ZT BFZ 2014 – propozície

PROPOZÍCIE  ZIMNÉHO  TURNAJA  BFZ

Organizátor:             Bratislavský futbalový zväz

Organizačný výbor:  Vladimír Medveď – predseda OV (Gestor ŠTK)

Darina Ščibranyová – člen OV (za BFZ)

Ján Farbula – člen OV ( ŠTK )

Rudolf Hupka – člen OV(za ObFZ BA- vidiek)

Jozef Pavlík – člen OV (za ObFZ BA- mesto)

Miroslav Bóc – člen OV ( DK )

Ivan Kružliak – člen OV (KR a D)

Začiatok turnaja:      26.1.2014

Semifinále:               2.3.2014 o 12:00 a 14:00hod. v NTC Senec

Finále:                     9.3.2014 o 14:00 v NTC Senec

Zverejňujeme zaradenie družstiev do skupín a farby dresov jednotlivých družstiev (tak, ako boli nahlásené):

A. skupina –ihrisko   Budatínska: MFK Rusovce (šedo-biela), ŠK Čunovo (modrá-žltá), FK BCT Bratislava (modrá), ŠK Štart Nepočujúci 1947 (čierna, modrá), FK Lamač (modro-biela), SFC Kalinkovo (červeno–čierna, žltá).

Hracie časy : NE – 08:30h, 10:30h, 12:30h

B. skupina –ihrisko  ŠK Slovan (Rapid) Cepit Vajnory (bielo-modro-čierna, modrá), ŠK Lozorno (zelená), FK Stupava (zeleno-biela, modrá), CFK Pezinok – Cajla (červená, modro-zelená), Karpaty Limbach (tmavo sivá), Lokomotíva D.N. Ves (zelená).

Hracie časy : NE – 10:00h, 12:00h, 14:00h

C. skupina –ihrisko  NTC Senec: Družstevník Blatné(tmavo modrá), Slovan Ivanka pri Dunaji(modrá), ŠK Šenkvice(ružovo-čierna)ŠK Báhoň(červeno – čierna), PŠC Pezinok(zelená, bordová), MŠK Králová pri Senci(Modrá)

Hracie časy : NE – 10:00h, 12:00h, 14:00h

Hrací systém:

V skupinách hrá každý s každým jednokolovo.

V semifinále sa stretnú víťazi skupín a družstvo z najvyšším počtom bodov z 2.miesta

Víťazí semifinále sú finalisti ZT BFZ.

Víťazstvo – 3 body, remíza – 1 bod, prehra – 0 bodov.

O umiestnení družstva v skupine  rozhoduje:

1. počet získaných bodov v jednotlivých  stretnutiach

2. výsledok vzájomného stretnutia

3. gólový rozdiel zo všetkých stretnutí

4. viac strelených gólov

5. žreb

Štart hráčov:

1. Nastúpiť môžu len hráči s platným RP príslušného klubu. V prípade, že je hráč na skúške, družstvo sa preukáže písomným súhlasom  materského klubu,  so štartom hráča v drese iného družstva podpísaným a štatutárom materského klubu a pečiatkou klubu. V prípade nepredloženia písomného súhlasu nebude hráč pripustený k hre

2. Družstvá predložia dozorujúcemu zástupcovi OV  pred  každým stretnutím overenú súpisku alebo RP  a vyplnia Zápis o stretnutí (súpisku družstiev aj s RP predložia družstvá pred 1. stretnutím ZT BFZ dozorujúcemu zástupcovi OV na schválenie). Pred každým stretnutím  môžu byť na súpisku dopísaní daľší hráči v zmysle nariadení o štarte hráčov v ZT BFZ.

3. Hráči môžu nastúpiť na stretnutie len v lisovaných kopačkách alebo v turfách, hráči s vymeniteľnými štupľami nebudú pustení na hraciu plochu. (rozhodcovia pred stretnutím a počas striedaní skontrolujú obuv hráčov jednotlivých družstiev).

4. Organizátor ZT BFZ nie je zodpovedný za zdravotné, resp. úrazové poistenie hráčov, poistenie je v plne v réžii zúčastnených družstiev.

5. Všetci hráči sú povinní nosiť chrániče a štulpne viditeľne na spodnom odeve, hráč bez chráničov nebude vpustený na hraciu plochu. Trenírky nie sú povinnou výbavou v ZT BFZ.

6. OV upozorňuje FK, aby si pred jednotlivými stretnutiami upresnili farbu dresov. V opačnom prípade má právo výberu farby dresov družstvo, vyžrebované ako domáce.

7. V prípade nerozhodného výsledku v semifinále a finále sa stretnutie nepredlžuje, ale ihneď nasleduje rozstrel zo značky pokutového kopu.

Hrací čas: 2 x 45 minút, prestávka 15 minút

Striedanie: 9 hráčov v jednom stretnutí (vrátane brankára). Hráč, ktorý bol vystriedaný, nesmie sa vrátiť  späť do hry.

Lopty:  družstvo, vyžrebované ako domáce družstvo, zabezpečí 2 lopty na stretnutie.

Zdravotná služba: zdravotnú službu si zabezpečujú zúčastnené družstvá vo vlastnej réžii

Občerstvenie: každé družstvo vo vlastnej réžii

Disciplinárne postihy:

1. Zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 3. ŽK, bez poplatku

2. Zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 2. ŽK v zápase a následnom vylúčení, bez poplatku (ŽK sa nezapočítajú).

3. Zastavenie činnosti po ČK okrem ČK za HNS 1 stretnutie,  výšku trestu za ČK po HNS určí  OV turnaja  v zmysle Disciplinárneho poriadku,  poplatok  10,- €.

4. Vylúčenie z turnaja pri porušení SP čl.100/d. + odstúpenie na DK BFZ.

Za prípadné škody na zariadeniach ihrísk a šatní  plne zodpovedajú zúčastnené družstvá.

Štartovné v ZT BFZ je 515,- €.

Štartovné je prihlásené družstvo povinné zaplatiť do 10.01.2014 na účet BFZ: 182937012 /0200 VUB a to poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom (variabilný symbol: 222). Pri platbe bankovým prevodom treba v správe pre prijímateľa uviesť: ZT BFZ a názov mužstva.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI