Doplnenie US BFZ č.8 – oznam TMK BFZ

Trénersko – metodická komisia

Z dôvodu nesplnenia požadovanej aktualizácie mládežníckych trénerov (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – opakovane do 18.08.2022, TMK BFZ odstupuje na DK nasledovné futbalové kluby:

MŠK Kráľová pri Senci, TJ Malinovo, FK Slovan Modra, AŠK Inter Bratislava, MFK Záhorská Bystrica.

Upozorňuje FK (FO) prihlásené do regionálnych súťaží Prípraviek, že na základe Rozpisu futbalových súťaží riadených BFZ pre súťažný ročník 2022 – 2023 podľa bodu 9.3. Kvalifikácia trénerov, pís. f, je povinný hlavný tréner byť držiteľom min. licencie SFZ Grassroots LEADER, aby predložili meno a priezvisko trénera (netreba licenciu) na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do 30. septembra. 2022.

V súčasnom období je možné absolvovať trénerskú licenciu, ktorú vytvoril  TÚ SFZ a nové školenie trénerov je určené pre :

 • trénerov, ktorí pôsobia v kluboch pri prípravkách v kategórii U6 – U11,
 • učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ,
 • pedagógov na ZŠ,
 • rodičov, bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať v rámci projektu „Dajme spolu gól“.

Novú „SFZ Grassroot Leader licenciu“ môžu záujemcovia nadobudnúť prostredníctvom online školenia, ktoré je v rozsahu 20 vyučovacích hodín. Všetky potrebné informácia k školeniu trénerov nájdete na stránke :

     https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassrooots-leader/.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI