Úradná správa č. 23 zo dňa 6.12.2013

BFZ

Sekretariát:

Konferencia BFZ 31. januára 2014 o 17.00 hod.

Výkonný výbor Bratislavského futbalového zväzu ( ďalej len „BFZ“) stanovil na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2013 dátum volebnej konferencie BFZ na deň 31.januára 2014 o 17.00 hod v Dome športu, Junácka 6 Bratislava.

Návrhy kandidátov na volené funkcie ( v zmysle stanov BFZ ) je možné predkladať v termíne do 20. januára 2014 do 12.00 hod na sekretariát BFZ. Návrhy doručené po stanovenom termíne a čase nebudú akceptované.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje zaradené družstvá do ZT seniorov o pohár predsedu BFZ:
1, ŠK Čunovo
2, MFK Rusovce
3, SFC Kalinkovo
4, FK Lamač
5, ŠK Štart Nepočujúci
6, FK BCT Bratislava
7, FK Vajnory
8, ŠK Lozorno
9, FK Stupava
10, CFK Pezinok – Cajla
11, FK Karpaty Limbach
12, FC Lokomotíva D.N. Ves
13, Družstevník Blatné
14, FK Slovan Ivanka pri Dunaji
15, ŠK Šenkvice
16, ŠK Báhoň
17, PŠC Pezinok
18, MŠK Králová pri Senci

Družstvá budú rozdelené do troch skupín po 6 mužstiev. Začiatok turnaja je stanovený na 26.1.2014. Propozície a vyžrebovanie jednotlivých stretnutí bude zverejnené na webovej stránke BFZ v pondelok 9.12.2013.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.

Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.

Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:

T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:

J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.

V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 06.12.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :   

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) –prihlášky berieme do15.12.2013.

Termín seminára : 8.2.2014

T. Lukešová (C), V. Winkler (UE B), R. Boris (UE B), F. Bodics (C), P. Máťuš (UE B), V. Opálek (UE B), M. Adámek (UE B), A. Benčič (B), T. Novotný (UE B), M. Kovařik (UE B),  D. Federl (UE B), R. Kačeňák, J. Lacko (UE B), I. Kiss (UE B), J. Lenár (C), D. Badinský (UE B), R. Biegelbauer (UE B), D. Barkol (UE B), J. Kostický (UE B), K. Molnár (UE B), J. Majo (UE B), P. Nosko (C),

J. Jánošik (B), J. Hlavenka (UE B), T. Domonkoš (UE B), M. Moravčík (UE B), P. Baňovič  (UE B), F. Čavoj UE B), V. Balla (UE B), Á. Gögh (UE B), K. Krištof (B), J. Balog (UE B), P. Blaha (UE B), M. Gyurasz (UE B), E. Balaž (UE B), M. Farkaš (UE B), J. Blecha (B), L. Luknár (UE B), V. Lovász (UE B), P. Jančiga (UE B), M. Gabura (UE B), K. Bogyai (UE B)  (42)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014

P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko  (8)

NOMINÁCIA  výberu U 14  BFZ
hráčov
(narodených po 1.1.2000) na KZ  BFZ  v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave.

Hráči:

ČECH  Adam                Petržalka                        RUŽIČKA  Matej           Ivánka
HABODÁSZ  Samuel   Petržalka                        TAKÁCS  Dávid            SFM  Senec
ČAHOJ  Michal             Karlová Ves                   JELÍNEK  Tomáš          Karlová Ves
GVORA Anton              ŠK Slovan                      POCHYLÝ  Nicolas      Inter
HIRKO  Jakub              ŠK Slovan                      HRONČEK  Martin       ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin      ŠK Slovan                      ČERŇANSKÝ Bruno    ŠK Slovan
LEGINUS  Lukas          ŠK Slovan                      HORVATH  Adam        ŠK Slovan
KORENAČKA Samuel ŠK Slovan                      ZELENÍK  Ondrej          ŠK Slovan
NAGY  Tomáš              ŠK Slovan                      NAGY  Richard             ŠK Slovan
TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor;           VEDÚCI : TRNOVSKÝ  Ondrej;
MASÉR: MICHALOVICH  František

Plán KZ:

Dátum                           Zraz                 Tréning                        Ukončenie                 Miesto
11. 12. 2013                  13.00               13.30 – 15.00              15.30                         ŠH SZTK

Účelom kontrolných zrazov je posúdenie výkonnosti, príprava a výber hráčov na medzinárodný halový turnaj o pohár J. Vengloša v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. a 14. 12. 2013.

Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.

V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi:  Gála Vladimír 0903788080.

Po kontrolnom zraze dňa 06. 12. 2013 bude oznámená užšia nominácia na KZ dňa 11. 12. 2013.

N O M I N Á C I A  hráčov U15
(narodených po 1.1.1999) výberu BFZ  na MT Bratislava CUP 2013 v ŠH Domu športu SZTK,Junácka ulica v Bratislave.

Hráči:

ŠIMONČIČ Marko           Petržalka                     ŽÁKOVIČ  Michal                   Inter
ŠPIRIAK  Dominik           SFM Senec                 FOLTÝN Samuel                    ŽOLÍK MA
MICHAL Martin                Karlova Ves                LORINCZI Mário                     ŽOLÍK MA
RYBÁR  Tomáš               ŠK Slovan                   KOČÍK Dávid                          ŠK Slovan
ŠIMORA  Filip                  ŠK Slovan                   BARTOŠ  Kristián                   ŠK Slovan
FRONC Adam                 ŠK Slovan                   KOZLOVSKÝ Samuel           ŠK Slovan
LIVORA  Samuel             ŠK Slovan                   VICIAN  Martin                        ŠK Slovan
Náhradníci:
KISS  Juraj                       Petržalka                     SLAMKA  Dávid                      Petržálka
MACO Michal                  Petržalka                     TORNAYI  Jozef                     SFM Senec
NEMETH Tamáš             ŠK Slovan                   DANIŠ  Dominik                     ŠK Slovan
HAJTMÁNEK Martin       ŠK Slovan                   ČIŽNÁR  Jakub                      Karlová Ves
LACKO Jakub                  ŠK Slovan                   BALÁŽ Jakub                          ŠK Slovan
VEBER  Tomas               Petržalka                     KRATOCHVÍL Dominik    ŠK Slovan
TRÉNERI : ROVENSKÝ Mário , RISCHER Walter ; VEDÚCI: KAČEŇÁK  Róbert
MASÉR: MAREŠ  Marián

ZRAZ  NOMINOVANÝCH  HRÁČOV  JE    7.12.2013 ( sobota ) o 8.30 v HALE DOMU ŠPORTU ( Junácka ulica). Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štulpne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj. V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi:  Rovenský Mário 0908726884.

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2013/14

16.8.2013          Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013  RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013          Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013          Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013            Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013    Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013          Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13     ReTu výberov – SFZ  – U 14 (R 2000)  – NTC Senec
27.-29.9.2013    1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13     1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
Október, november  2013 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2000 a ml. chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013         Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ  – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013         Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013        MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013        MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013         Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13    MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013        4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK –  záverečné skúšky
14.12.2013        MHT – Victory Cup – R  2002 –  ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2013  HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2013  HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky

Január, február 2014  – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014            MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014          finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014            Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14    ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!

Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!

Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.

Upozorňujeme futbalové kluby, že od ročníka 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Touto cestou žiadame FK, aby objednávanie nových RP riešili cez klubových manažérov elektronickou poštou.

Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovania/ skončilo dňom 30.9.2013

Do 31.12.2013 je možné podávať len transfery hráčov – prestupy.

Výkonný manažér projektu ISSF Vám oznamuje veľmi príjemnú skutočnosť, že  náš spoločný projekt ISSF bol ocenený na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2013 – 3. miestom v kategórii Zlepšovanie procesov.

Viac info v článku na http://www.futbalsfz.sk/slovensko/issf/novinka/medzinarodny-kongres-itapa-ocenil-issf.html, poprípade na https://www.facebook.com/Futbalnet

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek sa bude konať 17. januára 2014 o 17.00 h v aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Spoločný Výkonný výbor a Rada ObFZ Bratislava-vidiek sa uskutoční 10. decembra 2013 v sídle BFZ na Súmračnej 27 s nasledovným časovým harmonogramom – 16.30 h Rada ObFZ Bratislava-vidiek, 17.00 VV ObFZ Bratislava-vidiek.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI