Úradná správa č. 22 zo dňa 29.11.2013

BFZ

Sekretariát:

ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili spoločného stretnutia predsedov (zástupcov) FK a vedenia BFZ v Lozorne za účasť.

Športovo – technická komisia:

ŠTK obdržala písomné stanovisko klubu FC Ružinov Bratislava(MRB) a považuje ho za dostačujúce.
ŠTK berie na vedomie prihlášky do ZT seniorov:
ŠK Čunovo
FK BCT Bratislava
Slovan Ivanka p.Dunaji
FK Lamač
ŠK Šenkvice
PŠC Pezinok
FK Karpaty Limbach
Rajka SE (Maďarsko)
ŠTK uzatvorila jesennú časť súťaže SD3R a oznamuje družstvo, umiestnené na 1. Mieste po jesennej časti: ŠKP Inter Dúbravka.

Disciplinárna komisia:

U.č.  218
Na zasadnutie DK sa dostavil pozvaný rozhodca Martin Moravec, ohľadom neodovzdania zápisu o stretnutí z 11. kola SD3R                  BCT – ŠK Vrakuňa, odohraného dňa 13.10.2013. Údaje zo stretnutia rozhodca do ISSF systému vložil po stretnutí, ale papierový zápis neodovzdal. Menovaný sa ospravedlnil a vysvetlil okolnosti  neodovzdania zápisu, ktoré DK zobrala na vedomie. DK BFZ  udeľuje p. Moravcovi Martinovi DO: pokarhanie v zmysle DP, Príloha 3/4a. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho konania  10.-€.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.

Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.

Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:

T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:

J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.

V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprajavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 29.11.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :   

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) –prihlášky berieme do15.12.2013.

Termín seminára : 8.2.2014

T. Lukešová (C), V. Winkler (UE B), R. Boris (UE B), F. Bodics (C), P. Máťuš (UE B), V. Opálek (UE B), M. Adámek (UE B), A. Benčič (B), T. Novotný (UE B), M. Kovařik (UE B),  D. Federl (UE B), R. Kačeňák, J. Lacko (UE B), I. Kiss (UE B), J. Lenár (C), D. Badinský (UE B), R. Biegelbauer (UE B), D. Barkol (UE B), J. Kostický (UE B), K. Molnár (UE B), J. Majo (UE B), P. Nosko (C),

J. Jánošik (B), J. Hlavenka (UE B), T. Domonkoš (UE B), M. Moravčík (UE B), P. Baňovič  (UE B), F. Čavoj UE B), V. Balla (UE B), Á. Gögh (UE B), K. Krištof (B), J. Balog (UE B), P. Blaha (UE B), M. Gyurasz (UE B), E. Balaž (UE B), M. Farkaš (UE B), J.Blecha (B) (37)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014

P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko  (8)

NOMINÁCIU  výberu U 14  BFZ hráčov (narodených po 1.1.2000) na KZ  BFZ  v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave nájdete v ÚS č. 21 zo dňa 22.11.2013

 

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2013/14

16.8.2013          Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava

25.– 29.8.2013  RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice

19.8.2013          Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan

26.8.2013          Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany

2.9.2013            Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji

9.- 11.9.2013    Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)

18.9.2013          Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné

22. – 25.9.13     ReTu výberov – SFZ  – U 14 (R 2000)  – NTC Senec

27.-29.9.2013    1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK

29.9.-2.10.13     1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK

Október, november  2013 –

Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2001 a ml. chlapci +

dievčatá – ZŠ Bratislava

16.10.2013         Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ  – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice

20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK

27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK

18.11.2013         Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK

24.11.2013        MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland

24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK

07.12.2013        MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK

09.12.2013         Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK

13.– 14.12.13    MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica

13.12.2013        4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK –

záverečné skúšky

14.12.2013        MHT – Victory Cup – R  2002 –  ŠH – Dom športu SZTK

november, december 2013 –

Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár

župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava

december 2013  HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001

december 2013  HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky

—————————————————————————————————————–

 

Január, február 2014  –

Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK –

R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)

1.2.2014            MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK

08.2.2014          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK

22.2.2014          finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava

Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001

Apríl – jún 2014 –

Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2001 a ml.; chlapci +

dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)

9.4.2014            Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava

13.4.–16.4.14    ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie

16.–21.6.2014   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

 

Matrika  BFZ :

 

UPOZORNENIE!!!

Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!

Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.

Upozorňujeme futbalové kluby, že od ročníka 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Touto cestou žiadame FK, aby objednávanie nových RP riešili cez klubových manažérov elektronickou poštou.

Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovania/ skončilo dňom 30.9.2013

Do 31.12.2013 je možné podávať len transfery hráčov – prestupy.

Výkonný manažér projektu ISSF Vám oznamuje veľmi príjemnú skutočnosť, že  náš spoločný projekt ISSF bol ocenený na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2013 – 3. miestom v kategórii Zlepšovanie procesov.

Viac info v článku na http://www.futbalsfz.sk/slovensko/issf/novinka/medzinarodny-kongres-itapa-ocenil-issf.html, poprípade na https://www.facebook.com/Futbalnet

 

Komisia mládeže:

 

1. KM oznamuje FK hrajúcim ZHL BFZ starších žiakov o Pohár Župana , že začiatok ZHL je v nedeľu 1.12.2013 v hale Lekárskej fakulty v Mlynskej doline. Hala sa nachádza na ceste medzi Slávičie údolie a Molecová ul. /Karlova Ves/, linka MHD 139, zástavka Nad internátmi. Rozpis stretnutí a propozície  halovej ligy sme Vám poslali na Vaše e-mailové adresy a je zverejnený aj na stránke www.futbalbfz.sk. Halová liga ml. žiakov začína podľa propozícii a rozpisu stretnutí dňa 8.12.2013 v telocvični na SOŠ Pánty 9 – Rača.

 

 

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

 

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát:

 

Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek sa bude konať 17. januára 2014 o 17.00 h v aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Spoločný Výkonný výbor a Rada ObFZ Bratislava-vidiek sa uskutoční 10. decembra 2013 v sídle BFZ na Súmračnej 27 s nasledovným časovým harmonogramom – 16.30 h Rada ObFZ Bratislava-vidiek, 17.00 VV ObFZ Bratislava-vidiek.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek

ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk

DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com

KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

 

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

 

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

 

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

 

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

 

 

 

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI