

,,Vedenie BFZ vôbec nie je proti klubom amatérskeho futbalu, nechce nikoho likvidovať, dodržuje iba prijaté normy. V pondelok 8. júla 2019 na VV BFZ bolo prijaté uznesenie, že družstvo seniorov FK Dúbravka je zaradené do  IV. ligy BFZ. Na základe informácie predsedu ŠTK BFZ, ktorý spoločne s vedúcim sekretárom skontrolovali stav štadióna FK Dúbravka bolo prijaté ďalšie uznesenie, kde VV BFZ neschválil štadión FK Dúbravka pre súťažné stretnutia IV. ligy BFZ. Klub bol listom vyzvaný, aby do 25. júla nahlásil štadión, kde bude svoje domáce stretnutia hrávať.“ vraví predseda BFZ Juraj Jánošík a pokračuje:

,,K tejto problematike a zložitej situácii som sa spoločne s vedúcim sekretárom BFZ stretol 15. 7. so starostom mestskej časti Dúbravky Martinom Zaťovičom, viceprimátorom mesta Bratislava a poslancom mestského zastupiteľstva Dúbravky  Jurajom Káčerom, predsedom FK Dúbravka Miroslavom Jankym, ktorých som informoval, že štadión je pre danú súťaž nevyhovujúci z dôvodu rozmerov HP. Tu vzišla pripomienka o možnosti udelenia dočasnej výnimky, kde som povedal iba toľko, že urobím stretnutie členov VV BFZ, na ktorom pokiaľ  sa zhodneme na tom, aby bola výnimka udelená, FK Dúbravka bude môcť hrať svoje súťažné stretnutia na domácom štadióne. Na stretnutí bolo prítomných 6 členov VV BFZ a nakoniec sme sa dohodli, že sa bude hlasovať per rollam k žiadosti o udelenie výnimky. Z 8 členov VV BFZ boli 5 proti udeleniu výnimky a 3 za, čiže výnimka schválená nebola. Informácia o výsledkoch hlasovania bola doporučenou poštou zaslaná klubu s tým, že sme opätovne požiadali o nahlásenie štadióna, na ktorom bude FK Dúbravka hrať svoje domáce stretnutia. Napriek tomu a na moje prekvapenie bola zo strany FK Dúbravka doručená najskôr žiadosť na revidovanie rozhodnutia VV BFZ, ktorú klub adresoval Revíznej komisii a keď aj tá potvrdila rozhodnutie VV BFZ, klub sa voči tomuto odvolal na odvolaciu komisiu. Preto moje prekvapenie, lebo som sa počas môjho pôsobenia vo funkcii predsedu BFZ nestretol s prípadom, že by klub nerešpektoval rozhodnutie najvyššieho orgánu BFZ medzi konferenciami ale stále mal „ svoju pravdu“, ako vedenie BFZ nechce, aby sa na štadióne FK Dúbravka hrala IV. liga “ hovorí Juraj Jánošík.

Predseda BFZ sa osobne stretol v sídle zväzu s hráčom FK Dúbravka Jánom Hozlárom a o niekoľko dní aj v sídle klubu, kde hovoril s Miroslavom  Jankym a v kabíne s 25 hráčmi. Vysvetlil im, prečo VV BFZ konal tak, ako konal.

Keď som predstúpil pred hráčov FK Dúbravka v kabíne a vysvetlil im danú problematiku a rozhodnutie VV BFZ, mal som pocit, že hráči plne chápali rozhodnutie VV BFZ“. Na danom stretnutí bol prítomný aj člen VV BFZ za ObFZ Bratislava – mesto Milan Lônčík.

Päť dní pred začiatkom súťaže zaslal FK Dúbravka žiadosť o anulovanie zaradenia do súťaže, nakoľko spochybnil rozhodnutie VV BFZ, ktorý podľa ich vyjadrení nemal FK Dúbravka zaradiť ich družstvo do súťaže IV. ligy BFZ. Na túto ich žiadosť bol zo strany BFZ zaslaný list, v ktorom sme klub upozornili na nerešpektovanie rozhodnutia VV BFZ a požiadali o stanovisko, či sa oficiálne odhlasuje zo súťaže IV. liga BFZ. Odpoveď zo strany Dúbravky bola opäť: Trváme na anulovaní zaradenia, lebo BFZ pochybil a nemal nás do IV. ligy zaradiť. Celá situácia dospela až k zasadnutiu mimoriadneho VV BFZ, ktorý žiadosť FK Dúbravka k anulovaniu zaradenia vzal na vedomie bez prijatých záverov a ponechal v platnosti uznesenie o zaradení družstva do IV. ligy BFZ. V súťaži IV. liga BFZ sa odohrali tri kolá, ale FK Dúbravka neodohrala ani jeden zápas, nakoľko na stretnutia nenastúpila, čím opäť porušila normy a bude zo súťaže vylúčená, čo v praxi  znamená, že IV. liga BFZ bude mať len 15 účastníkov. Veľká škoda, že na postoj a správanie prezidenta FK Dúbravka doplatilo nielen celé A-mužstvo FK Dúbravka, z ktorého viacerí hráči už odišli do iných klubov, ale aj fanúšikovia klubu, ktorý si nebudú môcť pozrieť futbalové stretnutia mužov v Dúbravke. Keby z jeho strany bolo iba trocha ústretovosti, tak seniorské mužstvo mohlo naďalej existovať a vo vyššej súťaži si konfrontovať svoje sily s lepšími súpermi. Na druhej strane všetky mládežnícke družstvá môžu hrať svoje zápasy na štadióne FK Dúbravka.

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI