Konferencia BFZ vyhodnotila rok 2022

V stredu 22.marca 2023 sa v kongresovej sále hotela Nivy uskutočnila riadna konferencia BFZ. Vedenie BFZ pozvalo na rokovanie vzácnych hostí , ktorými boli p. Juraj Droba, predseda BSK, p. Vladimír Kristýn, predseda družobného JmKFS z ČR, SFZ zastupoval p. Lukáš Pitek, vedúci LPO SFZ. Z pozvaných 65 delegátov s právom hlasovať sa odprezentovalo 53, čo predstavuje 81,5% účasti a tým bola konferencia uznášania schopná. Program pozostával zo 17 bodov a najdôležitejšími boli Správy o hospodárení za rok 2022, Správa predsedu o činnosti VV BFZ od ostatnej konferencie, schválenie Výročnej správy a Účtovnej závierky BFZ za rok 2022, schválenie rozpočtu na rok 2023, schválenie vytvorenia obchodnej spoločnosti BFZ marketing s.r.o a schválenie kúpy budovy na Súmračnej ulici 27 za účelom vybudovania sídla zväzu. V pracovnej atmosfére boli všetky procesy schválené. Predseda BFZ vo svojom príhovore poďakoval všetkým delegátom za ich obetavú prácu v prospech futbalu v tejto neľahkej dobe, informoval o práci VV BFZ , sekretariátu BFZ a v neposlednom rade aj o aktivitách výberov BFZ, ktoré sa počas roka 2022 zúčastnili na viacerých turnajoch na Slovensku a aj v zahraničí. Nemohla chýbať slávnostná udalosť, ktorou bolo udelenie ocenení Fair – play, SFZ, BFZ a plakety za dlhoročnú spoluprácu. Cenu fair – play MUDr. Ivana Chodáka si z rúk predsedu BFZ prevzal dlhoročný mládežnícky tréner p. Anton Valovič, strieborný odznak SFZ a plaketu BFZ prevzal bývalý predseda BFZ p. Ladislav Berner, bronzové odznaky SFZ a plakety BFZ p. Dušan Paška, Peter Rybár a Jaroslav Ferenčák a plakety za dlhoročnú spoluprácu pri vytváraní knižných publikácií z futbalovej histórie z rúk predsedu BSK p. Juraja Drobu prevzali p. Tomáš Černák a p. Ladislav Harsányi. V diskusii vystúpili niektorí delegáti, ktorí sa reagovali na rôzne podnety, možnosti dotácií, atď….,Na podnety reagovali prítomní funkcionári a zároveň boli VV BFZ uložené úlohy. Po dvojhodinovom rokovaní predseda BFZ poďakoval všetkým za účasť a konferencia bola ukončená.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI