ÚRADNÁ SPRÁVA Č.33 ZO DŇA 04.03.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti nové usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, ktoré je účinné od soboty 26.2.2022 a nájdete ho TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti vyhlášku č. 24 úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia a k obmedzeniam hromadných podujatí. Nájdete ju TU.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Súťaž U17 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých päť družstiev zo skupiny A a prvých päť družstiev zo skupiny B. Ostatné družstvá budú zaradené do skupiny o umiestnenie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať systémom doma-vonku so súperom, s ktorým nehralo družstvo skupinu v základnej časti, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, s ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne víkendom 23.-24.4.2022.

Súťaž U19 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých šesť družstiev. Ostatných šesť družstiev bude zaradených do skupiny o udržanie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, s ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým kolom v dňoch 7.-8.5.2022. Prvé kolo bude vložené.

Schvaľuje:

IV.liga

15.kolo FK Lamač Bratislava – CFK Pezinok – Cajla dňa 12.3. o 17:00 (HP UT Rapid)

22.kolo TJ Slovan Vištuk – ŠK Svätý Jur dňa 17.4. o 17:00

26.kolo TJ Slovan Vištuk – FKM Karlova Ves Bratislava dňa 8.5. o 17:00

Kontumuje:

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 1. kola zimného turnaja U19 BFZ FC Družstevník Budmerice – FC – Žolík Malacky. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FC – Žolík Malacky tri body a aktívne skóre 0:3.

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 5. kola zimného turnaja U19 BFZ NŠK 1922 Bratislava – FC – Žolík Malacky. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FC – Žolík Malacky tri body a aktívne skóre 0:3.

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 1. kola zimného turnaja U19 BFZ FK Rača Bratislava – MŠK Kráľová pri Senci. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FK Rača Bratislava tri body a aktívne skóre 3:0.

Disciplinárna komisia

U218: ŠK Vrakuňa (lll. Liga ). Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu v U217, v právnej veci navrhovateľa  Lokomotíva Devínska Nová Ves, sídlom Vápencová 34, 841 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  30  811  465  proti odporcovi ŠK Vrakuňa Bratislava, vedenej pod sp. zn. KS/60/2021 a konanie zastavuje, podľa čl. 78 DP. Zároveň ruší ochranné opatrenia uložené v U217.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov, aby si v záujme bezproblémového obsadzovania na stretnutia kontrolovali platnosť preukazov člena SFZ a v prípade jej ukončenia neodkladne požiadali v ISSF o vydanie nového.

Oznamuje náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 16.3.2022 (streda). Seminár sa uskutoční na SFZ. Pozvánky a ďalšie podrobnosti dostanú účastníci mailom.

Ospravedlnenia: Vašš 2.-18.3.; Kachnič od 26.2.; Henček 27.2., 10.-13.3.; Kožuch 12.3.; Ježík 2.-31.3.; Šafárik 5.-6.3.

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / dohrávky z jesene

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Senec FA B – Kráľova p.S., 27.3.2022 o 13.00 hod.

b/ zmeny

PRPK – 11.kolo: Vištuk – Limbach, 9.4. o 10.00 hod.

PRPK – 13.kolo: Vištuk – Budmerice, 23.4. o 10.00 hod.

PRPK – 15.kolo: Vištuk – Šenkvice, 7.5. o 10.00 hod.

PRPK – 17.kolo: Vištuk – Sl.Grob, 21.5. o 10.00 hod.

c/ súťaž PMC U9 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24.4., T6: 7.-8.5., T7: 21.- 22.5., T8: 4.- 5.6.2022

Sk.1: NŠK 1922 A, FKP Bratislava, FK Dúbravka A, ŠK Vrakuňa

Sk.2: MFK Z.Bystrica, FK Rača, FA Lafranconi, FK Vajnory

Sk.3: FK Lamač, NŠK 1922 B, FK Dúbravka B, Lokomotíva DNV A

Sk.4: TJ Čuňovo, Lokomotíva DNV B, MŠK Iskra

Sk.5: FK Malé Leváre, ŠK Pl.štvrtok, FK Jabloňové, OFK Vysoká p/Morave

Sk.6: FC-Malacky A, FC Rohožník, ŠK Lozorno, FKM Stupava

Sk.7: FC-Malacky B, ŠK Gajary, TJ Záhoran Jakubov, FC Zohor

Sk.8: FC ŠTK Šamorín, Senec Football Academy, ŠK N.Dedinka, PŠC Pezinok

Sk.9: OFK D.Lužná, TJ Rovinka A, ŠK Sv.Jur, ŠK Bernolákovo

Sk.10: SFC Kalinkovo A, MŠK Senec A, FK Slovan Ivanka, ŠK Tomášov

Sk.11: TJ Rovinka B, OŠK Sl.Grob, MŠK Senec B, ŠK Igram

Sk.12: FC Slovan Modra, FK Karpaty Limbach, FC Slovan Častá, ŠK Veľký Grob

Sk.13: SFC Kalinkovo B, ŠK Hamuliakovo, FK Slovan Most, FK Danubia V.Biel

Sk.14: Š.Ú.R., ŠKO Miloslavov, MŠK Kráľova p/Senci, OŠK Ch.Grob

Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy:     konecny58@centrum.sk, pavel.prikopa@futbalsfz.sk

d/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.- 24.4., T6: 7.- 8.5., T7: 21.- 22.5., T8: 4.- 5.6., T9: ( sk.11,12 ): 11.- 12.6.2022

Sk.1: ŠK Slovan, FC Petržalka, FK Rača, NŠK 1922

Sk.2: FK Inter, FKM K.Ves, SDM Domino, FKP Bratislava

Sk.3: ŠK N.Dedinka, Senec Football Academy, ŠK Bernolákovo, PŠC Pezinok A

Sk.4: MŠK Senec A, TJ Rovinka, FC ŠTK 1914 Šamorín, OFK D.Lužná

Sk.5: OŠK Sl.Grob, SFC Kalinkovo A, ŠK Tomášov, ŠK Atletiko Zálesie

Sk.6: ŠK Vrakuňa, FK Dúbravka A, MFK Z.Bystrica, MŠK Iskra

Sk.7: FK Dúbravka B, ŠK Sv.Jur, FKM Stupava, FC IMAS A

Sk.8: PŠC Pezinok B, MŠK Senec B, ŠK Hamuliakovo, FK Slovan Ivanka p./Dun.

Sk.9: FK Karpaty Limbach, TJ Slovan Viničné, TJ Malinovo, MŠK Kráľova p./Senci

Sk.10: OŠK Ch.Grob, ŠK Kaplná, CFK Pezinok Cajla, SFC Kalinkovo B

Sk.11: Lokomotíva DNV, FK Lamač, TJ Záhoran Jakubov, FC Malacky, FC Rohožník

Sk.12: TJ Záhoran Kostolište, ŠK Závod, FK v Sološnici, FK Jabloňové, FK Studienka

Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

e/ zmeny hracích časov ( kolízia stretnutí mladší žiaci, prípravky )

PMA1, PMB1 – 11.kolo: Senec Football Academy – Bernolákovo, 10.4. o 12.45

PRSC – 11.kolo: Senec Football Academy B – Rovinka, 10.4. o 14.00

PMB2 – 13.kolo: Senec Football Academy B – Igram, 10.4. o 14.00

PMA1, PMB1 – 13.kolo: Senec Football Academy – Ivanka, 24.4. o 12.45

PRSC – 13.kolo: Senec Football Academy B – Danubia V.Biel, 24.4. o 14.00

PMA1, PMB1 – 15.kolo: Senec Football Academy – D.Lužná, 8.5. o 12.45

PRSC – 15.kolo: Senec Football Academy B – Kaplná, 8.5. o 14.00

PMA1, PMB1 – 17.kolo: Senec Football Academy – MŠK Senec, 22.5. o 12.45

PRSC – 17.kolo: Senec Football Academy B – Čataj, 22.5. o 14.00

Trenersko – metodická komisia

Úsek trénerov

upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží Seniori (III. liga a IV. liga), aby predložili aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme. Podmienkou je byť držiteľom platnej minimálne UEFA B licencie.

Predloženie mena a priezviska trénera (netreba licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu 11.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve!

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenie trénerov UEFA C licencie.

Termín školenia:    27.03.2022 – 04.06.2022 + záverečné skúšky 17. – 18.06.2022

Organizácia školenia:       8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  150,- EUR (Poplatok Je Nevratný!)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 18.03.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum Akcia

Kategória

Marec:
09.03.2022 KZ BFZ WU13 BFZ WU13
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
08.06.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká n.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie) BFZ WU14

PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI