ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 19.11.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že z dôvodu sprísnených protipandemických opatrení sa rušia pracovné stretnutia zástupcov FK s prezidentom SFZ a predsedom BFZ, ktoré sa mali konať v dňoch 22 a 23.11.2021. O náhradnom termíne vás budeme informovať.

Sekretariát BFZ oznamuje, že informáciu o nových protipandemických opatreniach a s tým súvisiace pravidlá pre organizáciu športových podujatí, ktoré boli schválené vládou SR a vojdú do platnosti od 22.11.2021, zverejní na webovom sídle zväzu po ich zverejnení zo strany úradu verejného zdravotníctva SR.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev. Śtartovný vklad do turnaja vo výške 250€ schválil VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 15.11.2021 a prihláseným klubom bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry po prijatí prihlášky do ZT dorastu.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Schvaľuje:

U19

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky dňa 30.11. o 16:00 (HP UT Mladá Garda)

Nariaďuje odohrať:

IV.liga

15.kolo FK Lamač Bratislava – CFK Pezinok – Cajla dňa 27.11. o 13:00

U19

11.kolo MŠK Kráľová pri Senci  – FK Rača Bratislava dňa 27.11. o 13:00

12.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Dúbravka dňa 4.12. o 11:00

U17 B

13.kolo MFK Záhorská Bystrica – FC IMAS dňa 20.11. o 11:00

12.kolo FC Rohožník – TJ Jarovce Bratislava dňa 12.3.2022 o 14:30

13.kolo TJ Jarovce Bratislava – FK Lamač Bratislava dňa 19.3.2022 o 11:30

U15 / U13

11.kolo MFK Rusovce – FKP BRATISLAVA dňa 27.11. o 11:00

Kontumuje:

stretnutie 8.kola U13 BFZ – FC Slovan Modra – TJ Jarovce Bratislava v zmysle SP čl. 82 ods. 1 písm. b). V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu TJ Jarovce Bratislava tri body a aktívne skóre 3:0.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U197: Štefan Krištofič 1235924 (ŠK Bernolákovo, lll. liga ) vylúčený za HNS,  udretie súpera nadmernou silou do chrbta v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl.49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl.49/2bDP, od 15.11.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U198: Oleksandr Popovych 1384760 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 14.11.2021.

U199: Nazar Savchuk 1430641 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 14.11.2021.

U200: Ľuboš Koberčík 1271444 (MŠK Senec, lll. liga), od 13.11.2021.

U201: Samuel Polčič 1303898 ( PŠC Pezinok III. liga SD-U19 ) od 18.11.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U202: Patrik Dugovič  1302925 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 15.11.2021.

U203: Peter Lehotský  1295843 (ŠK Vrakuňa, lll. liga), od 14.11.2021.

U204: Tomáš Zajíček 1240086 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga), od 14.11.2021

U205: Stanislav Krútil 1260528 (FK Jablonové, IV. liga), od 15.11.2021

U206: Karim Abdellaoui  1355522 ( NŠK 1922 Bratislava III. liga SD U-19 ), od 15.11.2021.

U207: Ján Berky  1421667 ( FC Ružinov Bratislava III. liga MD-U-17 ), od 15.11.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U208: Michal Pančík, tréner  1046870 (FK Inter Bratislava, lll. liga), vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovaným osobám na hracej ploche (hrubé urážky) podľa čl.48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne a finančná pokuta 100.-€, podľa čl.48/2b DP, od 13.11.2021.

U209: CFK Pezinok-Cajla, lV. liga. Berie na vedomie písomné stanovisko klubu  ( U196), k HNS divákov (zapálená pyrotechnika v hľadisku, následné prerušenie hry pre zadymenie hracej plochy a nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov lôpt ) v stretnutí 14. kola CFK Pezinok-Cajla – FK Karpaty Limbach, podľa čl. 57/1b a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 57/2 a 12 DP.

U210: MFK Rusovce, lll. liga.  Berie na vedomie písomné stanovisko klubu( U195), k HNS divákov počas a po stretnutí (zapálená pyrotechnika v objekte štadióna ) 14. kola MFK Rusovce – FK Slovan Most pri Bratislave, podľa čl. 57/1b a ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U211: FK Slovan Most pri Bratislave, lll. Liga. Za hrubé nešportové správanie diváka (hrubé urážky a zosmiešňujúce a ponižujúce výroky na delegované osoby a na hráčov ) počas stretnutia 15. kola FK Slovan Most pri Bratislave – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, podľa čl. 58/1a a 57/1a DP, ukladá klubu FK Slovan Most pri Bratislave DS – pokutu 200.-€, podľa čl. 58/3 a 57/2 DP. Ďalej ukladá klubu, aby v záujme prevýchovy p. Petra Švihela prerokoval podstatu jeho disciplinárneho previnenia pred výborom klubu v termíne do 31.12.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Vašš – chýba meno vedúceho družstva D v stretnutí mladších žiakov, resp. informácia, kto danú funkciu vykonával.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že školenie trénerov UEFA B licencie 21/22 v Bratislave v termíne 20.11.2021 – 03.05.2022 je z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených zrušené.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže

Oznamuje, že všetky plánované akcie ( Halový turnaj Bratislava cup 2021 a halová sezóna mládeže) sa z dôvodu zhoršenej pandemickej situácii rušia.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI