ÚRADNÁ SPRÁVA Č.36 ZO DŇA 25.03.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie MATRIKY SFZ k registrácii maloletých hráčov z Ukrajiny.

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu.

Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d):

 1. doklad totožnosti hráča,
 2. rodný list hráča,
 3. doklad o statuse odídenca (utečenca),
 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený,
 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub,
 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča.

Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a):

 1. doklad totožnosti hráča,
 2. rodný list hráča,
 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča,
 4. pracovné povolenie rodiča,
 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa,
 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku.

Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí:

 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov;
 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený;
 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia;
 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA;
 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf;
 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV BFZ schválil zmenu termínu finále pohára BFZ seniorov. Finále pohára BFZ sa odohrá dňa 25.5.2022 o 18:30 hod. Dejiskom finále bude štadión NTC Senec.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 17.3.2022 v sídle BFZ vyžrebovala štvrťfinálové stretnutia. Termín štvrťfinále je určený na 27.4.2022 o 17:30:

TJ Slovan Viničné – ŠK Tomášov

ŠK Nová Dedinka – FK Inter Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava – TJ Rovinka

OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Súťaž U17 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých päť družstiev zo skupiny A a prvých päť družstiev zo skupiny B. Ostatné družstvá budú zaradené do skupiny o umiestnenie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať systémom doma-vonku so súperom, s ktorým nehralo družstvo skupinu v základnej časti, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne víkendom 23.-24.4.2022.

Súťaž U19 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých šesť družstiev. Ostatných šesť družstiev bude zaradených do skupiny o udržanie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým kolom v dňoch 7.-8.5.2022. Prvé kolo bude vložené.

ŠTK berie na vedomie správu delegáta zväzu zo stretnutia 18. kola S4BA ŠK Závod – FKM Karlova Ves Bratislava

Schvaľuje:

III. liga

20.kolo MŠK Senec – MFK Rusovce dňa 14.4. o 18:30

20.kolo ŠK Tomášov – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 15.4. o 17:00

IV. liga

22.kolo FKM Karlova Ves Bratislava – FK Lamač Bratislava dňa 15.4. o 11:00

22.kolo TJ Záhoran Kostolište – FK Jablonové dňa 16.4. o 17:00

U19

17.kolo SDM Domino „B“ – FC IMAS dňa 27.3. o 16:00.

19.kolo OFK Dunajská Lužná – FC – Žolík Malacky dňa 9.4. o 12:00.

20.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Rača Bratislava dňa 16.4. o 10:30.

20.kolo FC Ružinov Bratislava – FC IMAS dňa 19.4. o 14:00

U17 A

16.kolo FK Vajnory – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 31.3. o 16:30 (HP Ivanka pri Dunaji)

U17 B

16.kolo SDM Domino „B“ – FC Ružinov Bratislava dňa 27.3. o 14:00.

17.kolo FC Rohožník – MŠK Iskra Petržalka dňa 2.4. o 12:15.

U15/U13

16.kolo PŠC Pezinok  – TJ Jarovce Bratislava dňa 26.3. U15 o 11:00 / U13 o 14:00 (HP GFC Grinava)

16.kolo ŠK Bernolákovo – MFK Rusovce dňa 6.4. U15 o 16:30

Nariaďuje odohrať:

U19

14.kolo SDM Domino “B” – OFK Dunajská Lužná dňa 6.4. o 16:00

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky dňa 6.4. o 16:00

Odstupuje na DK:

FC Ružinov Bratislava za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS BFZ bod 9.2 (zdravotník prítomný na stretnutí nemal k dispozícii potrebné vybavenie pre prvú pomoc.)

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adrián Gura (TJ Slovan Vištuk)
 • Tomáš Brna (MŠK Iskra Petržalka)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U221: Filip Juran 1303603 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 21.03.2022.

U222: Kristián Molnár 1303008 (SFC Kalinkovo, lll. liga), od 21.03.2022. .

U223: Eduard Hrzič 1306608 ( ŠK Bernolákovo, III. liga SD-U19 ) od 20.03.2022.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U224: Patrik Várady  1299309 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 20.03.2022.

U225: Peter Čapla  1311302 (MFK Rusovce, lll. liga), od 21.03.2022.

U226: Erik Haník  1285867 (Lokomotíva D. Nová Ves, lll. liga), od 21.03.2022.

U227: András Šándor  1296058 (ŠK Tomašov, lll. liga), od 20.03.2022.

U228: Peter Gajdár 1143886 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga), od 21.03.2022.

U229: Sergey Danyukov 1418569 (SDM Domino, IV. liga), od 21.03.2022.

U230: Samuel Rak 1303695 (ŠK Svätý Jur, IV. liga), od 20.03.2022.

U231: Viliam Ďatko 1303773 (FK Vajnory, IV. liga), od 21.03.2022.

U232: Roman Maximilián Kollár 1310808 (TJ Rovinka, lll. liga), od 24.03.2022.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U233: FK Slovan Most pri Bratislave. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FK Slovan Most pri Bratislave za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne do 23.03.2022. Výzva na nahlásenie bola uverejnená v úradných správach, a to dňa 18.02.2022, 25.02.2022, 4.03.2022 a 11.03.2022. DK žiada klub FK Slovan Most pri Bratislave o písomné vyjadrenie dôvodu nesplnenia si povinnosti na DK v termíne do 30.03.2022 a nahlásiť trénera na TMK BFZ.

U234: FK Jablonové. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FK Jablonové za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne do 23.03.2022. Výzva na nahlásenie bola uverejnená v úradných správach, a to dňa 18.02.2022, 25.02.2022, 4.03.2022 a 11.03.2022. DK žiada klub FK Jablonové o písomné vyjadrenie dôvodu nesplnenia si povinnosti na DK v termíne do 30.03.2022 a nahlásiť trénera na TMK BFZ.

U235: OŠK Láb. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči OŠK Láb za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne do 23.03.2022. Výzva na nahlásenie bola uverejnená v úradných správach, a to dňa 18.02.2022, 25.02.2022, 4.03.2022 a 11.03.2022. DK žiada klub OŠK Láb o písomné vyjadrenie dôvodu nesplnenia si povinnosti na DK v termíne do 30.03.2022 a nahlásiť trénera na TMK BFZ.

U236: ŠK Nová Dedinka, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia  a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k zapáleniu a vhodeniu pyrotechniky z vyhradeného sektoru hostí mimo HP do areálu ihriska počas stretnutia 16. kola ŠK Tomášov – ŠK Nová Dedinka, do 30.03.2022.

U237: ŠK Tomášov, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia, začína disciplinárne konanie za porušenie povinností organizátora ( umožnenie vnesenia pyrotechniky na stretnutie ) a žiada klub o písomné stanovisko k vhodeniu zapálenej pyrotechniky osôb za bránou  mimo HP do ihriska k rohovej zástavke počas stretnutia 16. kola ŠK Tomášov – ŠK Nová Dedinka, do 30.03.2022.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov, aby v stretnutiach seniorov (S3BA a S4BA) kontrolovali, či majú členovia realizačných tímov IPRT karty a zaznamenali prípadné nedostatky.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R. Hádek – nesprávny popis priestupku, za ktorý udelil ŽK;

J. Valko – nesprávny popis priestupku, za ktorý udelil ŽK;

R. Mikulecký – chýba zdôvodnenie, prečo funkciu hlásateľa aj asistenta trénera vykonáva tá istá osoba.

Ospravedlnenia: Hudy 18.-24.3.; Ježík 22.-28.4. (24.4. k dispozícii); Szakáll 3.4., 9.-10.4., 23.-24.4., 30.4.; Ďurčo 14.4.-10.5.; Bláha 6.-7.4.; Hájek 3.4.; Kroneraff 3.-8.4.

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia v súťažiach prípraviek BFZ sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž PMC U9 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24-4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24.4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6., T9: ( sk.11,12 ): 11.-12.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

c/ súťaž PMC U9 – nahlásené termíny turnajov

sk.1:

FKP Bratislava – 22.5. od 10.00 hod.

FK Dúbravka A – 4.6. od 13.00 hod.

sk.2:

FK Vajnory – 24.4. od 9.00 hod.

FK Rača – 8.5. od 14.00 hod.

FA Lafranconi – 21.5. od 9.00 hod.

MŠK Z. Bystrica – 5.6. od 10.00 hod.

sk.3:

Lokomotíva DNV A – 24.4. od 9.00 hod.

FK Lamač – 21.5. od 12.30 hod.

FK Dúbravka B – 4.6. od 16.00 hod.

sk.4:

Lokomotíva DNV B – 24.4. od 11.00 hod.

MŠK Iskra Petržalka – 8.5. od 10.00 hod.

sk.5:

FK Malé Leváre – 23.4. od 9.00 hod.

FK Jabloňové – 22.5. od 14.00 hod.

ŠK Plavecký Štvrtok – 4.6. od 10.00 hod.

sk.6:

FC Rohožník – 23.4. od 14.00 hod.

FC Malacky A – 22.5. od 10.00 hod.

sk.7:

TJ Záhoran Jakubov – 23.4. od 10.00 hod.

FC Zohor – 7.5. od 10.00 hod.

FC Malacky B – 22.5. od 13.00 hod.

sk.8:

PŠC Pezinok – 23.4. od 13.00 hod.

FC ŠTK 1914 Šamorín – 8.5. od 9.00 hod.

Senec Football Academy – 21.5. od 9.00 hod.

ŠK Nová Dedinka – 4.6. od 9.30 hod.

sk.9:

ŠK Svätý Jur – 24.4. od 10.30 hod.

ŠK Bernolákovo – 7.5. od 10.00 hod.

TJ Rovinka A – 21.5. od 13.00 hod.

sk.10:

SFC Kalinkovo A – 21.5. od 14.00 hod.

ŠK Tomášov – 4.6. od 10.00 hod.

sk.11:

TJ Rovinka B – 21.5. od 13.00 hod.

sk.12:

FC Slovan Častá – 21.5. od 10.00 hod.

FK Karpaty Limbach – 4.6. od 13.00 hod.

sk.13:

SFC Kalinkovo B – 21.5. od 14.00 hod.

sk.14:

MŠK Kráľova – 23.4. od 10.00 hod.

ŠKO Miloslavov – 7.5. od 10.00 hod.

OŠK Chorvátsky Grob – 4.6. od 10.00 hod.

d/ súťaž PMD U8 – nahlásené termíny turnajov

sk.1:

FK Rača – 22.5. od 14.00 hod.

sk.2:

FKP Bratislava – 8.5. od 10.00 hod.

sk.3:

PŠC Pezinok A – 23.4. od 9.30 hod.

ŠK Bernolákovo – 8.5. od 13.00 hod.

Senec Football Academy – 21.5. od 12.00 hod.

ŠK Nová Dedinka – 4.6. od 13.00 hod.

sk.4:

FC ŠTK 1914 Šamorín – 24.4. od 9.00 hod.

TJ Rovinka – 21.5. od 9.30 hod.

sk.5:

OŠK Slovenský Grob – 23.4. od 11.00 hod.

ŠK Tomášov – 22.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo A – 4.6. od 14.00 hod.

sk.6:

FK Dúbravka A – 8.5. od 13.00 hod.

MŠK Iskra Petržalka – 4.6. od 10.00 hod.

sk.7:

ŠK Svätý Jur – 23.4. od 13.00 hod.

FK Dúbravka B – 8.5. od 16.00 hod.

FC IMAS – 22.5. od 13.00 hod.

sk.8:

PŠC Pezinok B – 7.5. od 15.00 hod.

sk.9:

MŠK Kráľova – 7.5. od 10.00 hod.

TJ Malinovo – 21.5. od 9.30 hod.

FK Karpaty Limbach – 4.6. od 10.00 hod.

sk.10:

OŠK Chorvátsky Grob – 7.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo B – 4.6. od 14.00 hod.

sk.11:

TJ Záhoran Jakubov – 24.4. od 10.00 hod.

FC Rohožník – 7.5. od 14.00 hod.

FK Lamač – 21.5. od 15.30 hod.

Lokomotíva DNV – 5.6. od 10.00 hod.

FC Malacky – 12.6. od 10.00 hod.

sk.12:

FK Jabloňové – 23.4. od 14.00 hod.

TJ Záhoran Kostolište – 21.5. od 10.00 hod.

FK Sološnica – 4.6. o 9.00 hod.

ŠK Závod – 12.6. od 10.00 hod.

Trenersko – metodická komisia

Z dôvodu nesplnenia požadovanej aktualizácii TMK BFZ odstupuje na DK nasledovné futbalové kluby:

 • liga: FK Slovan Most p. Bratislave.
 • liga: OŠK Láb, FK Jabloňové.

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu:

 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga), – do 25.03.2022.
 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší žiaci II. liga) – do 25.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve.

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenie trénerov UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA B LICENCIE:

Termín školenia:    09.04.2022 – 17.08.2022 + záverečné skúšky 15.09. – 19.09.2022

Organizácia školenia:12 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  400,- EUR

 1. Splátka 300,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)
 2. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 01.04.2022,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk/events

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                      na medzinárodný turnaj Triangel v Maďarsku dňa 28.03.2022

Hráči:

FKM Karlova Ves (5): STRAKA Matúš, DOPIRAK Maxim, REXA Matúš, MAGDOLÉN Maximilián, PRAČKO Eduard

FK Inter Bratislava (4):, ŠIMEK Tomáš, STEBEL Michal, KALAKAJ Dominik, OLÁH Denis

SDM Domino (3): BODORÍK Ondrej, BLAŽEK Filip, BUJNA Slavomír

FK Rača (3): ČERVINKA Jaroslav, ČERVINKA Lukáš, LISICKÝ Damián

PŠC Pezinok (1): SLIMÁK Daniel

MŠK Senec (1): STRAPÁČ Martin

Senec Football Academy (1): IUHANYAK Peter

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (2): LAUKO Tomáš, TRGIŇA Alex

FK Inter Bratislava (2): MIHALOVIČ Šimon, VRÁNA Samuel

PŠC Pezinok (2): BALÁŽ Matej, PIŠ Luis

MŠK Senec (1): STRAPÁČ Martin

Senec Football Academy (1):MATLÁK Samuel

FC-Žolík Malacky (1): ČERVENKA Alex

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Lukáš STRELKA, Michal POLČIC

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: František ŽÁK

POTREBNÉ SI PRINIESŤ: CESTOVNÝ PAS, zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (umelá/prírodná tráva), hygienické potreby.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 8.03.2022 o 06:45 hod. – parkovisko pred sídlom BFZ( adresa BFZ: Súmračná 27, 821 02 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca 17:00 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: L. Strelka – 0915 731 735

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na medzinárodný turnaj Triangel v Maďarsku dňa 28.03.2022

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): TÓTH Maximilián, DZUBA Dávid, HROMÁDKA Matej, REDENKOVIČ Andrej, MORTREUX Olivier, HERŠKOVIČ Alex

FKM Karlova Ves (4): BARTOŇ Bruno, BOBOVSKÝ Samuel, POLYAKOV Grigory, KOLLÁR Leo

SDM Domino (4): MICHALÍK Jakub, COPÁK Jakub, STADNIČÁR Peter, GAJDOŠÍK Andrej

MŠK Senec (2): POMŠAHÁR Oliver, TUŽINSKÝ Milan

PŠC Pezinok (2): BÚCI Tomáš, ŠARMÍR Gabriel

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (2): JAGERSKÝ Hugo, BREZINA Martin

SDM Domino (1):  ZAČKA Marko

MŠK Senec (1): PÓOR Patrik

FC Ružinov (1): KATONÁK Šimon

MŠK Iskra Petržalka (1): LOPÚ Adam

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

POTREBNÉ SI PRINIESŤ: CESTOVNÝ PAS, zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (umelá/prírodná tráva), hygienické potreby.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 8.03.2022 o 06:45 hod. – parkovisko pred sídlom BFZ( adresa BFZ: Súmračná 27, 821 02 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca 17:00 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum Akcia

Kategória

Marec:
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
12.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
11.05.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká p.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
13-15.05.2022 MT – BFZ U14 (Belehrad) aj s hráčmi FA BFZ U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
     
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
14-16.06.2022 MT – V4 BFZ U14 (Krakow) – bez hráčov FA BFZ U14
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI