Úradná správa č. 34 zo dňa 7.3.2014 – doplnená

BFZ

Sekretariát:

žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje:
Do finále ZT BFZ postúpili družstvá ŠK Báhoň – FK Vajnory. Finále sa uskutoční dňa 9.3.2014 o 10:30hod. na ihrisku FK Slovan Viničné(V prípade nepriaznivého počasia NTC Senec).

Aktív ŠTK pred jarnou časťou sezóny 2013/2014 sa neuskutoční. ŠTK žiada FK v súťažiach MRB, S4A, S4B, SD3R, MD3R, SZRL, MZRL, aby zaslali súpisky družstiev v papierovej forme na sekretariát alebo email: jan.farbula@gmail.com z dôvodu, že sezónne súpisky v ISSF systéme už boli potvrdené a úpravy môžu vykonávať iba správcovia súťaží. Súpisky je potrebné zaslať do:
MRB,SD3R: 13.3.2014
S4A,S4B.MD3R,SZRL,MZRL:20.3.2014
V prípade nejasností kontaktujte prosím predsedu ŠTK p. Jána Farbulu.
ŠTK oznamuje zmeny hracích termínov pre jarnú časť:
FK Inter Bratislava(MRB) – SOBOTA UHČ (Okrem stretnutia FK Inter – Domino).
ŠK Žolík Malacky (SZRL) – SOBOTA pUHČ ihrisko ŠK Malacky – Zámocký park.
ŠK Žolík Malacky – (MZRL) – SOBOTA UHČ ihrisko ŠK Žolík Malacky – Zámocký park.
ŠTK nariaďuje odohrať:
Pohár BFZ 1.kolo SFC Kalinkovo – FC Ružinov dňa 16.3.2014 o 15:00 hod.

Disciplinárna komisia:

U.č. 221
Zemeš Alan – 1250493 / MŠK Iskra Petržalka – SD3R /, žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia 1 s.s.nepodm. DK na základe článku 39/1 DP súhlasí a uvoľňuje menovanému činnosť od 07.03.2014. ( 5.-€)
U.č. 222
DK BFZ začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia ŠTK voči družstvu FK Stupava a FK Karpaty Limbach, za nenastúpenie na stretnutie ZT BFZ. FK Stupava v 4 kole, nenastúpili v stretnutí ŠK Lozorno – FK Stupava
a FK Karpaty Limbach za nenastúpenie v 5. kole FK Vajnory – FK K. Limbach.
DK žiada kluby FK Stupava a FK Karpaty Limbach o zaslanie písomného stanoviska k nenastúpeniu družstva na stretnutie v termíne do 12.03.2014
U.č. 223
Disciplinárne opatrenia prenášajúce sa do jarnej čati ročníka 2013/14:
Horvát Daniel / ŠK Lozorno / 5 s.s.nepodmienečne
Angelovič Stanislav / ŠK Svätý Jur / 1 s.s.nepodmienečne
Teraz Dominik / OŠK Slovenský Grob / 1 s.s.nepodmienečne
Krištofič Štefan / OŠK Slovenský Grob / 1 m.s.nepodmienečne
Čemba Marek / FK Ivanka pri Dunaji / 1 m.s.nepodmienečne
Sokol Michal / FK Most pri Bratislave / 1 m.s.nepodmienečne
Sani Siradji / FK Most pri Bratislave / 1 m.s.nepodmienečne
Kováč Filip / MŠK Králová pri Senci / 1 m.s.nepodmienečne
Rybecký Sven / ŠKP Bratislava / 1 s.s.nepodmienečne
Genčúr Jozef / LP Domino Bratislava / 3 s.s.nepodmienečne
Štefanovič Branislav / TJ Jarovce Bratislava / 1 m.s.nepodmienečne
Walner Tomáš / FK Lamač Bratislava / 1 m.s.nepodmienečne
Šuchter Michal / ŠK Vrakuňa Bratislava / 1 s.s.nepodmienečne
Pinte Attila / FK Danubia Bratislava / 1 s.s.nepodmienečne
Majdák Pavel / ŠK Tomášov / 1 s.s.nepodmienečne
Kufel Ján / TJ Malinovo / 4 s.s.nepodmienečne
Pavelka Jakub / FKM Karlova Ves / 1 s.s.nepodmienečne
Peler Tibor / TJ Malinovo / do 30.05.2014 nepodmienečne
Hurban Jaroslav / ŠK Gajary / 2 s.s.nepodmienečne
Uhrín Nikolas / MŠK Iskra Petržalka / 2 s.s.nepodmienečne
Podmanický Marek / FK Sl. Ivánka pri Dunaji / 4 s.s.nepodmienečne
Uscký Adam / PŠC Pezinok / 5 s.s.nepodmienečne
Holásek Anton / ŠK Vrakuňa Bratislava / 3 s.s.nepodmienečne
Harmaniak David / ŠK Vrakuňa Bratislava / 1 m.s.nepodmienečne
Horňák Christian / FK Sl. Ivanka pri Dunaji / 1 m.s.nepodmienečne
Bujna Šimon / FK Sl. Ivanka pri Dunaji / 1 m.s.nepodmienečne
V prípade nejasnosti kontaktujte predsedu DK, alebo príslušného referenta
Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Berie na vedomie oznámenie M. Gubančoka o ukončení činnosti rozhodcu v súťažiach riadených BFZ a ďakuje menovanému za pôsobenie v uvedenej funkcii.
Ospravedlnenia: Kroneraff k dispozícii od 15.3.; Dujava 15.-16.3. (v nedeľu popoludní k dispozícii); Abrman 15.3.; Zálesňák 8.-9.3.; Beňo 8.-16.3.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 06.3.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, N. Pavlović, V. Hrček, T.Cho, P. Kabatiar, M. Hrivňak, G. Chudoba, P. Bartaloš, M. Bognár, A. Dávid, P. Ivanecký, Wolák P. (19)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín leto 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014
U 15 – R 1999 – M. Rovenský, W. Rischer, R. Kačenák
Náklady sú hradené z rozpočtu BFZ (viď rozpočet BFZ na R 2014)
25.3.2014 – 13,00 hod. – FŠ Slovan – Rapid, Prievoz – Kontrolný zraz
31.3.2014 – 13,00 hod. – FŠ Slovan – Rapid, Prievoz – Prípravný zápas
15.4.2014 – 13,00 hod. – FŠ BCT – Kontrolný zraz
29.4.2014 – 13,00 hod. – FŠ Lozorno – „Družobné stretnutie“ : výber BFZ – JmFS U 15

U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
24.3.2014 – 12,30 hod. – FŠ ŠK Slovan – Pasienky – Prípravný zraz
14.4.2014 – 12,30 hod. – FŠ ŠK Slovan – Pasienky – Prípravný zraz
28.- 30.4.2014 – 15,00 hod. (Dom športu SZTK) – Senec / Viničné – sústredenie
11.- 14.5.2014 – Regionálny turnaj SFZ – Senec
21.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 14

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
01.4.2014 – 16,30 hod. – FŠ PŠC Pezinok – Prípravný zraz
15.4.2014 – 17,00 hod. – FŠ PŠC Pezinok – Prípravný zraz
06.5.2014 – 15,00 hod. – FŠ Inter Bratislava – Prípravný zápas
21.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 13

—————————————————————————————————————————

Nominácia hráčov výberu BFZ U 15 (nar. po 1.1.1999) na prípravné zrazy dňa 25.3.2014 (utorok) o 13,00 hod. a 31.3.2014 (pondelok) o 13,00 hod. na FŠ ŠK Slovan, Rapid – Prievoz.

Hráči :
Dávid ŠTEVÍK SDM DOMINO                   Dominik ŠPIRIAK SFM SENEC
Adam SITH D. N. VES                                  Jozef TORNYAI SFM SENEC
Patrik BORIS D. N. VES                               Dávid SLAMKA PETRŽALKA
Erik BAKOŠ D. N. VES                                  Marko ŠIMONČIČ PETRŽALKA
Ondrej HRONSKÝ FK RAČA                      Michal MACO PETRŽÁLKA
Matej ŠIMKO FK RAČA                               Marek ŽIVICKÝ INTER
Mario LORINCZI Ž. MALACKY               Martin GREGOR INTER
Samuel FOLTÝN Ž. MALACKY                Michal ŽÁKOVIĆ INTER
Kevin HLAVATÝ SFM SENEC                  Martin MICHAL FKM K. VES
Daniel GOGA SFM SENEC                           Jakub ČIŽNÁR FKM K. VES
Náhradníci:
Samuel SLOBODA – SDM Domino, Dominik ŠUSTA – INTER, Michal KASSAJ – FC RUŽINOV,
Marián SÝKORA a Ján PROCHÁZKA – FKM K. VES, Juraj MARTÍŠEK – IVÁNKA p. Dunaji
RT :
VEDÚCI TRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI : ROVENSKÝ Mário, RISCER Walter;
VEDÚCI DRUŽSTVA : KAČEŇÁK Róbert, MASÉR : MAREŠ Marián

Zraz nominovaných hráčov na .kontrolný zraz ( KZ ) je v utorok 25.3.2014 o 13.00 hod.
Ďalší KZ je naplánovaný na 31.3.2014 o 13.00, kde by sa mal konať PZ proti ŠK Slovan BA U 15.
Obidva KZ sa budú konať na ihrisku ŠK Slovan ( v Prievoze, Rapid ) a budú trvať cca 2 hodiny do 15.00.
Po tomto zápase sa nominuje 18 hráčov na KZ 15.4.2014. Kontrolné zrazy sú prípravou na PZ
proti výberu JmFZ, ktorý sa bude konať 29.4.2014.
Táto nominácia slúži aj ako ospravedlnenie zo školy.

Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák.
Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť p. Rovenskému 0908 726 884.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Január, február 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014      MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014      Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014      finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014      Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14      ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014      Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika BFZ :

Odporúčame FK, aby využili zimnú prestávku aj na výmenu Registračných preukazov na nové plastové preukazy a aby s tým zbytočne nečakali na poslednú chvíľu pred začiatkom jarnej časti súťaže. Prestupový termín /prestupy a hosťovanie hráčov/ trvá do 31.3.2014.

Oznamujeme FK, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás odteraz používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné
spoločné závery:
· akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
· schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
· papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
· synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný
Tieto spoločné závery by mali vstúpiť do platnosti najneskôr k 1.7.2014, kedy budú zapracované do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok)

Komisia mládeže:

1. Zmena hracieho dňa a času stretnutí prípraviek
KM BFZ schvaľuje žiadosť FK Inter Bratislava o zmenu hracích dní a časov pre stretnutia prípraviek     v jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014. Jednotlivé družstvá odohrajú svoje domáce stretnutia nasledovne:
PMA 1 – hrací deň nedeľa, hrací čas o 9,00 hod.
PMB 1 – hrací nedeľa, hrací čas o 9,00 hod.
PMC   – hrací deň nedeľa, hrací čas o 11,00 hod.
PMA 3 – hrací deň štvrtok, hrací čas o 16,30 hod.
2. Zmena hracieho času
KM BFZ   schvaľuje žiadosť ŠK Závod o zmenu hracieho času družstva prípravky hrajúceho súťaž PrMA. Prípravka odohrá svoje domáce stretnutia v sobotu 2,5 hod. pUHČ
3. Schválené zmeny stretnutí
12.kolo: ŠK Slovan – FA 29.3.2014 /sobota/ PMA1 o 10,00 hod., PMB1 a PMC o 9,00 hod.
19.kolo: Karl.Ves – ŠK Slovan 10.4.2014 /štvrtok/, PMA1 o 18,00 h., PMB1 a PMC o 17,00 h.
PMA1 – 22.kolo: ŠK Slovan – SDM Domino 5.6.2014 /štvrtok/, o 17,00 hod.
PMA 3 – 13.kolo: FK Inter Bratislava – TJ Čuňovo Bratislava – streda 30.4.2014 o 17,00 hod.
PrPK   – 13.kolo: ŠK Svätý Jur – ŠFK Prenaks Jablonec – sobota 3.5.2014 o 9,30 hod.
PrPK   – 18.kolo: ŠK Svätý Jur – CFK Cajla – nedeľa 8.6.2014 o 15,00 hod.
4. PrMA – 19.kolo: Vysoká – Závod – SO 17.5.2014 o 10,00 hod. / v ISSF bol chybný dátum stretnutia /
5. Všetky uvedené zmeny sú už upravené aj v ISSF

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz: http://www.obfzbamesto.sk )

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Výkonný výbor ObFZ Bratislava–vidiek zvolený na Konferencii ObFZ 17. 1. 2014:
Predseda ObFZ – Miroslav Baxa 0903 219736; 0911 014593 baxa.miroslav001@gmail.com
Jaroslav Ferenčák 0907 130824 tj.jakubov@gmail.com
Jozef Hlavenka 0908 764944 jozefhlavenka@gmail.com
Tibor Peller 0907 751739 peller66@gmai.com
Dušan Petráš 0918 708217 dusan.petras@cofely-prs.sk
Juraj Pinček 0905 787199 juraj.pincek@centrum.sk
Viktor Riegel 0904 444777 riegelviktor@gmail.com

E-mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek:
Predseda RK Kamil Kyselica 0944 352190 kkyselica@gmail.com
Predseda DK Róbert Dadykin 0905454250 robert.dadykin@gmail.com
Predseda ŠTK Štefan Hilka 0919 177540 s.hilka@centrum.sk
Predseda KM Ivan Konečný 0914 173242 ivan.konecny@centrum.sk
Predseda TMK Ivan Kolembus 0903 705159 kolembusivan@gmail.com
Predseda OK Marián Dobrovský 0918 663482 dobrovsky.m@gmail.com

Sekretár ObFZ Rudolf Hupka 0948 669558 rudolf.hupka@fulbalsfz.sk

Zloženie odborných komisií ObFZ, ktoré schváli VV na svojom zasadnutí 4. marca 2014:
Komisia ŠTK – predseda Štefan Hilka, členovia: František Šmidovič, Ľudovít Šindelár, Martin Melíšek, Ján Babinský.
Komisia DK – predseda Róbert Dadykin, členovia: Jozef Keller, Jozef Slezák, Tibor Černák, Miroslav Palkovič.
Komisia KraD – predseda Juraj Pinček, členovia: Ľubomír Mydlárik, Pavol Piatka, Anton Hájek, Marián Vašš, Peter Augustovič.
Komisia mládeže – predseda Ivan Konečný, členovia: Stanislav Baxa, Marcel, Olša, Dušan Olša, Pavol Minárik.
Komisia TMK – predseda Ivan Kolembus, členovia: Róbert Rajt, Vojtech Varadin, Patrik Volf.
Revízna komisia – predseda Kamil Kyselica (návrhy na členov z okresov Senec a Malacky treba zaslať do 22. marca).
Odvolacia komisia – predseda Marián Dobrovský, členovia: Anton Herhonek, Ján Ščury.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D pripomína :
Termín zimného seminára pre rozhodcov a delegátov je 15.3.2014 so začiatkom o 08:00 hod.
Miesto konania – Spojená škola (bývalá PTŠ) ulica SNP 30 , Ivanka pri Dunaji.
Program seminára bude každému zaslaný e-mailom tak ako bola zaslaná pozvánka. Absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie fungovanie R a D. Dúfame, že ste si svoje povinnosti zariadili tak, aby ste sa seminára mohli zúčastniť.
Na seminár si treba priniesť lekárske potvrdenie a písacie potreby.

K R a D ďalej pripomína tým, ktorí ešte nemajú uzatvorenú dohodu , aby tak urobili do začiatku jarnej časti súťaže, inak nebudú nominovaní na žiadne stretnutia.

Komisia mládeže:

1. KM zverejňuje zloženie komisie tak ako ju schválil VV ObFZ dňa 4.3.2014

Predseda:
Ivan Konečný – riadenie komisie a správca súťaží, zároveň zodpovedá za súťaž st.žiaci SZV MA
kontakt: 09014/173242, 0902/544371 mail: ivan.konecny@centrum.sk
Člen a zástupca predsedu:
Stanislav Baxa – referent súťaže st.žiaci SZV PK
kontakt: 0902/137654 mail: stanislav.baxa@gmail.com
Člen:
Marcel Olša – referent súťaže st.žiaci SZV SC
kontakt: 0902/265059 mail: brumibrumibrum@gmail.com
Člen:
Dušan Olša – referent súťaže mladší žiaci MZV
kontakt: 0910/180277 mail: dusanolsa9@gmail.com
Člen:
Ing.Pavol Minarik – spolupráca s TMK ObFZ, výbery ObFZ Bratislava vidiek
kontakt: 0911/397156 mail – práca: Pavol.Minarik@mod.gov.sk, mail – domov: minarikp4458@azet.sk

2. Zmena ihriska
KM oznamuje FK hrajúcim súťaž starší žiaci SZV MA, že družstvo ŠK Žolík Malacky B odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súť. ročníka 2013/14 na ihrisku FK Malacky / Zámocký park /. Hrací deň a čas – NE 10,00 sa nemení.
Dôvod zmeny: úmyselné poškodenie trávnatého ihriska

3. Zmena hracieho času
SZV MA – 16.kolo: V.Leváre – Pl.Štvrtok B , NE 23.3.2014 o 11,30 hod.
SZV MA – 23.kolo: ŠK Závod – Veľké Leváre, SO 10.5.2014 o 14,00 hod.
Dôvod zmeny: kolízia stretnutí – dorast, starší žiaci


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI