Cez víkend sa konal zimný seminár – workshop delegátov BFZ

V nedeľu – 2. marca 2014 – sa uskutočnil v aule Domu športu na Junáckej ulici v Bratislave zimný seminár – workshop delegátov BFZ. Zúčastnili sa ho delegáti súťaží MRB a S4A,B. Na otvorení seminára bolo prítomných bolo 27 delegátov, v plnom rozsahu ho absolvovalo 26 delegátov. Augustín Šuran sa pred jeho otvorením ústne pred plénom vzdal aktívnej činnosti. Jeho doterajšiu prácu ocenili prítomní potleskom.

V zmysle programu seminára absolvovali frekventanti klasický písomný test a tiež novinku – test z vyplňovania správy delegáta s následným výkladom správneho postupu vyplnenia (podklady pripravili P. Páchnik a M. Richtárik).

Odbornú prednášku z Pravidiel futbalu, Pravidlo 11 – Hráč mimo hry, predniesol vedúci školského a pravidlového úseku KR BFZ P. Páchnik. V programe ďalej nasledoval tzv. video test z materiálov UEFA a FIFA, s následným rozborom správneho riešenia jednotlivých herných situácií (prezentovaný J. Fašungom).

V programovom bloku určenom pre prezentáciu hostí seminára vystúpili s diskusnými príspevkami predseda BFZ Juraj Jánošík, člen VV BFZ Milan Lônčík, predseda Komisie delegátov SFZ František Košičár a predseda Disciplinárnej komisie Miroslav Bóc.

V ďalšej časti programu predseda Komisie delegátov SFZ oboznámil prítomných so zmenami pri organizácii športových podujatí v nadväznosti na platnosť nového zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predchádzajúci zákon č. 479/2008 Z.z. totiž stratil účinnosť) a taktiež s novým Disciplinárnym poriadkom SFZ, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2014. Prezentoval aj novú Správu delegáta v systéme ISSF, ktorá sa v blízkej budúcnosti bude vyplňovať on-line do tohto systému a bude jednotná pre celé Slovensko (od najvyššej po najnižšiu súťaž). V nadväznosti na tento bod programu vystúpil so svojou prezentáciou aj manažér vzdelávania a Konvencie rozhodovania na SFZ Vladimír Medveď a prezentoval novú formu spracovania Správy rozhodcovského pozorovateľa v rámci ISSF, ktorá bude tiež jednotná pre celé Slovensko. Obaja poukázali na výhody a celkový prínos takéhoto spracovania správ delegátov/rozhodcovských pozorovateľov. Tento nový model bude aplikovať BFZ od nového súťažného ročníka, pričom čas do začiatku plného využívania tejto časti systému ISSF v rámci BFZ sa využije na podrobné oboznámenia sa s týmto spôsobom vyplňovania správ a na následné praktické cvičenia s delegátmi BFZ a to v rámci dvoch plánovaných pracovných stretnutí v mesiaci máj.

V závere seminára boli prítomní frekventanti podrobne oboznámení s výsledkami, ktoré dosiahli v rámci preverenia ich vedomostí počas tohto seminára, podrobne a transparentne bola vyhodnotená ich výkonnosť v jesennej časti tohto súťažného ročníka a boli im tiež dané pokyny pre jeho jarnú časť. Záverom sa treba poďakovať organizátorom seminára – Komisii rozhodcov  delegátov BFZ za precíznu prípravu podkladov, prednášok a aj samotný jeho zdarný priebeh.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI