ZHL BFZ 2013-14, oznam Komisie mládeže

Komisia mládeže BFZ oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že aj v tomto  súťažnom ročníku sa bude organizovať  Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár Župana BSK„.

Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie: starší žiaci (ročník 1999 a mladší), mladší žiaci (ročník 2001 a mladší). Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina, Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Turnaj sa odohrá v mesiacoch December 2013, Január 2014 a Február 2014 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej  a potvrdenej prihlášky do 4. 11. 2013 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 80,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja na číslo účtu BFZ: 182937012/0200

Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu Pavla, alebo na predsedu KM BFZ p. Konečného Ivana.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI