Attract Kerobaj Cup 2014 – pozvánka a propozície turnaja prípraviek (U-11)

PROPOZÍCIE

XVI. ročníka medzinárodného halového turnaja prípraviek v kategórii „U 11“

ATTRACT KEROBAJ CUP  2014

konaného dňa 01.02. 2013 (sobota) 

v športovej hale Domu športu, Junácka 6, Bratislava. Turnaj sa koná pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy Doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.

1. Hráči a veková kategória

Na turnaji môžu štartovať hráči narodení po 1.1. 2003 a mladší. Maximálny počet nominovaných je 15 hráčov a 3 členovia realizačného tímu. Súpisku predloží zástupca družstva pred prvým stretnutím družstva v turnaji.       

2. Pravidlá

Hrá sa podľa pravidiel FIFA a týchto propozícií.  

3. Doplnky k pravidlám

– hrá sa na ihrisku hádzanárskych rozmerov, z jednej strany o mantinel

– ustanovenie o postavení mimo hry neplatí

– gól môže byť dosiahnutý z celého ihriska

– brankár nesmie vyhodiť alebo vykopnúť z ruky loptu cez poliacu čiaru (NVK zo stredovej čiary)

– dotyk lopty o strop (NVK zo stredovej čiary)

– auty sa kopú spoza postrannej čiary

– ŽK znamená vylúčenie na 2 minúty

– ČK znamená vylúčenie na 2 minút, vylúčený hráč nesmie už v stretnutí nastúpiť.

4. Hrací čas

Hrací čas každého stretnutia je 1×18 min. Finálové stretnutie sa hrá 2×15 min.

5. Hrací systém

Družstvá sú rozdelené do 2 štvorčlenných skupín. V skupine sa hrá systémom každý s každým podľa vylosovania. Za víťazstvo sa prideľujú 3 body, remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pre umiestnenie v skupine je rozhodujúci počet bodov získaných vo všetkých zápasoch.

Pri rovnosti počtu bodov viacerých mužstiev rozhoduje:

a) celkový počet bodov                                  d) vyšší počet strelených gólov

b) vzájomné stretnutie (minitabuľka)               e) vyšší počet víťazstiev

c) rozdiel v celkovom skóre                            f) žreb

Zápasy o umiestnenia semifinále: Hrá sa podľa schváleného hracieho plánu. Ak skončí stretnutie v riadnom hracom čase nerozhodne, nepredlžuje sa, ale nasledujú kopy zo značky pokutového kopu po 5 z každej strany. Ak sa nerozhodne, striedavo po 1 kope z každej strany. Každé družstvo je povinné dostaviť sa včas na začiatok stretnutia. V prípade, že sa družstvo nedostaví do 5 minút od stanoveného času na hraciu plochu, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 3:0.

6. Rozhodcovia

Deleguje Komisia rozhodcov BFZ.

7. Striedanie

Počet striedajúcich hráčov, ako aj striedaní je ľubovoľný. Striedanie hráčov je možné len vo vyhradenom priestore lavičiek.

8. Výstroj hráčov

Každé družstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov odlišnej farby. V prípade, že družstvá majú na zápas dresy rovnakej farby, družstvo vyžrebované ako domáce je povinné zmeniť dresy. Chrániče holení sú povinné.

9. Družstvo

Družstvo tvoria 4 hráči v poli a brankár (4+1).

10. Ceny

Družstvá získajú za umiestnenie pohár, vyhodnotený bude najlepší hráč, brankár a strelec turnaja.

11. Organizačný výbor turnaja

O všetkých prípadoch, ktoré nie sú uvedené v týchto propozíciách rozhoduje OV turnaja.

 

Organizátor turnaja:              Bratislavský futbalový zväz                                 

Spoluorganizátor turnaja:     Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Organizačný výbor: 

Predseda:          Juraj Jánošík

Podpredseda:      Pavel Príkopa

Tajomník:            Darina Ščibrányová

Členovia:  Jozef Pavlík, Rudolf Novák, Rudolf Hupka, Ivan Konečný, František Šmidovič, Alexander Marczell. 

Účastníci turnaja:

skupina A                                                 skupina B

1. ObFZ Bratislava – mesto                               1. ObFZ Bratislava-vidiek

2. FC Nitra                                                       2. MěFS   Brno

3. Vasas Budapest – Akademia                         3. FK Dukla Banská Bystrica

4. FK DAC 1904 Dunajská Streda                      4. FC Spartak Trnava

Vylosovanie stretnutí v skupinách:

                                          08.30                    Technická porada

                                          09.00                    BA mesto  – Dun. Streda

                                          09.20                    BA vidiek – Trnava

                                          09.40                    Nitra          – Vasas Budapest

                                          09.55                    Slávnostné otvorenie turnaja

                                          10.00                    Brno          – B. Bystrica

                                          10.20                    BA mesto  – Nitra

                                          10.40                    BA vidiek  – Brno

                                          11.00                    Dun.Streda – Vasas Budapest

                                          11.20                    Trnava        – B. Bystrica                                           

                                          11.40                     Vasas Budapest – BA mesto

                                          12.00                    B. Bystrica  – BA vidiek

                                          12.20                    Nitra            – Dun. Streda

                                          12.40                    Brno            – Trnava                       

Stretnutia o umiestnenie:

                                          13.10                    1. semifinále   (1. sk A – 2. sk.B)

                                          13.30                    2. semifinále   (2. sk.A – 1. sk.B)

                                          13.50                    7.-8. miesto     (4. sk.A – 4. sk.B)

                                          14.15                    5.-6. miesto     (3. sk.A – 3. sk B)

                                          14.35                    3.-4. miesto     (porazení semifinalisti)

                                          15.00                    FINÁLE TURNAJA  (víťazi semifinále)

Po klinutí na nasledujúci link sa vám v novom okne zobrazí propagačný plagát uložený vo formáte .pdf : 

ATRACT_2014


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI