Volebná konferencia SFZ: Prezidentom SFZ opätovne Ján Kováčik,predseda BFZ Juraj Jánošík nadaľej členom VV SFZ a ocenený zlatým odznakom SFZ

Dnešná volebná konferencia Slovenského futbalového zväzu zvolila za prezidenta SFZ na daľšie volebné obdobie jednohlasne počtom 87 hlasov p. Jána Kováčika, ktorý túto funkciu bude zastávať štvrté volebné obdobie. Bratislavský futbalový zväz bude vo VV SFZ zastupovať predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Okrem zvolenia do funkcie  si z rúk prezidenta SFZ Jána Kováčika a Generálneho sekretára SFZ Petra Palenčíka prevzal zlatý odznak SFZ za dlhoročnú prácu v prospech Slovenského futbalu.

Volebná konferencia SFZ – zoznam zvolených funkcionárov:

PREZIDENT SFZ: Ján Kováčik
VICEPREZIDENT PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY – ČLEN VV SFZ: Karol Belaník
VICEPREZIDENT PRE PROFESIONÁLNY FUTBAL – ČLEN VV SFZ: Ivan Kozák
ČLEN VV SFZ – PROFESIONÁLNY FUTBAL: Petr Kašpar, Viliam Ondrejka, Tibor Végh
ČLEN VV SFZ – AMATÉRSKY FUTBAL: Richard Havrilla, Juraj Jánošík, Peter Kováč, Stanislav Neuschl
ČLEN VV SFZ PRE LEGISLATÍVNO-PRÁVNE OTÁZKY: Peter Sepeši
ČLEN VV SFZ – ZÁSTUPCA TRÉNEROV: Ladislav Jurkemik
ČLEN VV SFZ – ZÁSTUPCA HRÁČOV: Tomáš Medveď
ČLEN VV SFZ – ZÁSTUPCA ROZHODCOV (zároveň predseda komisie rozhodcov SFZ): Marián Ružbarský
PREDSEDA DK SFZ: Peter Mihál
POPREDSEDA DK SFZ: Peter Reisz
PREDSEDA OK SFZ: Milan Ľalík
POPREDSEDA OK SFZ: Ján Svák
PREDSEDA PRVOSTUPŇOVÝ ORGÁN LK: Juraj Obložinský
PODPREDSEDA PRVOSTUPŇOVÝ ORGÁN LK: Peter Michalík
PREDSEDA ODVOLACÍ ORGÁN LK: Peter Kohút
PODPREDSEDA ODVOLACÍ ORGÁN LK: Matúš Štulajter


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI