Dopad reorganizácie seniorskych súťaží SFZ na súťaže BFZ pre súťažný ročník 2014/2015

Dopad reorganizácie seniorskych súťaží SFZ na súťaže BFZ pre súťažný ročník 2014/2015.

1. Corgoň liga sa v súťažnom ročníku 2014/2015 odohrá v nezmenenej podobe s 12-timi účastníkmi.

2. Po odohraní súťažného ročníka 2013/2014 budú vytvorené dve skupiny II. L (skupina Západ a skupina Východ), každá bude mať dvanásť účastníkov. Súťaž vytvoria:

– vypadávajúce družstvo z Corgoň ligy, 2. až 11. družstvo z terajšej II. L a víťazi oboch skupín III. L (Západ, Východ) a zaradené družstvá z oboch III. líg, ktoré doplnia počet účastníkov na 12 v každej skupine podľa územnej príslušnosti a víťaz kvalifikačného stretnutia medzi posledným družstvom z II. ligy súťažného ročníka 2013/2014 a posledným možným zaradeným družstvom z III. ligy, podľa územnej príslušnosti podľa posledného družstva z II. ligy súťažného ročníka 2013/2014.

3. Zaradenie družstiev FK do jednotlivých skupín II. ligy súťažného ročníka 2014/2015 bude vykonané v súlade s geografickou hranicou medzi skupinou Západ a Východ II. ligy (tzv. demarkačnou čiarou), vedúcou cez mestá Čadca, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, ktorú schválil VV SFZ (Uznesenie č. 91/13 VV SFZ). Družstvá FK ležiacich od uvedenej hranice na západ, vrátane vymenovaných miest, budú v prípade postupu do II. ligy zaradené do skupiny Západ a všetky ostatné do skupiny Východ. Zaradenie aktuálnych družstiev SsFZ do II. ligy 2014/2015 v prípade ak nezostúpia do Regionálneho FZ bude nasledovné:   II.liga skupina ZÁPAD = Pohronie ZH/DŽ, Žilina B, Martin, Kremnička.

4. Do územne príslušnej skupiny III. ligy v BFZ (teraz MRB) budú po ukončení súťažného ročníka 2013/2014 preradené družstvá, umiestnené v skupine Západ  za FK ktoré doplnia počet FK v skupinách II. ligy na 12 účastníkov. III. ligy budú od súťažného ročníka 2014/2015 riadené RFZ. Postupujúce alebo zaradené FK musia spĺňať podmienky na zaradenie do súťaže, stanovené riadiacim orgánom.

5. V prípade, že postupujúce alebo zaradené družstvo z akéhokoľvek dôvodu odmietne účasť v II. lige, resp. nesplní podmienky stanovené riadiacim orgánom pre účasť v súťaži, zaradené bude družstvo umiestnené na najbližšom mieste za posledným zaradeným družstvom, podľa územnej príslušnosti. Ak aj tieto odmietnu účasť v II. lige, resp. nesplnia podmienky stanovené riadiacim orgánom pre účasť v súťaži, o postupujúcom do skupiny ZÁPAD rozhodne barážové stretnutie víťazov MRB a MRZ, víťaz ktorého postúpi do II. ligy.

6. Pomenovania súťaží seniorov v rámci BFZ bude od súťažného ročníka 2014/2015 nasledovné:

III. liga Bratislava (teraz MRB), IV. liga BFZ – skupina A, IV. liga BFZ – skupina B .

7. Do III. ligy (teraz MRB) zostúpia družstvá nezaradené do II. ligy – skupiny ZÁPAD v  súťažiach SFZ.

8. Postup/zostup v rámci súťaží seniorov Regionálneho FZ:

III. liga (teraz MRB)

POSTUP – víťaz nepostupuje (v krajnom prípade postup podľa bodu 5.)

ZOSTUP – zostúpi počet družstiev závislý od počtu preradených družstiev zo SFZ a dvoch postupujúcich zo IV. ligy sk. A/B tak, aby sa naplnil počet účastníkov v súťaži na 16 družstiev

IV. liga – skupina A/B

POSTUP – 2 družstvá = víťazi skupiny A a B postúpia do III. ligy BRATISLAVA (s.r. 2014/2015)

ZOSTUP – zostúpi počet družstiev závislý od počtu preradených družstiev z MRB a štyroch postupujúcich z S5M (2 mužstvá), S5VA (1 mužstvo) a S5VB (1 mužstvo) podľa územnej príslušnosti tak, aby sa naplnil počet účastníkov v obidvoch skupinách na 14 družstiev

9. Pre názornú interpretáciu doteraz uvedeného si môžete v ďalšom materiáli pozrieť aplikovanie uvedených pravidiel na konečné tabuľky spomínaných súťaží po ukončení jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 po klinutí na nasledujúce linky (v novom okne sa vám zobrazí zaradenie družstiev pre nový súť. ročník – farebne rozlíšenie je podľa jednotlivých súťaží a územnej príslušnosti).

REORGANIZACIA-I   –   súťaže SFZ

REORGANIZACIA-II   –   súťaže BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI