Stretnutie prezidenta SFZ, vedenia BFZ a ObFZ Bratislava – vidiek: Pristúpilo sa k najväčšej novelizácii Registračného a prestupového poriadku za posledné štyri roky

V utorok 8. októbra sa v kultúrnom dome Pezinok uskutočnilo hodnotné pracovné stretnutie zástupcov FK ObFZ Bratislava – vidiek s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, vedením BFZ a OBFZ Bratislava – vidiek.

Predseda ObFZ Bratislava-vidiek Miroslav Baxa otvoril toto pracovné stretnutie privítaním prezidenta SFZ Jána Kováčika a potom odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ Jánovi Farbulovi, ktorý viedol zasadnutie. Privítal všetkých hostí za vrchstolom a to Jána Kováčika, prezidenta SFZ, Jozefa Klimenta, generálneho sekretára SFZ, Petra Dedíka, zástupcu generálneho sekretára SFZ, Lukáša Piteka, vedúceho legislatívno-právneho oddelenia SFZ a Juraja Jánošíka, predsedu BFZ. Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia VV BFZ Jaroslav Ferík a Dušan Paška, Miroslav Richtárik, predseda ŠTK,  Ondrej Trnovský, predseda EMK a Michal Salenka, predseda TMK.

Ján Kováčik sa veľmi pekne poďakoval za pozvanie na toto stretnutie a povedal, že SFZ zaujímajú pripomienky  funkcionárov z menších klubov k rôznym problémom.  Tiež zdôraznil, že jedna veľká téma sa aspoň troška posunula dopredu a to je Registračný a prestupový poriadok, ktorý štyri roky  traumatizoval celé futbalové hnutie.

Peter Dedík sa vo svojom príhovore zaoberal  financovaním amatérskeho a mládežníckeho futbalu za posledné roky.  Finančné stimuly sa z roka na rok  zvyšujú a konferencia SFZ schválila prerozdelenie členských príspevkov pre kluby, ktoré pracujú s mládežou.  Názorne to ukázal na priehľadnej tabuľke, na ktorej vidieť, že kluby z celého Slovenska bez infraštruktúry dostali 5 084 647 eur, z toho BFZ 535 087 eur. Uskutočnilo sa niekoľko projektov na výstavbu umelých ihrísk, na území nášho regiónu sa postavili dve, v Stupave a v Petržalke.  Futbalové akadémie a ÚTM dostali  2 108 000 eur, z toho BFZ 260 000 eur.  A v najbližších rokoch by mali tieto príspevky ešte narastať. Tiež dodal, že SFZ by mal  zo svojho rozpočtu už od najbližšieho roka  hradiť 50 percent nákladov na delegované osoby pre všetky mládežnícke súťaže. ,,Ďalšou reálnou vecou je fond na podporu športu,  prijatie športových poukazov a ich financovanie  v hodnote 20 miliónov eur. Významná časť týchto peňazí by mala putovať na tieto športové poukazy. Tie by mali byť použiteľné na deti vo všetkých kluboch, ktoré sú našimi členmi. Veľa si od tohto sľubujeme a veríme, že kluby takto predsa len získajú viac finančných prostriedkov,“ vraví Peter Dedík.  Ján Kováčik ešte dodal, že v rozpočte  sa počíta s vybudovaním ďalšieho ihriska  s umelou trávou na  území BFZ v hodnote  500 000 eur.

Lukáš Pitek povedal viacero  zaujímavostí v súvislosti s Registračným a prestupovým poriadkom, ktorý bol štyri roky veľmi pálčivým problémom na SFZ. ,,Pripomienky k nemu sme zbierali už koncom roka 2018 a vytvorená pracovná skupina ich dôsledne analyzovala. Takto sme pristúpili k najväčšej novelizácii Registračného a prestupového poriadku za posledné štyri roky. Riešili sme a spresnili niekoľko jeho článkov. V prvom rade sme chceli vyjsť klubom v ústrety, aby za amatéra dostali väčšie odstupné a tiež hráčom  pokiaľ by klub neprihlásil svoje mužstvo do súťaže, alebo by bolo z nej vylúčené. Na základe toho sme zaviedli dočasné registrácie, ktoré sa od nového ročníka často využívajú. Novinkou tiež je, že sme zrušili registračné preukazy z  hmotnej podobe plastových kartičiek. Teraz sú už elektronické registračné preukazy a tento moderný trend vidíme aj v rámci Európy. Jedna z najzávažnejších zmien sa týka článku 19, kde sme upravovali prestupové obdobia od  zavedenia registrácie. Po hlbších analýzach sme dospeli k tomu, že upravíme registračné obdobie bez obmedzenia od 26.6 do 15.7. Pritom hosťovania sú stále možné, ale vypustilo sa zimné prestupové obdobie bez obmedzenia. Dôvodom je, že sme mali dosť veľa negatívnych   skúseností s takzvaným vykrádaním  klubov. Prihlásili sa do súťaže a potom  následne prišiel iný klub, ktorý im zobral kľúčových hráčov a tým pádom nemohli pokračovať v súťaži. Takto sme to zosúladili aj so súťažným poriadkom, kde sme stanovili, že všetky prihlášky sa majú dávať najneskôr do 15.7. v rámci letného registračného poriadku.“

Juraj Jánošík vo svojom príhovore povedal, že si veľmi váži prítomnosť ľudí okolo prezidenta SFZ Jána Kováčika, ktorí si našli čas a prišli medzi funkcionárov klubov amatérskeho futbalu. Pred dvomi týždňami na stretnutí ObFZ Bratislava-mesto bola takmer stopercentná účasť funkcionárov klubov a toto konštatovanie platilo aj o ObFZ Bratislava-vidiek. Zdôraznil, že SFZ nikdy tak amatérsky futbal  finančne nepodporoval, ako je tomu pod týmto vedením od roku 2010.  Dotácia pre BFZ v rokoch 2010-2014 bola 28 tisíc eur a v súčasnosti je 60 tisíc eur. Na svoju činnosť  ObFZ Bratislava-vidiek dostane príspevok 5 500 eur. Za tri roky teraz ide od SFZ  do BFZ  950 000 eur a to od III. ligy  až po najnižšie súťaže. ObFZ Bratislava-vidiek má celkovo 260 mužstiev, z toho 198 mládežníckych, v tomto roku do nich z kreditov, z ministerstva školstva a z členského pritečie 153 000 eur. Samozrejme, je to mimo infraštruktúry a iných dotácií.

V zaujímavej  a otvorenej diskusii vystúpili niekoľkí funkcionári. Kamila Kyselicu z ŠK Svätý Jur potešilo, že jeho diskusný príspevok na konferencii SFZ v roku 2016 ako zástupcu vidieka, aby prerozdelenie členského išlo len do amatérskych klubov, sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Dušana Petráša z Grinavského  futbalového klubu 1923 zaujímalo ohľadne infraštruktúry, ako by sa dala rýchlo postaviť tribúnka za dobrú cenu pre sto ľudí a či  by SFZ nemohol zverejniť nejakú databázu schopných firiem. ,,Rôzne obce si s výstavbou tribún  poradili svojpomocne, alebo v rámci nejakých partnerstiev a za pomoci sponzorov,  či mestských firiem. Z tohto dôvodu nechceli sme do toho vstupovať, aby nevznikol dojem, že niekoho preferujeme. Keď sa na nás obrátite s tým, že či vám vieme doporučiť nejakú  firmu, tak poznáme také, s ktorými sme spolupracovali,“ vraví Ján Kováčik. ,,Ak máte takýto dotaz, stačí nám napísať email na kontaktnú adresu futbalová-infraštruktúra,“ dodal P. Dedík. J. Jánošík poznamenal, že BFZ minimálne dva roky spolupracuje s tímom Šport Projekt, ktorý v našom kraji postavil už niekoľko tribún v Rusovciach, Petržalke, Rače a atď.

V ďalšej časti diskusie Ján Kováčik oznámil veľmi smutnú správu a to, že Jozef Kliment, dlhoročný generálny sekretár SFZ k 31.12. 2019 končí vo svojej funkcii  a odchádza pracovať na UEFA, kde bude vedúcim  jedného z najdôležitejších oddelení pre rozvoj národných zväzov. ,,Samozrejme, pre J. Klimenta je to veľká pocta a pre nás je cťou, že môžeme takéhoto skvelého človeka a odborníka ponúknuť pre najvýznamnejší európsky futbalový orgán,“ zdôraznil Ján Kováčik.

Mládežnícky tréner FKM Stupava Dominik Katona  sa spýtal, prečo trojičke ich prípraviek celá súťaž trvá iba 14 týždňov, lebo podľa neho majú veľa hluchého obdobia. Takto trénerom vzniká problém, ako si vybaviť nejaké prípravné zápasy a tiež v klube pociťujú nedostatok trénerov. Ján Farbula vysvetlil, prečo bol zvolený tento model , že do súťaže trojičiek sa prihlásilo 16 družstiev, ktoré nemohli byť zaradené do jednej súťaže z dôvodu termínov,  ale boli rozdelené. V tejto kategórii je problém hrať stretnutia počas letných prázdnin, súťaže začínajú až v septembri a na odohratie počas jesennej časti zostáva 8-10 víkndov. Daľej sú tu požiadavky, aby sa nehralo počas sviatku všetkých svätých, v jarnej časti je dlhodobo vynechaný termín veľkonočných sviatkov a taktiež aj v mesiaci jún majú kluby problémy, lebo sa chlapci zúčastnujú výletov v škole a pod.Preto sa pristúpilo k rozdeleniu súťaže po 8 účastníkov kde sa v priebehu mesiaca september a október odohrá jesenná časť a v priebehu apríla a mája jarná časť. Pokiaľ má FKM Stupava problémy s nedostatkom trénerov, na BFZ pracuje regionálny tréner mládeže Edard Vilčinský  a tak sa treba s touto otázkou obrátiť na neho.

Jozef  Hlavenka, predseda KRaD na vidieku  zdôraznil, že je veľmi náročné získať nových rozhodcov. ,,V súčasnosti ich máme 22, noví arbitri zo SFZ dostanú základný výstroj. Chcel by som však poprosiť, či by sme nemohli fungovať takým štýlom, ako český zväz, kde by sme mali stránku, ako možno získať rozhodcov a boli by tam rôzne odkazy.“

Dušan Petráš poznamenal, že tréner príde zo zamestnania a kvôli nedostatku času nemá pripravený tréningový plán. Preto by privítal, keby  na stránke BFZ  boli uverejnené ukážky z tréningového procesu pre všetky vekové kategórie, aby každý tréner mohol kvalitne absolvovať tréningovú jednotku. Tak je tomu v Česku, kde je názorne zobrazené, ako trénovať v zime, v lete, ako získať dobrú kondíciu, je tam nácvik streľby a ďalšie rôzne činnosti.

Ján Kováčik dodal, že v spolupráci so Štefanom Tarkovičom, s technickým riaditeľom zväzu, by sa vytvorila nejaká podobná aplikácia, lebo SFZ má dosť kvalitných trénerov s potrebnou kvalifikáciou.  Aj takýmto spôsobom by mohli byť tréningové jednotky k dispozícii.

,,Každý tréner pracuje v nejakom prostredí a má určitú kategóriu hráčov. Určite však nesúhlasím s tým, aby  bol taký tréner, ktorému budeme dávať nejaké návody. Prvá vec je, že keď začíname  školenie, tak  tréner s týmto vzdelaním pokračuje ďalej. Viem, že chodí do práce a nemá veľa čas sa tomuto venovať. Druhá vec je, že v priebehu vzdelávania tréner má licenciu na tri roky a za  toto obdobie si ju musí obnoviť. Organizujeme ešte štyri doškolovacie semináre a každé z nich je zamerané na nejakú kategóriu. Prednedávnom sme mali seminár pre amatérsky seniorský  futbal, na ktorom sa zúčastnili aj odborníci z Brnenského  futbalového zväzu. K nemu  vždy vydáme metodický materiál. Na BFZ plánujeme zriadiť knižnicu, aby tréneri mali k svojej práci k dispozícii čo naviac dobrých materiálov. Na stránke tréner portál je tiež dosť článkov, seminárov a pre trénerov je užitočnou pomôckou odborný časopis Únia futbalových trénerov Slovenska, do ktorého tiež publikujem. Vyjde knižka od Samuela Slováka  Výchova a vzdelávanie mladých futbalistov. Je tam presne od 9 do 15 rokov návod, ako by sa malo v tejto kategórii trénovať,“ vraví Michal Salenka, predohseda TMK BFZ.

K trénerskej téme poskytol ďalšie veľmi zaujímavé informácie. ,,Na stránke BFZ máme zoznam trénerov, v súčasnosti je ich v našom regióne cez 400 a sú tam všetci s C a B s licenciami. Teraz beží  C kurz so 41 trénermi a B kurz s 20 trénermi. Na jar skončilo C licenciu 33 trénerov a B licenciu 31 trénerov. Takže dosť sa venujeme vzdelávaniu trénerov, otázka je však, či po skončení kurzu trénujú, alebo nie. A-licenciu si robí 40 trénerov  a postupne sa zrejme  pristúpi  k tomu,  že takúto kvalifikáciu si bude vyžadovať už aj III. liga.“

Aj toto pracovné stretnutie malo svoj veľký význam, hlavne treba oceniť, že na zasadnutie prišli najvyšší predstavitelia SFZ, hoci o dva dni slovenskú reprezentáciu čakal v kvalifikácii ME 2020 kľúčový zápas proti Walesu.

 

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI