Úradná správa č. 40 zo dňa 18.4.2014

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v menu „Dokumenty“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje, že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvíjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní “Kroniku (y)” túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmiklubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 30.4.2014!

Športovo – technická komisia   (Ján Farbula – predseda komisie):

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:

MD3R 18. kolo FC Ružinov – SDM Domino dňa 16.4.2014 o 16:00 hod.

SZRL, MZRL 20. kolo FK Rača – ŠK Vrakuňa dňa 4.5.2014 o 10:00 hod.(SZRL) a 11:30hod.(MZRL).

ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa:

MD3R 20. kolo ŠK Vrakuňa – FC Zohor dňa 1.5.2014 o 17:00 hod.

MD3R 22. kolo ŠK Vrakuňa – FK Rača  dňa 15.5.2014 o 17:00 hod.

MD3R 24. kolo ŠK Vrakuňa – FK BCT   dňa 29.5.2014 o 17:00 hod.

MD3R 25. kolo ŠK Vrakuňa – FC Ružinov  dňa 5.6.2014 o 17:00 hod.

ŠTK vyžrebovala štvrťfinále pohára BFZ:

SENIORI

FK Inter Bratislava – OŠK Slovenský Grob

FC Rohožník – TJ Rovinka

Slovan Ivanka p. Dunaji – ŠK Báhoň

Lokomotíva D.N.Ves – SFC Kalinkovo

DORAST

FC Ružinov – SDM Domino

FK BCT Bratislava – ŠKP Inter Dúbravka

ŠK Šenkvice – Záhoran Kostolište

ŠK Báhoň – Slovan Ivanka p. Dunaji

Štvrťfinále pohára BFZ sa odohrá dňa 30.4.2014 o 17:00 hod. Štrvťfinále sa hrá na jeden zápas, v prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa stretnutie nepredlžuje, nasledujú kopy zo značky pokutového kopu.

ŠTK berie na vedomie: List ŠK Svätý Jur o nedostatočnej US v stretnutí 21.kola MRB. Upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, riadených ŠTK BFZ na vyčlenenie  dvoch členov US pre potreby obsluhy nosidiel.

Dostavil sa zástupca ŠK Vrakuňa, po pohovore prisľúbená zmena šatne delegovaných osôb pre stretnutia seniorov

ŠTK nariaďuje: FK v stretnutiach MRB, S4A a S4B povinnosť umožniť na požiadanie vzhliadnutie videozáznamu delegátovi stretnutia.

ŠTK kontumuje:

SD3R ŠK Vrakuňa – ŠK Bernolákovo 0:3 kont. Podľa SP čl.100/d. Prípad odstupujeme na DK.

ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie štatutárneho zástupcu ŠKP Inter Dúbravka, vedúceho družstva MD3R p.Petra Vaškoviča, trénera MD3R p. Patrika Súlovského dňa 24.4.2014  o 17:30 hod. ŠTK žiada predložiť nový plastový RP hráča Adama Ďurech reg.číslo: 1293430.

 

Disciplinárna komisia   (Miroslav Bóc – predseda komisie):

U.č.  280   Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí na 1 majstrovské

stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :

                 od 14.4.2014 – Jozef Duducz / 1068522 / ŠK Danubia BA, S4A /10.-€/ 

                 od 14.4.2014 – Michal Savčinský / 1240337 / FKM K. Ves BA, S4A /10.-€/  

                 od 14.4.2014 – Jakub Bača / 1226120 / TJ Jarovce BA, S4A /10.-€/ 

                 od 14.4.2014 – Lukáš Szabo / 1245436 / TJ Jarovce BA, S4A  /10.-€/ 

                 od 14.4.2014 – Peter Gajdár / 1143886 / TJ Záh. Jakubov, S4B /10.-€/  

                 od 13.4.2014 – Lukáš Pilo / 1260251 / ŠK Vrakuňa BA, SD3R  /5.-€/ 

U.č.  281  Tomáš Sabo / 1230382 / FK Sl. Ivánka pri Dunaji, MRB /  vylúčený za podrazenie

súpera neprimeranou silou. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii

DP  na 2 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 71/2a,b, 36/2a a čl. 45/1,2a

od 14.4.2014. /10.-€/ 

U.č.  282  Peter Teraz – 1229771 / FK Stupava, MRB /  vylúčený za podrazenie súpera

v gólovej situácii v neprerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa

čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 45/1,2a

od 14.4.2014. /10.-€/ 

U.č.  283  Samuel Hacaj  – 1220162 / ŠK Šenkvice, S4B /  vylúčený po 2 ŽK.

DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne,

podľa čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3 od 14.4.2014. /10.-€/ 

U.č.  284  Tomáš Andrísek  – 1172603 / FK Jablonové, S4B /  vylúčený po 2 ŽK.

DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne,

podľa čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3 od 14.4.2014. /10.-€/ 

U.č.  285  Peter Cinege  – 1064645 / CFK Pezinok – Cajla, S4B /  vylúčený po 2 ŽK.

DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne,

podľa čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3 od 14.4.2014. /10.-€/ 

U.č.  286  Daniel Šíra  – 1177768 / ŠK Gajary, S4B /  vylúčený po 2 ŽK.

DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne,

podľa čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3 od 14.4.2014. /10.-€/ 

U.č.  287  Karol Kozák – 1145078 / TJ Veľké Leváre, S4B  /  vylúčený za úmyselné hodenie

lopty  do súpera neprimeranou silou v prerušenej hre. DO pozastavenie športovej

činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP  na 2 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 71/2a,b

a čl. 49/1a  od 14.4.2014. /10.-€/ 

U.č.  288  Jozef Kováč – 1257864 / ŠFK Prenaks Jablonec, S4B  /  vylúčený za opľutie

súpera v neprerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP

na 3 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 47/1a, 2a,

od 14.4.2014. /10.-€/ 

U.č.  289  Marek Sofka – 1177619 / TJ Záh. Jakubov, S4B  /  vylúčený za kopnutie súpera

v prerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP

na 3 týždne nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 49/1b, 2b,

od 14.4.2014. /10.-€/ 

U.č.  290  Lukáš Tichý – 1253123 / OFK Dunajská Lužná, SD3R  /  vylúčený za HNS  k R.

DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP  na 5 týždňov

nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 71/2a, a čl. 48/1c, 2b,  od 13.4.2014. /5.-€/ 

U.č.  291  Tomáš Lonček – 1310406 / TJ Záh. Kostolište, SD3R  /  vylúčený za HNS

k súperovi. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP  na 3 týždne

nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 71/2a, a čl. 47/1b, 2b,  od 14.4.2014. /5.-€/ 

U.č.  292  Róbert Wurster – 1253417 / ŠK Bernolákovo, SD3R  /  vylúčený za kopnutie

súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti,

podľa čl. 9/2bii, DP na 4 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 71/2a, a čl. 45/1, 2a,

od 13.4.2014. /5.-€/ 

U.č.  293  Anton Holásek – 1249239 / ŠK Vrakuňa, SD3R /  vylúčený za držanie súpera

v gólovej situácii v neprerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa

čl. 9/2bii DP  na 2 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 71/2a, a čl. 45/1,2a

od 13.4.2014. /5.-€/ 

U.č.  294  Lukáš Pilo – 1260251 / ŠK Vrakuňa, SD3R /  vylúčený za vrazenie do súpera

rukami mimo súboja o loptu v neprerušenej hre a následné nasilné vrazenie oboma

rukami do hrudnej časti rozhodcu s hrubou urážkou rozhodcu. DO pozastavenie

športovej činnosti, podľa  čl. 9/2bii DP  na 12 mesiacov  nepodmienečne, podľa

čl. 71/1, 71/2a, a čl. 45/1,2a  od 13.4.2014. /5.-€/ 

U.č.  295  DK BFZ za  inzultáciu rozhodcu hráčom ŠK Vrakuňa Lukášom Pilom udeľuje

peňažitú pokutu klubu vo výške 100.- a zastavuje činnosť družstvu

ŠK Vrakuňa-SD3R na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne. Súťažné stretnutie

družstvo odohrá a po skončení súťaže príslušná riadiaca komisia odráta družstvu

ŠK Vrakuňa 3 body.

U.č.  296  Urban Suchánek  – 1331097 / ŠK Gajary, MD3R /  vylúčený po 2 ŽK.

DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne,

podľa čl. 71/1, 71/2a, a čl. 37/3 od 14.4.2014. /5.-€/ 

U.č.  297  Nikolas Lackovič  – 1303022 / MFK Rusovce, MZRL /  vylúčený po 2 ŽK.

DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne,

podľa čl. 71/1, 71/2a, a čl. 37/3 od 13.4.2014. /5.-€/ 

U.č.  298  Tomáš Knepp  – 1304285 / ŠKP Inter Dúbravka BA, PMA1 /  vylúčený

za podrazenie súpera v gólovej situácii v neprerušenej hre. DO pozastavenie

športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,

71/2a, a čl. 45/1,2a od 13.4.2014. /5.-€/ 

U.č.  299   Peter Krepel – FK BCT Bratislava, tréner asistent1 – vykázaný z ľavičky za HNS

na adresu rozhodcu  v stretnutí ŠK Tomašov – FK BCT BA, dňa 13.4.2014.

DO pozastavenie športovej funkcie, podľa čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu a žiada

p. Krepela a klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k vykázaniu

do 23.4.2014.

U.č.  300   Tibor Peller ml. – TJ Malinovo – tretia žiadosť o odpustenie zvyšku trestu.

DK BFZ pozýva p. Tibora Pellera ml. na prejednanie žiadosti dňa 24.4.2014

o 17,00 hodine.

U.č.  301   u.č. 278  bolo začaté disciplinárne konanie za porušenie nariadenia RS,

čl.2.1 nedoručenie videozáznamu. Povinnosť si splnil klub

FK Slovan Most pri Bratislave, ktorý za prejednanie zaplatí poplatok 10.- €

Za nedoručenie  a nezaslanie písomného stanoviska DK v zmysle RS udeľluje:

OŠK Slovenský Grob –  pokuta 80.- € + 10.- € rokovací poplatok

                  ŠK Plavecký Štvrtok  –  pokuta 80.- € + 10.- € rokovací poplatok

                  FK Stupava                 –  pokuta 80.- € + 10.- € rokovací poplatok

U.č.  302   Nedoručené DVD zo stretnutí 20. kola MRB:

OŠK Slovenský Grob a FC Rohožník. Na základe porušenia RS, DK BFZ začína

disciplinárne konanie voči uvedeným klubom a žiada OŠK Slovenský Grob

a FC Rohožník o zaslanie DVD a  zaslanie písomného stanoviska do 23.4.2014

k nedodržanému termínu nedoručenia DVD.

 

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto Úradnej správe sa možno odvolať

v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia rozhodcov a delegátov   (Ivan Kružliak st. – predseda komisie):

Oznamuje termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka: 29.4.2014. Pozvánka a program boli rozhodcom poslané mailom. Predbežný termín náhradných FP bol určený na 27.5.2014.

Zaoberala sa námietkou ŠK Báhoň voči udeleniu ČK hráčovi vlastného družstva v stretnutí 19. kola SD3R ŠK Báhoň – MŠK Iskra Petržalka. Na základe podrobného vyjadrenia rozhodcu v zápise o stretnutí konštatovala, že jeho rozhodnutie udeliť ČK bolo správne.

Berie na vedomie vyjadrenie P. Gažiho k oneskorenému doručeniu zápisu o stretnutí 19. kola SD3R Kostolište – Rača a dôrazne ho upozorňuje na neopakovanie sa podobných nedostatkov.

Dôrazne upozorňuje R. Hádeka a M. Križka na skutočnosť, že ich postup pri uzatváraní zápisov zo stretnutí 17. kola S4B Závod – Šenkvice resp. S4A Karlova Ves – Igram nebol v súlade s pokynmi. V prípade opakovania sa podobných nedostatkov im obmedzí delegovanie na stretnutia.

Upozorňuje kluby na nedoručené DVD zo stretnutí. MRB: Domino, ŠKP, Báhoň (21. kolo). S4A: Igram, Čunovo (16. kolo). S4B: PŠC Pezinok, Šenkvice, Jakubov, Viničné (16. kolo). Žiada kluby o zaslanie DVD zo stretnutí do 22.4.2014 a súčasne upozorňuje, že po schválení VV BFZ sa videozáznamy v jarnej časti súťažného ročníka povinne vyhotovujú aj vo všetkých stretnutiach súťaží S4A/S4B a následne doručujú na sekretariát BFZ.

Ospravedlnenia: Lauer 19.-20.4.; Koštrna 17.4.; Kroneraff 29.4., od 25.4. k dispozícii iba počas nedieľ; Cvengroš 1.-4.5.; Jablonický 23.4.

 

Trénersko-metodická komisia (Michal Salenka – predseda komisie):

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 17.4.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :   

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)

J. Hullman (1)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“  licenciu – predpokladaný termín jún 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) :  Termín – 7.2.2015

P. Volf (UE B) (1)

TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014:

U 15 – R 1999 – M. Rovenský, W. Rischer, R. Kačenák

Náklady sú hradené  z rozpočtu BFZ (viď rozpočet BFZ na R 2014)

22.4.2014 –  13,00 hod. –  FŠ Slovan – Rapid, Prievoz – Kontrolný zraz

29.4.2014 –  13,00 hod. – FŠ Lozorno – „Družobné stretnutie“ :  výber BFZ – JmFS  U 15

U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský

Náklady sú hradené  z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)

05.-07.5.2014 – 15,00 hod. (Dom športu SZTK) – Senec / Viničné – sústredenie

16.- 21.5.2014Regionálny turnaj SFZ – Senec

27.5.2014čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ (Výber JmFS – BFZ  U 14)   

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný

Náklady sú hradené  z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)

06.5.2014 –  15,00 hod. – FŠ Inter Bratislava – Prípravný zápas

27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ (výber JmFS – BFZ  U 13)

——————————————————————————————————————————-

N O M I N Á C I A  výberu BFZ  hráčov U15  (narodených po 1.1.1999) na KZ 22.4.2014 na ihrisku ŠK Slovan ( v Prievoze, Rapid ) a zároveň na družobné stretnutie s výberom JmFZ dňa 29.4.2014 v Lozorne Hráči:

MACO  Michal    FC Petržalka,   ŽÁKOVIČ  Michal     Inter BA

ŠPIRIAK  Dominik   SFM Senec ,    FOLTÝN  Samuel   Inter BA

TORNAYI  Jozef   SFM Senec,     LORINCZI  Mário   Inter BA

HLAVATÝ  Kevin  SFM Senec,     ČIŽNÁR  Jakub     FKM K. Ves

VEBER  Tomas   ŠK Slovan,     LACKO  Jakub    ŠK Slovan

ŠIMORA  Filip    ŠK Slovan,     BARTOŠ  Kristián    ŠK Slovan

FRONC Adam   ŠK Slovan,    KOZLOVSKÝ  Samuel   ŠK Slovan

LIVORA  Samuel   ŠK Slovan,     KRATOCHVÍL Dominik   ŠK Slovan

HAJTMÁNEK Martin  ŠK Slovan,    BAKOŠ  Erik   D.N. Ves

Náhradníci:

KISS  Juraj     ŠK Slovan,    SLAMKA  Dávid    FC Petržalka                                                         

NEMETH  Tamáš   ŠK Slovan,   LEXA  Branislav   ŠK Slovan

GOGA  Daniel   SFM Senec,  BORIS  Patrik  D. N. Ves

MICHAL  Martin   FKM Karlova Ves,  SITH  Adam    D. N. Ves

SÝKORA  Marián   FKM Karlova Ves,  ŽIVICKÝ  Marek   Inter BA

ŠIMKO  Matej    FK Rača,  GREGOR  Martin   Inter BA

ŠÉFTRÉNER : NOVÁK Rudolf;   TRÉNERI: ROVENSKÝ Mário , RISCHER Walter        

VEDÚCI : KAČEŇÁK  Róbert;   MASÉR : MAREŠ  Marián

TÁTO NOMINÁCIA SLÚŽI AJ AKO OSPRAVEDLNENIE ZO ŠKOLY !

ZRAZ NOMINOVANÝCH HRÁČOV  bude  22.4.2014 ( utorok ) o 13.00 na ihrisku ŠK Slovan (Prievoz, Rapid ), kde bude tréningová jednotka.

ZRAZ NOMINOVANÝCH HRÁČOV  bude 29.4.2014 ( utorok ) o 10,45 na parkovisku pred FŠ ŠK Slovan Bratislava na Pasienkoch (OC Pólus), Vajnorská ul., odtiaľ sa pôjde autobusom do Lozorna.

     Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štulpne, chrániče, šľapky, uterák, obuv na umelú ale aj prírodnú trávu), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.

     V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi:  Rovenský Mário 0908726884.

——————————————————————————————————————————-

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2013/14

Rok 2014 :

22.4.2014          Prípravný zraz – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz

29.4.2014          Družobné stretnutie : výber BFZ U 15 –  JmFS Brno – 13,00 h. – FŠ ŠK Lozorno

05.- 07.5.14       Sústredenie – výber U 14 – Senec / Viničné

06.5.2014          Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 13 – FŠ a čas bude spresnený

16.-21.5.14       Turnaj výberov regiónov SFZ – U 14 – NTC Senec (okolie)

Apríl – Máj 14   Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 1.9.2000 a ml.; chlapci +

dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)

27.5.2014          Družobné stretnutie : výber JmFS Brno – BFZ U 13 a U 14o 11,00 a 12,45 hod.

hrá sa v Ratiškoviciach – organizuje JmFS Brno

16.–21.6.14       Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

 

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ   (Ivan Konečný – predseda komisie):

1. Nahlasovanie výsledkov

Upozorňujeme FK, že v prípade nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie, je potrebné nahlásiť po stretnutí výsledok stretnutia / aj polčasový / niektorému zo správcov súťaží.

Ivan Konečný – 0914/173242, resp. 0902/544371

   Pavel Príkopa – 0905/474471, resp. 0903/718455

Stačí poslať SMS správu, nemusíte telefonovať

2. Zmena hracích dní a časov / kolízia stretnutí /

PMA1 – 16.kolo: FC Petržalka – SDM Domino – nedeľa 27.4.2014 o 13,00 hod.

PMB1 – 16.kolo: FC Petržalka – SDM Domino – nedeľa 27.4.2014 o 14,00 hod.

PMC   –  16.kolo: FC Petržalka – SDM Domino – nedeľa 27.4.2014 o 15,00 hod.

PrMA – 15.kolo: Stupava – V.Leváre – štvrtok 1.5.2014 o 12,00 hod. / zmena hracieho času /

PrSC – 25.kolo: Kráľova A – SFM Senec – štvrtok 8.5.2014 o 12,00 hod./zmena hracieho času/

3. Oprava chybného hracieho času v ISSF

PMB1-16.kolo: ŠK Slovan – Š.Hamuliakovo – sobota 26.4.2014 o 10,00 h./v ISSF nesprávne

9,00 hod. /

PMB1-15.kolo: SDM Domino – FKM K.Ves – štvrtok 1.5.2014 o 10,30 hod./súbežne s PMA1/

PMB1-15.kolo: Š.Hamuliakovo – ŠKP – štvrtok 1.5.2014 o 10,00 hod./v ISSF nesprávne 9,0 h./

PMC -15.kolo: Š.Hamuliakovo – ŠKP – štvrtok 1.5.2014 o 11,00 hod./v ISSF nesprávne12,0h./

4. Schválená zmena

PMA3 – 12.kolo: Scorpions Bratislava – Z.Bystrica – nedeľa 27.4.2014 o 9,30 hod.

  PrKP - 13.kolo: Sv.Jur - Jablonec - sobota 3.5.2014 o 15,00 hod.

Uvedené zmeny sú už upravené v ISSF.

5. Úsek školského futbalu:

Oznamujeme, že v dňoch 7.4. – 11.4.2014 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnili okresné kolá mladších žiakov 1. stupňa ZŠ v minifutbale v súťaži Mc Donald´s CUP 2013/2014, do ktorých postúpili prvé dve družstvá zo základných kôl. V súťaži štartovali žiaci a žiačky ZŠ narodení od 1.9.2003 a mladšie. Z každého okresného kola / celkove ich bolo osem/ postúpil víťaz do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 5.mája 2014 /pondelok/ na štadióne ŠKP Dúbravka Bratislava.
Prehľad postupujúcich družstiev ZŠ a víťazov jednotlivých okresov: Bratislava I – ZŠ Mudroňova, BA II – ZŠ Bachova, BA III – ZŠ Za kasárňou, BA IV – ZŠ Pavla Horova, BA V – ZŠ Pankúchova, Malacky – ZŠ Štúrova, Malacky, Pezinok – ZŠ Šenkvice, Senec – ZŠ Mlynská, Senec.

 

Matrika  BFZ   (Pavel Príkopa):

Oznam : VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 8.4.2014 prijal klub MFK Podunajské Biskupice za nového riadneho člena SFZ.

Prestupový termín /prestupy, hosťovanie a zrušenie hosťovania hráčov/
skončil dňom  31.marca 2014. 
Najbližší prestupový termín je od 1. júla 2014.

Oznamujeme FK, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ  práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.

Žiadame Vás odteraz používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní zo dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné spoločné závery:
 • akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
 • schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
 • papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
 • synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný

Tieto spoločné závery by mali vstúpiť do platnosti najneskôr k 1.7.2014,  kedy budú zapracované do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok).

Komisia partnerov a marketingu BFZ   (Dušan Chvíla – predseda komisie):

V súvislosti s možným vstupom nového reklamného partnera do BFZ oznamujeme klubom MRB, klubom IV. ligy A,B, že v najbližších dňoch vás bude kontaktovať zástupca spoločnosti „Svet českého piva“, aby dohodol podmienky a náležitosti prípadnej budúcej spolupráce.

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:   http://www.obfzbamesto.sk  ).

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1.   ŠTK súhlasí s dohodou klubov  SD4VB – 12.kolo: Slovan Viničné – FC Slovan Modra v     

       utorok 29.4. o 17,00 hod. (pôvodne nedeľa 20.4.2014). Družstvu Dunajskej Lužnej bude

zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 5,- € podľa RS  čl. 3.4

2.   ŠTK súhlasí s dohodou klubov  SD4VB – 11.kolo: OFK D.Lužná B – CFK Pezinok Cajla   

1.5.2014 o 15,00 hod. Družstvu CFK Pezinok Cajla bude zahrnutý v zbernej faktúre

          poplatok 5,- € podľa RS  čl. 3.4

 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov SD4VB – 12.kolo: OŠK Sl.Grob B – CFK Pezinok Cajla 19.4.2014 o 14,00 hod (sobota) – (pôvodne nedeľa 20.4.2014). Družstvu OŠK Sl.Grob bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 5,- € podľa RS  čl. 3.4
 2. Chýbajúce zápisy:

S5VB      19.kolo: Nová Dedinka – Vištuk              R: P. Rybár

SD4VB    11.kolo: Budmerice – Igram                    R: Moravec

 

Disciplinárna komisia:

U. č. 113 : Ján Koczka 1103517 ( S5VB – TJ Hrubý Šúr ) vylúčený za HNS – podrazenie súpera surovým spôsobom v neprerušenej hre, DO – pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 3 súťažné stretnutia,  podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 45/1,2a od 14.4.2014. (10 € )

U. č. 114 : Marek Hrdlovič 1190696 ( S5VB – TJ Dubová ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 71/1, 72/a  a čl. 37/3 od 14.4.2014.  ( 10 € )

U. č. 115 : Richard Oslej 1252332 ( SD4VA – TJ Záhoran Jakubov ) vylúčený za  podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2b ii DP na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl.71/1, 71/2a a čl.45/1, 2a od 13.4.2014. ( 5 € )

U. č. 116 : David Koleno 1261483 ( SD4VB – Kráľová pri S. ) žiadosť o zmenu DO DK zamieta. ( 5 € )

U.č.117 : Patrik Bučič 1307414 (SD4VA – FK Lamač BA ) žiadosť o zmenu DO DK zamieta.  ( 5 € )

U.č.118 : Peter Malinovský 1121365 ( S5VA – FK Záh. Ves ) žiadosť o zmenu DO DK zamieta. ( 10 € )

U. č. 119 : Matúš Tomášek 1234394 ( S5VA – FK Záh. Ves ) žiadosť o zmenu DO DK zamieta. ( 10 € )

U. č. 120 : Patrik Tardík 1221978 ( S5VA – FK v Sološnici ) žiadosť o zmenu DO DK zamieta. ( 10 € )

U. č. 121 : Vladimír Kuric 1176389 ( S5VB – FC Slovan Častá ) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 7.4.2014. ( 10 € )

Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 23.04.2014.

 

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na dôkladné kontroly registračných preukazov hráčov pred stretnutím. Hráč, ktorý nemá nový registračný preukaz alebo nemá podané na nový registračný preukaz nesmie byť pripustený do hry!!! A to aj napriek tomu, že má platný starý preukaz. Overiť, či má hráč podanú žiadosť na nový registračný preukaz sa dá 2 spôsobmi:

1. overiť si to v ISSF systéme

2. vedúci mužstva musí predložiť do kabíny rozhodcov vytlačenú žiadosť, že má podané na nový preukaz

K R a D oznamuje, že správy delegátov treba zasielať iba na tieto e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk

K R a D upozorňuje rozhodcov na príchody na stretnutie 1 hodinu pred začiatkom stretnutia v spoločenskom oblečení a na uzatváranie zápisu v ISSF systéme ihneď po ukončení stretnutia, najneskôr však do nasledujúceho dňa do 08:00 hod., v prípade, že nie je možné zápis uzavrieť  ihneď po ukončení stretnutia – v správe treba uviesť dôvod !

Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

 

Komisia mládeže:

1. Nahlasovanie výsledkov stretnutí

KM upozorňuje štatutárnych zástupcov resp. ISSF manažerov FK, že v prípade nedostavenia 

   sa R na stretnutie, povinný nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový výsledok / na tel.číslo:

    0914/173242, resp. 0902/544371.

Posielajte to vo forme SMS správy – nemusíte telefonovať.

2. Nenahlásené výsledky / stretnutia hrané bez delegovaného R /

SZV MA – 19.kolo: Rohožník – Stupava

SZV MA – 19.kolo: Pl.Štvrtok A – Z.Ves

3. Dohrávky stretnutí

SZV MA – 16.kolo: ŠK Závod – FC Rohožník – štvrtok 17.4.2014 o 17,30 hod.

4. KM Upozorňuje FK hrajúce súťaž starší žiaci SZV MA, že v utorok 22.4.2014 sa hrá

    20.kolo tejto súťaže, jednotný UHČ je stanovený na 17,00 hod.

5. Zmena hracieho času

MZV-15.kolo: Š.Hamuliakovo-Báhoň – štvrtok 1.5.14 o 13,00 hod./z dôvodov kolízie stretnutí/

6. Odloženie stretnutia

Z dôvodov nepriaznivého počasia dňa 15.4.2014 sa dohrávané stretnutie 14.kola MZV medzi družstvami ŠK Šenkvice – Slovan Viničné odkladá na štvrtok 8.5.2014 o 10,30 hod.

7. KM ObFZ berie na vedomie objektívnu sťažnosť FK TJ Dubová vo veci neobsadenia

    stretnutí starších žiakov R.

   Sťažnosť však treba písomne adresovať na KR ObFZ.

8. Nakoľko sa začína obdobie rôznych školských výletov, škôl v prírode ako aj cirkevné sviatky /

sväté prijímanie, birmovky / žiadame FK aby včas zasielali požiadavky na zmeny odohratia

stretnutí.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI