Úradná správa č. 20 zo dňa 15.11.2013

BFZ

Sekretariát:

vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2013

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
17.kolo MRB FK Inter Bratislava – FC Ružinov dňa 16.11.2013 o 13:00hod.
13.kolo MD3R FK Rača – ŠKP Inter Dúbravka dňa 16.11.2013 o 11:00hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
13.kolo MZRL FK BCT Bratislava – Slovan Ivanka p. Dunaji dňa 16.11.2013 o 10:00hod.
15.kolo SD3R FK BCT Bratislava – ŠK Báhoň dňa 23.11.2013 o 14:00(ihrisko UT Montostroj Senec).
Z dôvodu nespôsobilých terénov ŠTK prekladá stretnutia 1.kola pohára BFZ:
Seniori – FK Inter Bratislava – ŠK Svätý Jur dňa 9.3.2014 o 14:30hod.
Seniori – SFC Kalinkovo – FC Ružinov dňa 9.3.2014 o 14:30hod.
Dorast – ŠK Vrakuňa – ŠKP Inter Dúbravka dňa 9.3.2014 o 14:30hod.
ŠTK upozorňuje FC Ružinov(MZRL) na zamedzenie divákov s delegovanými osobami.
Za zlý postup v stretnutí FC Ružinov – PŠC Pezinok(MZRL) odstupujeme R Doležala Romana na KRaD.
Chýbajúce zápisy:
S4B 13.kolo Gajary – Budmerice (R Somoši)
Menovaného R odstupuje na KRaD.
ŠTK oznamuje, že v mesiacoch január, február a marec 2014 usporiada tradičný zimný turnaj seniorov o Pohár predsedu BFZ. Turnaj sa odohrá na ihriskách s umelou trávou: UT Plavecký Štvrtok , UT Rapid , UT Budatínská ul., UT NTC Senec. Prihláška do turnaja je na stránke BFZ v sekcii ŠTK. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou poštou na emailovú adresu:darina.scibranyova@futbalsfz.sk a jan.farbula@gmail.com do 2.12.2013. Štartovné na turnaj je 515,- €,ktoré treba uhradiť na účet BFZ do 15.1.2014. Propozície do turnaja budú zverejnené v US po zaevidovaní všetkých prihlášok.

Disciplinárna komisia:

U.č. 191
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne
od 10.11.2013
Jurkáček Radoslav – 1147101 ( Záhoran Kostolište ) S4B ( 10.-€ )
Tóth Marian – 1093268 ( FK Jabloňové ) S4B ( 10.-€ )
Bujna Šimon – 1252509 (FK Slovan Ivánka prei Dunaji) SD3R ( 5.-€ )
Horňák Christián – 1310645 (FK Slovan Ivánka pri Dunaji) SD3R ( 5.-€ )
Harmaniak David – 1261550 (ŠK Vrakuňa BA) SD3R ( 5.-€ )
od 11.11.2013
Krištofič Štefan – 12359242 ( OŠK Slovenský Grob ) MRB ( 10.-€ )
Čemba Marek – 1198192 ( FK Slovan Ivánka pri Dunaji ) MRB ( 10.-€ )
Sokol Michal – 1209333 ( FK Slovan Most pri BA ) MRB ( 10.-€ )
Sani Siradji – 1156554 ( FK Slovan Most pri BA ) MRB ( 10.-€ )
Kováč Filip – 1218668 ( MŠK Kráľová pri Senci ) MRB ( 10.-€ )
Štefanovič Branislav – 1122541 ( TJ Jarovce BA ) S4A ( 10.-€ )
Wallner Tomáš – 1234588 ( FK Lamač BA ) S4A ( 10.-€ )
U.č. 192 
Horvát Daniel – 1174716 / ŠK Lozorno / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 10.11.2013, podľa čl. 1/5a . Horváth Daniel mal DO : 4 s.s. odložené podmienečne do 31.12.2013 / U.č. 36 zo dňa 30.8.2013./. Nakoľko v priebehu skúšobného obdobia bol vylúčený, hráč Horváth Daniel má zastavenú činnosť nepodmienečne spolu na 5 s.s od 10.11.2013 (10.-€)
U.č. 193 
Teraz Dominik – 1196666 / OŠK Slovenský Grob / vylúčený za HNS – stiahnutie súpera rukami v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 11.11.2013, podľa čl. 1/4a ( 10.-€)
U.č. 194 
Šuchter Michal – 1177804 / ŠK Vrakuňa BA / vylúčený za HNS – držanie súpera rukami v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 11.11.2013, podľa čl. 1/4a ( 10.-€)
U.č. 195 
Pinte Atila – 1044113 / ŠK Danubia BA / vylúčený za HNS – vylúčený za kopnutie súpera v súboji o loptu v neprerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 11.11.2013, podľa čl. 1/4a (10.-€)
U.č. 196
Foltýn Peter – 1186143 / FK Jabloňové / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 10.11.2013, podľa čl. 1/5a
U.č. 197
Bán Andrej – 1296801 / MFK Rusovce – SZRL / vylúčený za HNS – držanie súpera rukami v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 10.11.2013, podľa čl. 1/4a ( 5.-€)
U.č. 198
Uhrín Nicolas – 1260192 / MŠK Iskra Petržalka – SD3R / vylúčený za NS – za podrazenie súpera zo zadu bez možnosti hrať s loptou v neprerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 3 s.s.nepodmienečne, od 10.11.2013, podľa čl. 1/4a ( 5.-€)
U.č. 199
Zemeš Alan – 1250493 / MŠK Iskra Petržalka – SD3R / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 2 s.s.nepodmienečne od 10.11.2013, podľa čl. 1/5a ( 5.-€)
U.č. 200
Podmanický Marek – 1311167 / FK Slovan Ivánka pri Dunaji – SD3R / vylúčený za HNS voči R – DO: zastavená pretekárska činnosť na 5 s.s.nepodmienečne, od 10.11.2013, podľa čl. 1/3b ( 5.-€)
U.č. 201
ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká – za neodovzdanie videozáznamu zo stretnutia 11 kola ŠK Pl. Štvrtok – FC Rohožník, odohrané dňa 28.9.2013 a nezaslanie písomného stanoviska / u.č. 189 /, udeľuje DK klubu ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká pokutu vo výške 80.-€, za nedodržanie RS článok 2.1. Pokuta bude zahrnutá do zbernej faktúry.
U.č. 202
ŠK Malacky – za nezaslanie písomného stanoviska / u.č. 190 /, opakované porušenie RS čl. 2 – nezabezpečenie hlásateľskej služby a RS čl. 8.3 neskoré doručenie zápisu o stretnutí do kabíny rozhodcov, udeľuje DK klubu, udeľuje DK klubu ŠK Malacky pokutu vo výške 50.-€. Pokuta bude zahrnutá do zbernej faktúry.
U.č. 203 
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči vedúcemu družstva ŠK Vrakuňa BA p. Jozefovi Zemanovi a trenerovi p. Beniakovi Jánovi za HNS k rozhodcom stretnutia a vykázanie oboch z ľavičky počas stretnutia Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Vrakuňa, odohraného dňa 10.11.2013. DK žiada p. Zemana,  p. Beniaka a klub o zaslanie písomného stanoviska k predmetnej situácii s prijatými opatreniami v termíne do 20.11.2013.
U.č. 204
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi družstva FK Slovan Most pri Bratislave p. Jozefovi Balogovi za HNS k rozhodcovi stretnutia a vykázanie z ľavičky počas stretnutia TJ Rovinka – FK Slovan Most pri BA, odohraného dňa 10.11.2013. DK žiada p. Jozefa Baloga a klub o zaslanie písomného stanoviska k predmetnej situácii s prijatými opatreniami v termíne do 20.11.2013.
U.č. 205 
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči vedúcemu družstva ŠK Danubia BA p. Branislavovi Brenkusovi a trenerovi p. Ľubomírovi Fojtíkovi ml. za HNS k rozhodcom stretnutia a vykázanie oboch z ľavičky počas stretnutia ŠK Tomašov – ŠK Danubia, odohraného dňa 10.11.2013. DK žiada p. Brenkusa, p.Fojtíka ml. a klub o zaslanie písomného stanoviska k predmetnej situácii s prijatými opatreniami v termíne do 20.11.2013.
U.č. 206
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Plavecký Štvrtok- OFK Vysoká za neodovzdanie videozáznamu zo stretnutia 13 kola ŠK Pl. Štvrtok – Slovan Most pri BA, odohrané dňa 12.10.2013. Nakoľko sa jedná o druhý prípad neodovzdania videozáznamu, DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.11.2013 o 16,30 štatutárneho zástupcu klubu .
U.č. 207
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Bernolákovo za neodovzdanie videozáznamu zo stretnutia 13 kola ŠK Bernolákovo – FC Rohožník, odohrané dňa 13.10.2013 a zaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu do 20.11.2013.
U.č. 208
DK obdržala pripomienku klubu ŠK Nová Dedinka – nesúhlas s poplatkom 5.-€ za disciplinárne konanie. DK začala disciplinárne konanie dňa 23.8.2013 proti klubu ŠK Nová Dedinka za nepredloženie licenčného preukazu trénera. Súťaž MD3R začala 17.8.2013 a klub bol povinný predložiť licenčný preukaz na kontrolu TMK a zaevidovať trénera v ISSF systéme. Klub ŠK Nová Dedinka si tieto povinnosti nesplnil a bolo začaté disciplinárne konanie. Nakoľko klub odhlásil družstvo zo súťaže disciplinárne konanie bolo zastavené, ale za prejednanie je klub povinný zaplatiť poplatok podľa RS čl. 14.10.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v zápise o stretnutí 15. kola MRB FC Ružinov Bratislava – OŠK Sl. Grob (neumožnenie uzavretia elektronického zápisu o stretnutí v priestoroch štadióna) žiada o vyjadrenie ŠTK.
Nedoručené DVD: ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká a ŠK Bernolákovo (13. kolo), OŠK Sl. Grob (14. kolo). Žiada uvedené kluby o splnenie povinnosti do 13.11. V opačnom prípade ich odovzdá na riešenie DK.
Pozýva na zasadnutie dňa 15.11. T. Srnu, M. Hrazdiru a J. Minaroviča.
Ospravedlnenia: Ralbovský 14.-17.11.; Dujava 16.11.; Straka 15.-25.11.; Ďurčo 17.11.; Mosor 16.-17.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.
Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.
Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:
T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:
J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprajavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 14.11.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay, L. Doka (3)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) –prihlášky berieme do 15.12.2013.
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (UE B), R. Boris (UE B), F. Bodics (C), P. Máťuš (UE B), V. Opálek (UE B), M. Adámek (UE B), A. Benčič (B), T. Novotný (UE B), M. Kovařik (UE B), D. Federl (UE B), R. Kačeňák, J. Lacko (UE B), I. Kiss (UE B), J. Lenár (C), D. Badinský (UE B), R. Biegelbauer (UE B), D. Barkol (UE B), J. Kostecký (UE B), K. Molnár (UE B), J. Majo (UE B), P. Nosko (C),
J. Jánošik (B), J. Hlavenka (UE B), P. Roszbeck (UE B), T. Domonkoš (UE B), M. Moravčík (UE B), P. Baňovič (UE B), F. Čavoj V. Balla, Á. Gögh, K. Krištof (32)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, Reffek J. L. Mach, F. Trungel P. Polák (5)
Tréningový kemp – Coerver Coaching kemp – Dávame Vám do pozornosti  info o víkendovom kempe, ktorý v dňoch 29.11- 1.12.2013 organizuje Coerver Coaching v Senickej futbalovej hale. Žiadame trénerov mládeže v kluboch, aby distribuovali túto informáciu deťom  u Vás v družstve.
Keďže je tam obmedzený počet miest a bude túto informácia posielaná na veľké množstvo mládežníckych futbalových klubov, tak keď ma niekto záujem, nech nenecháva prihlásenie na poslednú chvíľu, pretože tento rok sa bude organizovať už len tento jeden kemp. Ďalšie info na :
www.coerver.sk

NOMINÁCIU  výberu U 14 BFZ hráčov (narodených po 1.1.2000) na KZ BFZ v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave nájdete v ÚS č. 19 zo dňa 08.11.2013

Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Gála Vladimír 0903788080.
Po kontrolnom zraze dňa 06. 12. 2013 bude oznámená užšia nominácia na KZ dňa 11. 12. 2013.

N O M I N Á C I U výberu BFZ U 15 hráčov (narodených po 1.1.1999) na KZ BFZ v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave nájdete v ÚS č. 19 zo dňa 08.11.2013

Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štulpne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Rovenský Mário 0908 726 884.
Po kontrolnom zraze dňa 14. 11. 2013 bude oznámená užšia nominácia na KZ dňa 21. 11. 2013.
Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neprítomnosť na vyučovaní v škole.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

16.8.2013      Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013      RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013      Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013      Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013      Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013      Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013      Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13      ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2000) – NTC Senec
27.-29.9.2013      1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13      1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
Október, november 2013 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml. chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013      Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013      Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013      MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013      MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013      Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13      MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013      4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – záverečné skúšky
14.12.2013      MHT – Victory Cup – R 2002 – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2013      HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2013      HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky
—————————————————————————————————————

Január, február 2014 –  Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014      MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014      Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014      finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014      Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14      ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014      Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
Upozorňujeme futbalové kluby, že od ročníka 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Touto cestou žiadame FK, aby objednávanie nových RP riešili cez klubových manažérov elektronickou poštou.
Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovania/ skončilo dňom 30.9.2013
Do 31.12.2013 je možné podávať len transfery hráčov – prestupy.
Výkonný manažér projektu ISSF Vám oznamuje veľmi príjemnú skutočnosť, že náš spoločný projekt ISSF bol ocenený na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2013 – 3. miestom v kategórii Zlepšovanie procesov.
Viac info v článku na http://www.futbalsfz.sk/slovensko/issf/novinka/medzinarodny-kongres-itapa-ocenil-issf.html, poprípade na https://www.facebook.com/Futbalnet

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že boli uzavreté prihlášky do Zimnej halovej ligy BFZ starších a mladších žiakov ,, O Pohár Župana“ a vykonala rozlosovanie družstiev ZHL BFZ starších a mladších žiakov do jednotlivých skupín.
Vekové kategórie – starší žiaci: / ročník 1999 a mladší /, miesto konania: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina, Bratislava. Zaradenie družstiev: Skupina „A“ : 1. FC Ružinov Bratislava, 2. Lokomotíva Dev. N. Ves „A“, 3. FC STK 1914 Šamorín „A“, 4. SDM Domino „B“, 5. OŠK Marianka. Skupina „B“ : 1. FKM Karlova Ves, 2. ŠK Vrakuňa Bratislava, 3. MŠK Iskra Petržalka, 4. FK Rača Bratislava, 5. FK Šamorín-Hamuliakovo. Skupina „C“ : 1. SDM Domino „A“, 2. FK Slovan Ivanka p./Dunaji, 3. Slávia Ekonóm Bratislava, 4. OFK Vysoká pri Morave, 5. FC STK 1914 Šamorín „B“. Skupina „D“ : 1. ŠK Žolík Malacky, 2. FK BCT Bratislava, 3. FK Vajnory, 4. ŠK Svätý Jur, 5. Lokomotíva Dev. N. Ves „B“. Termíny: 1. kolo: 1.12. 2013, 2.kolo: 7. 12. 2013 /!Sobota!/, 3. kolo: 12. 1. 2014, 4. kolo: 19. 1. 2014, 5. kolo: 26. 1. 2014, 6. kolo: 2. 2. 2014, 7. kolo: 9.2. 2014.
Mladší žiaci: / ročník 2001 a mladší /, miesto konania – telocvična SOS Na Pántoch 9, Bratislava-Rača. Zaradenie družstiev: Skupina „A“ : 1. FC Ružinov Bratislava, 2. FK Rača Bratislava, 3. Lokomotíva Dev. N. Ves „A“, 4. SDM Domino „B“, 5. ŠK Bernolákovo. Skupina „B“ : 1. FKM Karlova Ves, 2. ŠK Vrakuňa Bratislava, 3. MŠK Iskra Petržalka, 4. OŠK Dunajská Lužná, 5. MFC Záhorská Bystrica . Skupina „C“ : 1. SDM Domino „A“, 2. FK Slovan Ivanka p./Dunaji, 3. FK Lamač Bratislava, 4. ŠK Slovan Bratislava /dievčatá/, 5. FK Vajnory. Skupina „D“ : 1. ŠK Žolík Malacky, 2. FK BCT Bratislava, 3. FK Scorpions Bratislava, 4. Lokomotíva Dev. N. Ves „B“, 5. ŠK Šenkvice. Termíny: 1. kolo: 8.12. 2013, 2.kolo: 15. 12. 2013, 3. kolo: 12. 1. 2014, 4. kolo: 19. 1. 2014, 5. kolo: 26. 1. 2014, 6. kolo: 2. 2. 2014, 7. kolo: 9.2. 2014.
Žiadame družstvá, ktoré doteraz nezaplatili štartovné vo výške 80 € za každé družstvo, číslo účtu BFZ: 182937-012/0200 variab. symbol 222, aby tak urobili do 18.11. 2013, v opačnom prípade nebudú zaradené do ZHL.
Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu Pavla, alebo na predsedu KM BFZ p. Konečného Ivana.
2.Schválené dohrávky
PMC – 8.kolo: FA Bratislava – SFM Senec – UT 12.11. o 15,00 hod.
PMC – 7.kolo: FC Ružinov – ŠK Slovan – ST 13.11. o 15,30 hod.
PMC – 9.kolo: FK Rača – FK Š.Hamuliakovo – SO 16.11. o 10,00 hod.
PrMA – 11.kolo: ŠK Lozorno – Dr.Závod – SO 16.11. o 9,30 hod.
3. Nominácia hráčov U13 / roč.2001 / na medzinárodný halový turnaj v dňoch 30.11. – 1.12.2013 v ŠH Šenkvice

      Hráči:
Patrik KUKLA     ŠKP Inter Dúbravka             Tomáš HREBEŇ         ŠK Lozorno
Lukáš CSANO   FC Ružinov                           Viktor VONDRYSKA   Slovan Ivanka
Matúš MOLNÁR DNV                                       Rastislav JENDRUŠ   OFK D.Lužná
Timotej UHRÍN   FKM Karlova Ves                Matej DOLNÍK            OFK D.Lužná
Lukáš LETENAY FKM Karlova Ves                Adam HOUDEK          OFK Vysoká

Regionálny tréner: Rudol NOVÁK
Trener: Marek PORVAZNÍK
Vedúci družstva: Ivan KONEČNÝ

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 30.11.2013 o 7,30 hod. v ŠH Šenkvice / areál ZŠ na Vyšehradskej ulici /.
Výstroj hráčov: halová obuv / nie tarfy a obuv s čiernou podrážkou /, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.p.PORVAZNÍK  – 0903 641544.

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie
– S5VB 15.kolo Grinava – Častá dňa 17.11.2013 UHČ
– stretnutie sa odohrá na ihrisku PŠC Pezinok
2. ŠTK berie na vedomie námietku hostí v odloženom stretnutí 1.kola S5VA Borinka – Malacky a rozhodcu stretnutia odstupuje na KRaD.

Disciplinárna komisia:

U.č. 86
Zastavená pretekárska činnosť na 1 majstrovské stretnutie za 4 x napomenutie ŽK od
11.11.2013 :
Čechovič František 1056254 ( ŠK Nová Dedinka ) ( 10 € )
Vandák Jozef 1147700 ( TJ Družstevník Doľany ) ( 10 € )
Polák Peter 1177406 ( MŠK Kráľová pri Senci „ B “ ) ( 10 € )
U.č. 87
Koleno David 1261483 ( MŠK Kráľová pri Senci ) vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre – DO : zastavená pretekárska činnosť na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 4.11.2013, podľa čl. 1/6b. ( 5 € )

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D pozýva všetkých rozhodcov a delegátov (doplnené) na jesenný seminár, ktorý sa bude konať dňa 15.11.2013 o 17:00 hod. v Dome športu na Junáckej ulici v malej aule.
Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná a preto si zariaďte svoje osobné a pracovné povinnosti tak, aby ste sa mohli semináru zúčastniť.
Program seminára :
16:45 – 17:00 – Prezentácia
Otvorenie
Vystúpenie hostí
Vyhodnotenie jesennej časti
Diskusia
Záver

– Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že referent súťaže st.žiaci SZV SC p.Marcel Olša uzavrel jesennú časť
tejto súťaže aj s celkovým zhodnotením. Hodnotenie bolo prijaté bez pripomienok.
Kontumácie – žiadne
Počet: ŽK – 4
Počet: ČK -1
Tabuľka po jesennej časti je v súlade so zverejňovanou tabuľkou na stránke www.futbalnet.sk začiatok jarnej časti súťaže je stanovený na 29. – 30.3. .2014
2. Termíny dohrávok stretnutí , ktoré sa pre nepriaznivé počasie nehrali v dňoch 9.-10.11.2013
SZV MA – 12.kolo: Žolík Malacky B – FK Jabloňové – SO 16.11. o 12,00 hod. / R: Žilavý /
SZV MA – 12.kolo: ŠK Pl.Štvrtok B – Dr.Závod – NE 17.11. o 10,00 hod. /R: Višvader/
MZV – 4.kolo: SFC Kalinkovo – Slovan Viničné – SO 16.11. o 11,30 hod. / R: Randa /

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI