Konferencia BFZ schválila nové Stanovy BFZ

Konferencia Bratislavského futbalového zväzu schválila nové Stanovy BFZ

Dňa 8.8.2013 sa od 16.00 hodiny uskutočnila v Dome športu mimoriadna konferencia Bratislavského futbalového zväzu (BFZ), na ktorej sa zúčastnilo 48 zo 66 pozvaných delegátov.
Konferencia po schválení pracovného predsedníctva si následne odsúhlasila program konferencie, do ktorého pribudli niektoré body.
Mimoriadna konferencia BFZ schválila správy predsedu BFZ Juraja Jánošíka a Revíznej komisie BFZ, ktorú predniesol jej predseda Alexander Matlák.
Mimoriadna konferencia BFZ potvrdila za členov VV BFZ za Oblastný futbalový zväz Bratislava- vidiek pánov Miroslava Baxu a Jaroslava Ferika.
Následne mimoriadna konferencia BFZ vyjadrila súhlas s prijatím za nových riadnych členov BFZ FC Malacky a FK Šamorín- Hamuliakovo po splnení všetkých normami vyžadovaných podmienok.
Ako posledný a najdôležitejší bod programu mimoriadna konferencia BFZ schválila s viac ako 95% väčšinou hlasov prítomných delegátov návrh stanov BFZ tak, ako bol zaslaný delegátom konferencie a zverejnený na webovom sídle BFZ dňa 30.7.2013 s niekoľkými pripomienkami, z ktorých najdôležitejšou je 8-členný VV BFZ podľa súčasne platného stavu na rozdiel od 10-členného VV BFZ, ktorý predpokladal návrh nových stanov.
Nové stanovy BFZ sú platné a účinné od 8.augusta 2013 a budú zverejnené na webovom sídle BFZ po zapracovaní na konferencií BFZ schválených zmien a registrácii na Ministerstve vnútra SR v najkratšom možnom čase.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI