Úradná správa č. 27 zo dňa 17.1.2014

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že lekárničky, zakúpené z dotácie BSK si môžu zástupcovia jednotlivých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek vyzdvihnúť v skladových priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27 u p. Hupku v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod., poprípade po telefonickej dohode.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje, že pracovné stretnutie pre účastníkov ZT BFZ sa uskutoční dňa 23.1.2014 o 17:00hod. v sídle BFZ, Súmračná 27.
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
ZT BFZ 1.kolo ŠK Šenkvice – PŠC Pezinok dňa 25.1.2014 o 10:00hod.(ihrisko NTC Senec).

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2014. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.
Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.
Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:
T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:
J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 17.1.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) –prihlášky berieme do15.12.2013.
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (UE B), R. Boris (UE B), F. Bodics (C), P. Máťuš (UE B), V. Opálek (UE B), M. Adámek (UE B), A. Benčič (B), T. Novotný (UE B), M. Kovařik (UE B), D. Federl (UE B), R. Kačeňák (UE B), J. Lacko (UE B), I. Kiss (UE B), J. Lenár (C), D. Badinský (UE B), R. Biegelbauer (UE B), D. Barkol (UE B), J. Kostický (UE B), K. Molnár (UE B), J. Majo (UE B), P. Nosko (C), J. Jánošik (B), J. Hlavenka (UE B), T. Domonkoš (UE B), M. Moravčík (UE B), P. Baňovič (UE B), F. Čavoj (UE B), V. Balla (UE B), Á. Gögh (UE B), K. Krištof (B), J. Balog (UE B), P. Blaha (UE B), M. Gyurasz (UE B), E. Balaž (UE B), M. Farkaš (UE B), J. Blecha (B),
L. Luknár (UE B), V. Lovász (UE B), P. Jančiga (UE B), M. Gabura (UE B), K. Bogyai (UE B), R. Gajdúšek (UE B), J. Adamček (UE B), J. Murár (UE B), M. Olejka(UE B),V. Žillavý (UE B), S. Ondruš (UE B), R. Pavlík (UE B), J. Adamček (UE B), V. Pončák (UE B), J. Záhorský (UE B) (52)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, R. Haramia, M. Kuzma (10)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

16.8.2013      Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013      RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013      Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013      Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013      Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013      Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013      Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13      ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2000) – NTC Senec
27.-29.9.2013      1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13      1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
Október, november 2013 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml. chlapci +
dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013      Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013      Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013      MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013      MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013      Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13      MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013      4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – záverečné skúšky
14.12.2013      MHT – Victory Cup – R 2002 – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2013      HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2013      HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky
—————————————————————————————————————–

Január, február 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014      MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014      Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014      finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014      Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14      ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014      Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

ObFZ Bratislava – vidiek

Komisia mládeže:

KM ObFZ Bratislava vidiek a TMK ObFZ Bratislava vidiek zverejňujú nomináciu hráčov U11 / roč.2003 / na XVI.ročník
medzinárodného halového turnaja Attract Kerobaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 1.2.2013 v ŠH Domu športu.

N O M I N Á C I A

Dominik TÓTH – ŠK Š.Hamuliakovo      Samuel ŠULC – ŠK Láb
Marcel PLAVNÍK – SFC Kalinkovo          Adam RAJZÍK – OFK Vysoká pri Morave
Marco GÁL – ŠK Bernolákovo                  Matúš ŠTEFKOVIČ – Slovan Ivanka pri Dunaji
Dávid ĎUGEL – ŠK Bernolákovo             Lukáš ŠTEFKOVIČ – Slovan Ivanka pri Dunaji
Tibor DEMKO – SFM Senec                      Jakub KREJCAR – Slovan Ivanka pri Dunaji
Karol SZIGHARDT – SFM Senec             Matej DEŽULIAK – Slovan Ivanka pri Dunaji
Peter ŠÚPLATA – SFM Senec                  Jakub LAURO – SFM Senec

Náhradníci:
Denis KOLÍNEK         SFC Kalinkovo                   Damián ČECH              ŠK Láb
Erik BAĎURA             ŠK Svätý Jur                         Peter Kyselica              ŠK Svätý Jur
Patrik DVORAK          Slovan Modra

Tréneri: Pavel PLAVNÍK / 0905 653131 – hlásiť ospravedlnenia /
Ľudovít TRSTENOVIČ / 0903 274027 /
Vedúci : Michal POLÁČEK / 0903 253635 /

Výstroj hráčov: halová obuv, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 1.2.2014 o 8,00 hod. v Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave / vedľa POLUS CITY CENTER /

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI