Oznam zo zasadnutia VV – Konferencia BFZ

Konferencia BFZ  sa bude konať 31. januára 2014 od 17.00 hod. Výkonný výbor Bratislavského futbalového zväzu ( ďalej len „BFZ“) stanovil na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2013 dátum konania volebnej Konferencie BFZ na deň 31.januára 2014 od 17.00 hod v Dome športu, Junácka 6 Bratislava. Návrhy kandidátov na volené funkcie ( v zmysle stanov BFZ ) je možné predkladať v termíne do 20. januára 2014 do 12.00 hod. na sekretariát BFZ. Návrhy doručené po stanovenom termíne a čase nebudú akceptované. V Bratislave dňa 3.12.2013                                                      VV BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI